ntquyet
Trang chủ ĐHNL | Trang nhất | Site Map | Khoa QLĐĐ&BĐS | Trung Tâm TH | TTƯD CNĐC | Mail GV | Mail SV | FAO | Bộ GD&ĐT | Bộ TN&MT | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 26
Toàn hệ thống 1271
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trang thông tin Nguyễn Trung Quyết

 

Trường ĐH. Nông Lâm Tp.HCM            
Khoa QLĐĐ&BĐS              
                 

Danh sách chia ca thi cuối kỳ môn tin học chuyên ngành Hk1 2014-2015

Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Trung Quyết

Thời gian:  45phút /1 ca thi            
Hình thức: Thực hành trên máy          
Chú ý:  Sinh viên mang theo máy tính có cài sẵn các phần mềm chuyên ngành đã học và office
Máy tính bỏ pass đăng nhập, mang theo chuột, bin; Không SDTL        
                 
STT MS sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Ca thi Thời gian Ngày thi Ký tên
1 12124001 Phạm Vũ Hà An DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
2 12333009 Đỗ Việt Anh CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
3 12333363 Phạm Thị Vân Anh CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
4 12124126 Đỗ Thị Quế Anh DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
5 12124137 Đào Ngọc Thanh Bình DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
6 12124006 Lê Thị Kim Chung DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
7 12124139 Y Bang Cil DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
8 12333044 Nguyễn Thành Danh CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
9 12124008 Nguyễn Thanh Danh DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
10 10127024 Nguyễn Văn Dũng CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
11 12333005 Võ Thị Thùy Dương CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
12 12333376 Đặng Minh Dương CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
13 12124150 Nguyễn Thị Lê Duyên DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
14 12124149 Nguyễn Mỹ Duyên DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
15 12124163 Huỳnh Hương Giang DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
16 12124162 Đoàn Thị Trà Giang DH12TB Ca 1 8h-9h 26-11  
17 13333679 Trịnh Văn Hải CD13CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
18 12333085 Huỳnh Thị Thanh Hằng CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
19 12124170 Lê Thị Thanh Hằng DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
20 12124022 Lâm Thoại Hằng DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
21 12124171 Lê Thị Thu Hằng DH12TB Ca 1 8h-9h 26-11  
22 12124168 Phạm Thị Hồng Hạnh DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
23 12333096 Nguyễn Thị Thanh Hiền CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
24 12333030 Lê Thị Hiền CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
25 12333381 Huỳnh Thị Ngọc Hiền CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
26 12124173 Trần Thị Thu Hiền DH12TB Ca 1 8h-9h 26-11  
27 12124026 Đặng Minh Hiếu DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
28 12124029 Lê Hải Hòa DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
29 12333484 Nguyễn Thị Hoàn CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
30 12124178 Phạm Minh Hoàng DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
31 12333114 Nguyễn Trọng Hùng CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
32 12333033 Vũ Văn Hùng CD12CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
33 12124186 Châu Thanh Hùng DH12TB Ca 1 8h-9h 26-11  
34 12124187 Đặng Khánh Hưng DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
35 12124374 Vũ Nguyễn Thùy Hương DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
36 12124033 Đặng Thị Thu Huyền DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
37 12124183 Võ Dương Mộng Huyền DH12QL Ca 1 8h-9h 26-11  
38 13333201 Nguyễn Văn Huỳnh CD13CQ Ca 1 8h-9h 26-11  
39 12124039 Võ Hà Phương Khánh DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
40 12124196 Phạm Anh Khoa DH12QD Ca 1 8h-9h 26-11  
41 12333310 Nguyễn Thị Hồng Khuyên CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
42 12333164 Phan Đình Lâm CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
43 12333032 Nguyễn Thị Thúy Lăm CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
44 12333254 Võ Hoàng Lan CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
45 12124201 Triệu Quốc Liêm DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
46 12333467 Lê Thị Diệu Linh CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
47 11135048 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH11TB Ca 2 9h-10h 26-11  
48 12124116 Nguyễn Thị Thúy Linh DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
49 12124042 Lê Thị Thùy Linh DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
50 12124202 Đỗ Thị Linh DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
51 12124376 Đoàn Thị Linh DH12TB Ca 2 9h-10h 26-11  
52 12124211 Mai Ngọc Loan DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
53 12124047 Phạm Đình Lộc DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
54 12124219 Châu Tiến Lực DH12QD Ca 2 9h-10h 26-11  
55 12124218 Võ Thị Ngọc Luyến DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
56 12333154 Phạm Minh CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
57 12124222 Đoàn Thị Tuyết Mai DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
58 12124051 Trần Thị Thanh Mến DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
59 12124227 Huỳnh Quốc Minh DH12QD Ca 2 9h-10h 26-11  
60 11333054 Lê Diễm My CD11CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
61 12124230 Nguyễn Ngọc Mỹ DH12DC Ca 2 9h-10h 26-11  
62 12333343 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
63 12333404 Trần Thị Kim Ngân CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
64 12124238 Nguyễn Phương Nghi DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
65 12124243 Lý Thái Nguyên DH12QD Ca 2 9h-10h 26-11  
66 12333143 Trần Thị Minh Nguyệt CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
67 12124246 Nguyễn Hữu Nhân DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
68 12333090 Nguyễn Thị Quỳnh Như CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
69 12124380 Đỗ Quỳnh Như DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
70 12124381 Lê Quỳnh Như DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
71 12333208 Lê Thị Hồng Nhung CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
72 12333285 Đỗ Thị Yến Ni CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
73 12124259 Dương ánh Oanh DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
74 12333415 Phan Đăng Phong CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
75 12124061 Nguyễn Tuấn Phong DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
76 12333068 Lê Bá Phú CD12CQ Ca 2 9h-10h 26-11  
77 12124064 Phạm Vũ Hồng Phúc DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
78 12124264 Bùi Mai Phương DH12TB Ca 2 9h-10h 26-11  
79 12124066 Nguyễn Thị Phượng DH12QD Ca 2 9h-10h 26-11  
80 12124269 Lê Võ Hoàng Tuấn Quân DH12QL Ca 2 9h-10h 26-11  
81 12124067 Lê Văn Quân DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
82 12124268 Đỗ Minh Quang DH12TB Ca 3 10h-11h 26-11  
83 12333357 Tô Thị Quanh CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
84 12124069 Bùi Duy Quyết DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
85 12124119 Trương Thị Mỹ Sang DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
86 12124271 Phan Thị Sỉnh DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
87 12124275 Trần Nguyễn Xuân Sơn DH12DC Ca 3 10h-11h 26-11  
88 12124394 Nguyễn Thị Tâm DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
89 12333469 Đinh Công Tân CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
90 12124078 Đoàn Ngọc Thắng DH12QD Ca 3 10h-11h 26-11  
91 12124282 Nguyễn Vũ Giang Thanh DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
92 12333135 Nguyễn Minh Thành CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
93 12124077 Nguyễn Trung Thành DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
94 12124289 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH12QD Ca 3 10h-11h 26-11  
95 12124287 Nguyễn Thị Bích Thảo DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
96 12124295 Nguyễn Thị Thê DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
97 12124080 Nguyễn Xuân Thịnh DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
98 12333243 Lê Thị ánh Thư CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
99 12333348 Trần Ngọc Thủy CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
100 13333542 Trần Thị Kiều Tiên CD13CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
101 12124312 Tống Thị Thủy Tiên DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
102 10135112 Trương Công Nhân Toàn DH10TB Ca 3 10h-11h 26-11  
103 12333146 Nguyễn Thị Thúy Trâm CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
104 12124324 Dương Thị Bích Trâm DH12DC Ca 3 10h-11h 26-11  
105 12124093 Hà Nguyễn Bích Trâm DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
106 12124326 Lưu Ngọc Huyền Trân DH12QD Ca 3 10h-11h 26-11  
107 12124323 Nguyễn Trần Thanh Trang DH12QD Ca 3 10h-11h 26-11  
108 12124088 Phan Thị Thu Trang DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
109 12124320 Nguyễn Thị Kim Trang DH12TB Ca 3 10h-11h 26-11  
110 12124092 Lê Thành Trạng DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
111 12124328 Nguyễn Thị Trinh DH12DC Ca 3 10h-11h 26-11  
112 12124329 Phan Thị Tuyết Trinh DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
113 12333269 Nguyễn Đình Bảo Trung CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
114 10149222 Hồ Hữu Trung CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
115 12124102 Huỳnh Tấn DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
116 12124103 Nguyễn Huỳnh Cẩm DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
117 12124342 Hồ Huỳnh Cẩm DH12TB Ca 3 10h-11h 26-11  
118 12124101 Nguyễn Thanh Tuấn DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
119 12333456 Nguyễn Thị ánh Tuyết CD12CQ Ca 3 10h-11h 26-11  
120 12124356 Phạm Hoàng Phương Vy DH12QL Ca 3 10h-11h 26-11  
121 12124355 Nguyễn Thị Ngọc Vy DH12TB Ca 4 11h-12h 26-11  
122 12124361 Võ Thị Yến DH12QD Ca 4 11h-12h 26-11  
123 12124358 Phạm Thị Yến DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
124 12124002 Đỗ Thế Anh DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
125 12124131 Phạm Kiều Anh DH12TB Ca 4 11h-12h 26-11  
126 12124136 Trần Lê Gia Bảo DH12QD Ca 4 11h-12h 26-11  
127 13333025 Đặng Thị CD13CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
128 12333318 Lê Duy Bình CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
129 12124005 Bạch Thị Chi DH12QD Ca 4 11h-12h 26-11  
130 12333368 Nguyễn Ngọc Chọn CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
131 12333038 Nguyễn Văn Chung CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
132 12333297 Thái Ngọc Chương CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
133 12124140 Nguyễn Thành Công DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
134 11333027 Trần Quốc Đại CD11CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
135 12124157 Trần Thị Hoa Đào DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
136 12333066 Phạm Lê Thành Đạt CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
137 12333064 Vũ Tài Đạt CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
138 12124144 Nguyễn Thị Kiều Diễm DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
139 12333373 Phạm Thị Thu Dung CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
140 12333059 Trần Thị Ngọc Dương CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
141 12124147 Phạm Anh Duy DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
142 12124011 Phạm Thị Mỹ Duyên DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
143 12124152 Võ Cao Kỳ Duyên DH12TB Ca 4 11h-12h 26-11  
144 12124016 Mai Văn Em DH12QD Ca 4 11h-12h 26-11  
145 12124164 Trương Thị Cẩm Giang DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
146 13333124 Nguyễn Ngọc Thu CD13CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
147 12333081 Trần Thị Thúy Hải CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
148 12333465 Hồ Thị Ngọc Hân CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
149 13124085 Bùi Thị Hồng Hạnh DH13QL Ca 4 11h-12h 26-11  
150 13333150 Nguyễn Thị Cẩm Hiên CD13CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
151 12333490 Đinh Trung Hiền CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
152 12333097 Huỳnh Hữu Hiển CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
153 12333067 Trần Trung Hiếu CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
154 13333175 Đoàn Minh Hòa CD13CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
155 10135039 Phạm Thị Hoài DH10TB Ca 4 11h-12h 26-11  
156 12333156 Phạm Văn Hoàng CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
157 13333168 Hà Văn Hoàng CD13CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
158 12124177 Lục Huy Hoàng DH12QL Ca 4 11h-12h 26-11  
159 12333051 Lê Thị Huệ CD12CQ Ca 4 11h-12h 26-11  
160 13124145 Phạm Văn Hùng DH13QD Ca 4 11h-12h 26-11  
161 12333100 Nguyễn Thị Ngọc Hương CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
162 13333190 Nguyễn Trần Đức Huy CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
163 12124180 Lê Sỹ Huy DH12QD Ca 5 13h-14h 26-11  
164 13333197 Nguyễn Thị Thanh Huyền CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
165 11333020 Trần Duy Khánh CD11CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
166 12333393 Đoàn Quốc Khánh CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
167 12333307 Trần Cao Kim Khánh CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
168 12333134 Nguyễn Trần Đăng Khoa CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
169 12124197 Trần Đăng Khoa DH12QD Ca 5 13h-14h 26-11  
170 13333230 Huỳnh Ngọc Anh Khôi CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
171 11333127 Nguyễn Lưu Quốc Kiệt CD11CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
172 12333252 Dương Thị Mỹ Kim CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
173 13333241 Nguyễn Thị Hải Lam CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
174 13333242 Đinh Thị Lan CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
175 12124200 Lê Thanh Liêm DH12TB Ca 5 13h-14h 26-11  
176 12124041 Nguyễn Thị Liên DH12QL Ca 5 13h-14h 26-11  
177 12333142 Trần Văn Liêu CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
178 12333144 Nguyễn Trần Trúc Linh CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
179 13333268 Tạ Thị Mỹ Linh CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
180 12124043 Ngô Thị Thùy Linh DH12QL Ca 5 13h-14h 26-11  
181 12124045 Trần Chí Linh DH12QL Ca 5 13h-14h 26-11  
182 12333340 Phạm Thị Thanh Loan CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
183 12124046 Đoàn Văn Lộc DH12TB Ca 5 13h-14h 26-11  
184 12124048 Lợi DH12QD Ca 5 13h-14h 26-11  
185 12333021 Ng Mạnh Phong Vũ Long CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
186 12124214 Huỳnh Minh Hoàng Long DH12QL Ca 5 13h-14h 26-11  
187 12124217 Hà Thị Luyến DH12QL Ca 5 13h-14h 26-11  
188 12333400 Nguyễn Thị Trúc Ly CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
189 12124117 Lê Hương DH12QL Ca 5 13h-14h 26-11  
190 12333184 Hoàng Văn Mạnh CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
191 11333182 Lữ Kim Quỳnh Mi CD11CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
192 13333310 Nguyễn Trường Minh CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
193 12124229 Nguyễn Thị Diễm My DH12QL Ca 5 13h-14h 26-11  
194 12333314 Lê Thị Nam CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
195 12333218 Nguyễn Thiện Nam CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
196 13333318 Nguyễn Hoàng Nam CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
197 12124053 Mai Đình Nam DH12QL Ca 5 13h-14h 26-11  
198 12333195 Nguyễn Thị Nga CD12CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
199 12124234 Lê Thị Hoàng Nga DH12QD Ca 5 13h-14h 26-11  
200 13333326 Nguyễn Bảo Ngân CD13CQ Ca 5 13h-14h 26-11  
201 12333282 Dương Thị Hoài Nghĩa CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
202 12333233 Võ Thị Kim Ngọc CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
203 13333343 Nguyễn Thị Như Ngọc CD13CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
204 13333338 Bùi Thị Thanh Ngọc CD13CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
205 12333177 Trần Thị Thảo Nguyên CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
206 12124245 Nguyễn Thị ánh Nguyệt DH12QL Ca 6 14h-15h 26-11  
207 12124056 Nguyễn Nguyên Hạnh Nhân DH12QL Ca 6 14h-15h 26-11  
208 12333179 Hoàng Thị Thúy Nhi CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
209 12124249 Võ Lê Tuyết Nhi DH12TB Ca 6 14h-15h 26-11  
210 12124250 Nguyễn Thị Nhinh DH12QL Ca 6 14h-15h 26-11  
211 13333378 Nguyễn Thị Thúy Nhung CD13CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
212 12124258 Nguyễn Thị Nữ DH12TB Ca 6 14h-15h 26-11  
213 12124260 Cao Thị Oánh DH12QL Ca 6 14h-15h 26-11  
214 12333190 Trương Thanh Phong CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
215 12124060 Nguyễn Lê Phong DH12QL Ca 6 14h-15h 26-11  
216 12333140 Lê Thanh Phúc CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
217 13333410 Phạm Văn Phúc CD13CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
218 12124262 Đặng Nguyễn Ngọc Phúc DH12QD Ca 6 14h-15h 26-11  
219 13333413 Nguyễn Thị Phụng CD13CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
220 12333422 Triệu Thị Mỹ Phượng CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
221 11333145 Nguyễn Thúy Quỳnh CD11CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
222 12333015 Huỳnh Thị Sương CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
223 12124072 Nguyễn Xuân Sướng DH12QD Ca 6 14h-15h 26-11  
224 12124393 Nguyễn Thị Tâm DH12QD Ca 6 14h-15h 26-11  
225 12124073 Lê Châu Tâm DH12QD Ca 6 14h-15h 26-11  
226 12124075 Nguyễn Thanh Tân DH12QD Ca 6 14h-15h 26-11  
227 12333235 Phan Duy Thái CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
228 12124292 Phan Duy Thái DH12QD Ca 6 14h-15h 26-11  
229 12333236 Nguyễn Thị Thắm CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
230 12333230 Nguyễn Văn Thành CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
231 12333346 Trần Thị Thanh Thảo CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
232 12333249 Lê Thị Thu Thảo CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
233 12333247 Bùi Thị Kim Thảo CD12CQ Ca 6 14h-15h 26-11  
234 12333432 Nguyễn Thị Thu Thảo CD12CQ Ca 6 15h-16h 26-11  
235 12124290 Nguyễn Thị Thu Thảo DH12QL Ca 6 15h-16h 26-11  
236 12333286 Đỗ Thị Thu CD12CQ Ca 6 15h-16h 26-11  
237 12333250 Nguyễn Thị Bích Thư CD12CQ Ca 6 15h-16h 26-11  
238 12124305 Huỳnh Thị Minh Thư DH12QL Ca 6 15h-16h 26-11  
239 12333253 Lê Minh Thức CD12CQ Ca 6 15h-16h 26-11  
240 12124307 Đỗ Hồng Thương DH12QL Ca 6 15h-16h 26-11  
241 13333529 Lê Thị Thúy CD13CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
242 13124389 Đặng Thị Thanh Thúy DH13QL Ca 7 15h-16h 26-11  
243 12333445 Nguyễn Thị Bích Thụy CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
244 12333257 Võ Nhật Tiến CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
245 13333573 Trần Thanh Trà CD13CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
246 12124327 Nguyễn Thị Diễm Trân DH12QL Ca 7 15h-16h 26-11  
247 12124332 Huỳnh Nhựt Trí DH12QL Ca 7 15h-16h 26-11  
248 12333451 Cao Thị Triều CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
249 12333454 Lê Thị Kiều Trinh CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
250 12333287 Trần Thị Mỹ Trinh CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
251 12333480 Cù Thị Việt Trinh CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
252 11333159 Nguyễn Võ Khánh Trình CD11CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
253 12124389 Nguyễn Châu Quỳnh Trọng DH12QL Ca 7 15h-16h 26-11  
254 12124335 Nguyễn Thị Trúc DH12QL Ca 7 15h-16h 26-11  
255 13333612 Nguyễn Nhật Trường CD13CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
256 12333457 Nguyễn Văn CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
257 12333045 Tăng Thị Thanh Tuyền CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
258 12124336 Đặng Thị Kim Tuyền DH12TB Ca 7 15h-16h 26-11  
259 12333329 Lâm Thảo Uyên CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
260 12333293 Nguyễn Thị Thanh Vân CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
261 12333460 Nguyễn Thị Thanh Vân CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
262 13333641 Trần Thị Cẩm Vân CD13CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
263 12124105 Cao Tường Vi DH12QL Ca 7 15h-16h 26-11  
264 10124250 Nguyễn Thành Vinh DH10QL Ca 7 15h-16h 26-11  
265 12333462 Hoàng Tuấn CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
266 12333283 Di Thành Vủ CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
267 12333483 Nguyễn Hoàng Vy CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
268 12333463 Nguyễn Khánh Vy CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
269 12333464 Nguyễn Ngọc Yến CD12CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
270 13333668 Võ Thị Kim Yến CD13CQ Ca 7 15h-16h 26-11  
271 12124360 Trần Thị Hải Yến DH12DC Ca 7 15h-16h 26-11  
272 12124359 Trần Thị Hải Yến DH12QL Ca 7 15h-16h 26-11  
273 13124493 Bạch Thị Hoàng Yến DH13QL Ca 7 15h-16h 26-11  
Các trường hợp bị lỗi, trục trặc ngoài ý muốn, dự phòng Ca 8 16h-17h 26-11  

Số lần xem trang : 14872
Nhập ngày : 18-11-2014
Điều chỉnh lần cuối : 24-10-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Thông tin cho SV

  Thông báo về việc đăng ký tiểu luận khóa luận tốt nghiệp (22-09-2015)

  THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK1 NĂM HỌC 2014-2015(11-11-2014)

  LỊCH THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH PHẦN THI GIỮA KỲ HK2_2014 2015

  Lịch chia nhóm học thực hành môn QHSD Đất ƯD HK1 năm học 2014-2015 (21-10-2014)

  LỊCH HỌC BUỔI CUỐI (HỌC BÙ) VÀ LỊCH THI THEO CA MÔN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH TẠI PHÒNG MÁY KHOA (PV352) (20-08-2014)

  THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN QHSDĐ ỨNG DỤNG HK2 2013-2014(29-05-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng LT12QL(06-05-2014)

  1 số phần mềm chuyên ngành hữu ích cho sinh viên(24-04-2014)

  Điểm thi môn QHSD Đất ứng dụng HK1 2013-2014(14-04-2014)

  Điểm thi môn Quy Hoạch SD Đất ứng dụng_HK 1 năm 2011-2012(02-02-2012)

Trang kế tiếp ... 1 2

ThS. Nguyễn Trung Quyết. Bộ môn Qui hoạch - Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản; ĐT DĐ:(+84)918693482 CQ: 08 38974749; Fax: 08 37220261 Email: ntquyet( :D )hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007