Thống kê
Số lần xem
Đang xem 42
Toàn hệ thống 1836
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chương 3: Tỷ lệ thay thế biên 3

 

 

Tỷ lệ thay thế biên giữa 2 sản phẩm X và Y bằng 2 (MRSX/Y=2) được hiểu là

a)     Tăng chi phí mua 1 sp X có thể giúp giảm chi phí mua 2 sp Y mà đảm bảo tổng hữu dụng không đổi

b)     Tăng chi phí mua 1 sp X có thể giúp giảm chi phí mua 2 sp Y mà đảm bảo tổng chi tiêu không đổi

c)     Tăng chi phí mua 1 sp Y có thể giúp giảm chi phí mua 2 sp X mà đảm bảo tổng hữu dụng không đổi

d)     Tăng chi phí mua 1 sp Y có thể giúp giảm chi phí mua 2 sp X mà đảm bảo tổng chi tiêu không đổi


 

Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

Xem lại lý thuyết về tỷ lệ thay thế biên

 

 

=> Đáp án đúng là a)