Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 4580
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

 Danh sách nhóm

 DANH SÁCH NHÓM 1

(Thầy: Lê Vũ và Thầy: Nguyễn Anh Tuấn)

Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

1

15155004

Cao Mạnh

Cường

DH15KN

1

2

15155006

Lê Thị Ngọc

Dâng

DH15KN

1

3

15155014

Trương Mỹ

Duyên

DH15KN

1

4

15155015

Võ Thị Ngọc

DH15KN

1

5

15155017

Phạm Hoàng Phương

Hằng

DH15KN

1

6

15155021

Đoàn Thị Việt

Hiền

DH15KN

1

7

15155024

Trần Tiến

Hưng

DH15KN

1

8

15155026

Phạm Thị Thu

Hương

DH15KN

1

9

15155029

Trần Lê

Khoa

DH15KN

1

10

15155031

Lê Mai Trúc

Linh

DH15KN

1

11

13155152

Lê Phước

Lợi

DH13KN

1

12

15155036

Nguyễn Thị Thảo

Ly

DH15KN

1

13

15155039

Nguyễn Thị Kim

Ngân

DH15KN

1

14

15155041

Nguyễn Như

Ngọc

DH15KN

1

15

15120106

Trần Thị Thanh

Nhã

DH15KT

1

16

15155046

Nguyễn Xuân Quỳnh

Như

DH15KN

1

17

15155048

Đào Tấn

Phúc

DH15KN

1

18

15120137

Lê Thị Thúy

Phượng

DH15KT

1

19

15155053

Phạm Thị Lệ

Quyên

DH15KN

1

20

15155055

Đoàn Trường

Sơn

DH15KN

1

21

15155058

Võ Thành

Tài

DH15KN

1

22

15155060

Nguyễn Tuấn

Thành

DH15KN

1

23

15155063

Nguyễn Chí

Thuận

DH15KN

1

24

15155065

Nguyễn Thị Lệ

Thúy

DH15KN

1

25

15155067

Dương Thị Cúc

Tiên

DH15KN

1

26

15155069

Lê Thị Hương

Tràm

DH15KN

1

27

15155070

Nguyễn Thị Bảo

Trâm

DH15KN

1

28

15155072

Trần Kiều Huyền

Trâm

DH15KN

1

29

15155075

Nguyễn Minh

Trí

DH15KN

1

30

15155077

Đặng Thị Kiều

Trinh

DH15KN

1

31

15155080

Nguyễn Gia

Tùng

DH15KN

1

32

15155082

Lưu Thị Bích

Tuyết

DH15KN

1

33

15155084

Nguyễn Thị Ngọc

Viên

DH15KN

1

34

15155085

Đỗ Thị Kim

Yến

DH15KN

1

 

DANH SÁCH NHÓM 2

(Thầy: Trần Hoài Nam và thầy:Nguyễn Văn Cường)

Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

1

15155005

Trần Chí

Cường

DH15KN

2

2

15155013

Nguyễn Thùy

Duyên

DH15KN

2

3

15155007

Tạ Hải

Đăng

DH15KN

2

4

15155016

Ngô Thị Thanh

Hằng

DH15KN

2

5

15155018

Sử Thị Phượng

Hằng

DH15KN

2

6

15155023

Nguyễn Phú

Hòa

DH15KN

2

7

15155025

Nguyễn Thị Mai

Hương

DH15KN

2

8

15155028

Lê Đức

Khang

DH15KN

2

9

15155030

Nguyễn Thị

Lài

DH15KN

2

10

15155032

Trần Thị Ánh

Linh

DH15KN

2

11

15155035

Đặng Thị Bích

Ly

DH15KN

2

12

15155038

Lê Trần Diễm

My

DH15KN

2

13

15155040

Trần Thị

Ngân

DH15KN

2

14

15155042

Phan Hoàng Như

Ngọc

DH15KN

2

15

15155043

Đặng Thị Bé

Nhi

DH15KN

2

16

15155047

Sử Thị Quỳnh

Như

DH15KN

2

17

15120131

Bùi Thanh

Phương

DH15KT

2

18

15155052

Hà Minh

Quân

DH15KN

2

19

15155054

Ma Thị

Sáng

DH15KN

2

20

15155057

Võ Thị Diễm

Sương

DH15KN

2

21

15155059

Nguyễn Quốc

Thái

DH15KN

2

22

15155061

Ka Yến

Thu

DH15KN

2

23

15155066

Phạm Thị

Thùy

DH15KN

2

24

15155064

Đỗ Thị

Thương

DH15KN

2

25

15155068

Phạm Thị Kim

Tiến

DH15KN

2

26

15155073

Ngô Thị

Trang

DH15KN

2

27

15155071

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

DH15KN

2

28

15155074

Huỳnh Thanh

Trí

DH15KN

2

29

15155076

Nguyễn Bá Hoàng

Triệu

DH15KN

2

30

15155078

Nguyễn Minh

Tuấn

DH15KN

2

31

15155081

Huỳnh Thị Mộng

Tuyền

DH15KN

2

32

15155083

Thông

Ướt

DH15KN

2

33

13155319

Trương Đình Như

ý

DH13KN

2

 

Số lần xem trang : 14845
Nhập ngày : 15-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp Quản Trị Chuỗi Cung Ứng(10-09-2023)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 2.2-PV323(14-09-2021)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KN(15-03-2017)

  Kiến tập với lớp K35(14-09-2016)

  Bài tập 2(25-04-2015)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn