TS. Võ Thị Hồng
Gởi thư liên hệ
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1306
Toàn hệ thống 2179
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Thông báo của giáo viên

  ĐIỂM THI ĐỢT 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HK 1 (2021-2022)NHÓM 25,28,30.(01-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI ĐỢT 2- MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HK 1 (2021-2022)NHÓM 25,28,30.(01-08-2022)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ II (2020-2021 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM(24-09-2020)

Xem tiếp >>

  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ SẮP TỚI (06-08-2020)

Xem tiếp >>

  LỊCH THI CÁC MÔN HỌC KỲ 2 NÄ‚M HỌC (2019-2020) (06-08-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI LỊCH SỬ ĐẢNG CÁC LỚP GIẢNG VIÊN VÕ THỊ Há»’NG(06-01-2020)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2018-2019 P CT202(20-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 2018-2019(20-06-2019)

Xem tiếp >>

  ĐIỂM THI TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ I (2018-2019)CA THI 7:30- nhóm 12- P. RD. 104(20-01-2019)

Xem tiếp >>

  GV VÕ THỊ Há»’NG THÔNG BÁO CÓ ĐIỂM LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN ,HỌC KỲ I NÄ‚M HỌC 2018-2019(17-01-2019)

Xem tiếp >>

  TS. VÕ THỊ Há»’NG THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI MÔN CÆ  SỞ VÄ‚N HÓA VIỆT NAM HỌC KỲ 2 NÄ‚M 2017-2018(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  TS. VÕ THỊ Há»’NG THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI MÔN LS VÄ‚N MINH PHƯƠNG ĐÔNG HỌC KỲ 2 NÄ‚M 2017-2018(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  TS. VÕ THỊ Há»’NG THÔNG BÁO ĐÃ CÓ ĐIỂM THI MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH HỌC KỲ 2 NÄ‚M 2017-2018(01-08-2018)

Xem tiếp >>

  TS. VÕ THỊ Há»’NG THÔNG BÁOĐÃ CÓ ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HỌC KỲ 2 NÄ‚M 2017-2018(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  TS. VÕ THỊ Há»’NG THÔNG BÁOĐÃ CÓ ĐIỂM THI MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HỌC KỲ 2 NÄ‚M 2017-2018(19-07-2018)

Xem tiếp >>

  CÓ ĐIỂM MÔN TƯ ĐƯỚNG LỐI CMVN- LỚP CÔ HÔNG - HỌC KỲ 1 NÄ‚M HỌC 2017-2018(25-02-2018)

Xem tiếp >>

  CÓ ĐIỂM MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH LỚP CÔ Há»’NG - HỌC KỲ 1 NÄ‚M HỌC 2017-2018- CÁC BẠN SINH VIÊN TÃŒM MÃ NHÓM HỌC, GIỜ THI VÀ PHÃ’NG THI(02-02-2018)

Xem tiếp >>

  TS. VÕ THỊ Há»’NG THÔNG BÁO VỀ VIỆC CỘNG ĐIỂM THƯỞNG MÔN TƯ TƯỞNG Há»’ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN ĐHNL ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CUỘC THI TRUNG KẾT OLIMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CẤP TRƯỜNG. (02-08-2018)

Xem tiếp >>

  HỌC KỲ 3 NÄ‚M HỌC 2018-2019 SẼ BẮT ĐẦU TƯ THỨ HAI NGÀY 08/07/2019. CÁC BẠN SINH VIÊN XEM DANH SÁCH NHÓM HỌC VÀ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ (07-07-2019)

Xem tiếp >>

Đc:Bộ Môn Lý Luận Chính Trị - Phòng 115 - Nhà Phượng Vỹ - ĐH Nông Lâm TP.HCM
Email: vthong @ hmcuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007