ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 30
Toàn hệ thống 2617
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trang thông tin Nguyễn Trung Quyết

 Thông báo về kết thúc học phần môn QH SD Đất ứng dụng như sau:

Nội dung thực hành còn 1 phần Tối ưu hóa sẽ do cô Nguyễn Ngọc Hạnh BMQH phụ trách. Sẽ thông báo lịch sau ngày 20/11. Các nội dung thực hành khác SV sẽ được thực hiện sâu trong  trong môn RN3 Quy Hoạch

Thi cuối kỳ: đề đóng, nội dung ôn tập gồm:

Câu 1. Phân tích định nghĩa QHSDĐ theo luật đất đai 2013? Trình bày các đặc điểm của QHSDĐ?

Câu 2. Đối tượng nghiên cứu của QHSDĐ? Trình bày các PP NC thường được sử dụng trong lĩnh vực QHSDĐ?

Câu 3. Bài tập về dự báo nhu cầu đất ở thông qua dự báo dân số và định mức đất ở; Bài tập về chu chuyển đất đai, bài tập về tối ưu hóa trong QH.

Câu 4. Những trường hợp nào cần lập QH-KHSDDĐ?  Những trường hợp nào cần điều chỉnh QH-KHSDDĐ ? Tại sao phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm? (theo quy định mới 2014)

Câu 5. Xác định cơ quan có thẩm quyền lập, thẩm định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đai các cấp ? Cho ví dụ? (theo quy định mới 2014)

Câu 6. Giới thiệu các văn bản pháp quy có ảnh hưởng đến nội dung quy hoạch sử dụng đất đai hiện nay ? Căn cứ lập quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất?

Câu 7. Trình tự nội dung, các bước tiến hành QHSDĐĐ, KHSDĐ cấp huyện ?

Câu 8. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu trong công tác lập QH-KHSDĐĐ ?

Câu 9. Các chỉ tiêu chủ yếu trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện? Phân biệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất với chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai?

Câu 10. Hệ thống bản đồ trong QHSDĐ? Bản đồ nào là quan trọng ? Sản phẩm của một  đồ án quy hoạch?

Câu 11. Giải trình phương pháp thống kê và điều tra  trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai ?

Câu 12. So sánh  nội dung mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 so với Luật đất đai 2003?

Câu 13: Phân tích: “Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã” (Khoản 2 Điều 35 LDD 2013)

Câu 14 Phân tích: + Luật đất đai năm 2013 quy định cụ thể “Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện” tại Khoản 4 Điều 40. Trong đó quy định: “Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh” (Điểm c  Khoản 4 Điều 40)

Số lần xem trang : 14880
Nhập ngày : 11-11-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin cho SV

  Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

  LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH HK1 NĂM HỌC 2014-2015(18-11-2014)

  LỊCH THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH PHẦN THI GIỮA KỲ HK2_2014 2015

  Lịch chia nhóm học thực hành môn QHSD Đất ƯD HK1 năm học 2014-2015 (21-10-2014)

  LỊCH HỌC BUỔI CUỐI (HỌC BÙ) VÀ LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) (20-08-2014)

  THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK2 2013-2014(29-05-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng LT12QL(06-05-2014)

  1 số phần mềm chuyên ngành hữu ích cho sinh viên(24-04-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng HK1 2013-2014(14-04-2014)

  Điểm thi môn Quy Hoạch SD Đất ứng dụng_HK 1 năm 2011-2012(02-02-2012)

Trang kế tiếp ... 1 2

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007