Thống kê
Số lần xem
Đang xem 72
Toàn hệ thống 735
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chương 2: Co giãn cung theo giá 1

 

 

Có hàm cung của sản phẩm A như sau: QS = 2P-180. Hệ số co giãn của cung theo giá tại mức giá P=300 là

a)     ES = -1,43

b)    ES = 1,43

c)     ES = 2,80

d)    ES = -2,80

 

Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

 

Tại P=300 => Q=420

Hệ số co giãn cung theo giá ES­ = c.P/Q = 2*300/420 = 1,43

 

 

=> Đáp án đúng là b)

Lưu ý: ES luôn dương, không âm