TS. Võ Thị Hồng
Gởi thư liên hệ
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 936
Toàn hệ thống 1774
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ SẮP TỚI

 MỘT SỐ BẠN SINH VIÊN HỎI VỀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 1 (2020-2021).BẠN NÀO ĐÃ ĐĂNG KÝ THÌ BA8`1T ĐẦU HỌC TỪ TUẦN 1 (14/09/2020)

RƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                                                                  
                                                              Ngày in 6/8/2020 8:43  
          PHÒNG ĐÀO TẠO                                                      
                                                                                           
          THỜI KHÓA BIỂU              
                                      Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021                                                    
      Mã Số   112                                                     Email :                            
      Họ Tên   Võ Thị Hồng                                                     Điện Thoại                            
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                                                                   
  Mã MH Tên MH Nhóm Số TC Số TCHP Lớp TTH Thứ TBD ST Giờ học Phòng Thời gian học Ghi chú    
                                                                                                                   
  200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 28 2 0 DH18TC   2 1 3 07::00-09::15 RD100 12345678901      
  200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 22 2 0 DH18QR   2 4 3 09::30-11::45 RD100 12345678901      
  200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 25 2 0 DH18QL   2 7 3 12::15-14::30 RD100 12345678901      
  200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21 2 0 DH18KN   2 10 3 14::45-17::00 RD100 12345678901      
  213413 Lịch sử Văn Minh Phương Tây 01 2 0 DH19AV   4 1 3 07::00-09::15 RD100 12345678901      
  213413 Lịch sử Văn Minh Phương Tây 02 2 0 DH19AV   4 4 3 09::30-11::45 RD100 12345678901      
                                                                                                                   
           Dữ liệu được cập nhật vào lúc: 15:42 Ngày: 5/8/2020          
        Lưu ý: Mỗi ký tự trong dãy tuần 1234567890 đại diện cho 1 tuần lễ, ký tự đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1) bắt đầu từ 14/09/2020
      Mã MH: Mã Môn Học, NMH: Nhóm Môn Học, STC: Số Tín Chỉ, STCHP: Số Tín Chỉ Học Phí
      SDK: Số Lượng Sinh Viên Đã Đăng Ký, Room: Phòng Học, ST : Số Tiết, KDK: Không cho phép đăng ký, TH: Thực Hành
    
                                     
                                                                                                     

 

Số lần xem trang : 2851
Nhập ngày : 06-08-2020
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông báo của giáo viên

  ĐIỂM THI ĐỢT 2- MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HK 1 (2021-2022)NHÓM 25,28,30.(01-08-2022)

  ĐIỂM THI ĐỢT 2- MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HK 1 (2021-2022)NHÓM 25,28,30.(01-08-2022)

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2020-2021 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM(24-09-2020)

  LỊCH THI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC (2019-2020) (06-08-2020)

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CÁC LỚP GIẢNG VIÊN VÕ THỊ HỒNG(06-01-2020)

  ĐIỂM THI CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2018-2019 P CT202(20-06-2019)

  ĐIỂM THI CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2018-2019(20-06-2019)

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30- nhóm 12- P. RD. 104(20-01-2019)

  GV VÕ THỊ HỒNG THÔNG BÁO CÓ ĐIỂM LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN ,HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019(17-01-2019)

  TS. VÕ THỊ HỒNG THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 NĂM 2017-2018(01-08-2018)

Trang kế tiếp ... 1

Đc:Bộ Môn Lý Luận Chính Trị - Phòng 115 - Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Email: vthong @ hmcuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007