Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 596
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204

 Điểm tổng kết

 

     
 
    Tài chính tiền tệ - HD204 Thứ 3.1        
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đthi Đtkết
1 15120003 Phạm Hoàng An DH15KM 3.4 4 7.4
2 15116014 Phan Huỳnh Kim Cương DH15KS 3.5 5.5 9.0
3 15116019 Lê Phong Anh Diễm DH15KS 3.5 5 8.5
4 15123015 Nguyễn Ngọc Trường Duy DH15KE 3.6 5.5 9.1
5 15122016 Phạm Anh Đại DH15QT 3.6 5.5 9.1
6 15120022 Phạm Minh Đức DH15KT     0.0
7 15120034 Trần Thị Thu DH15KT 3.9 5.1 9.0
8 14155064 Nguyễn Phi Hào DH14KN 3.2 3.5 6.7
9 14155067 Thân Văn Hiến DH14KN 1.8 2.5 4.3
10 15122063 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa DH15TM 2.6 4.5 7.1
11 15155023 Nguyễn Phú Hòa DH15KN 3.6 5 8.6
12 13122297 Lê Phi Hùng DH13TC 2.3 2 4.3
13 13116417 Nguyễn Đình Huy DH13KS 3.2 4.5 7.7
14 15120075 Trần Thị Thanh Huyền DH15KM 3.6 5 8.6
15 15122081 Vũ Quang Huynh DH15TM 3.2 3 6.2
16 15155024 Trần Tiến Hưng DH15KN 3.6 5.5 9.1
17 15116056 Phan Thị Hương DH15KS 3.5 5 8.5
18 15155029 Trần Lê Khoa DH15KN 3.6 5 8.6
19 15122092 Nguyễn Thị Thúy Kiều DH15TC 3.5 5 8.5
20 14120072 KSOR KINH DH14KM 2.9 4 6.9
21 15116075 Võ Thị Lẹ DH15KS 2.9 5.1 8.0
22 15122104 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH15TM 3.0 1.5 4.5
23 15123049 Nguyễn Thị Tuyết Mai DH15KE 3.0 5 8.0
24 15122113 Nguyễn Minh Mẫn DH15QT 3.6 4 7.6
25 12120591 Nguyễn Trấn Nam DH12KM 2.5 1.5 4.0
26 13120292 Trần Cao Thu Nga DH13KT 2.1 3 5.1
27 15120093 Võ Thị Xuân Nga DH15KM 3.4 4.6 8.0
28 15122128 Nguyễn Hoàng Ngân DH15TM 2.6 4.5 7.1
29 15120110 Nguyễn Thị Lan Nhi DH15KT 3.4 3.6 7.0
30 15123063 Bùi Thị Thùy Nhung DH15KE 2.9 2.5 5.4
31 15120121 Võ Thị Cẩm Nhung DH15KT 3.7 5.5 9.2
32 15120122 Dương Thị Ngọc Nữ DH15KT 3.7 5.5 9.2
33 15120126 Nguyễn Y Phỉ DH15KT 3.5 5 8.5
34 15155048 Đào Tấn Phúc DH15KN 2.8 4.2 7.0
35 14122350 Hà Minh Phúc DH14TM 3.0 1.5 4.5
36 15120130 Phạm Nguyễn Trung Phúc DH15KT 3.2 1.5 4.7
37 14122112 Ngô Việt Phương DH14QT 2.9 0 2.9
38 15120135 Nguyễn Thị Ngọc Phương DH15KT 3.5 3.5 7.0
39 15120137 Lê Thị Thúy Phượng DH15KT 3.5 5 8.5
40 15120141 Nguyễn Xuân Anh Quyên DH15KM 3.6 5 8.6
41 15122177 Phan Thị Ngọc Quyên DH15TM 3.2 5 8.2
42 15122185 Tạ Ngọc Sơn DH15TM 3.2 4.5 7.7
43 15120151 Mai Ngọc Diễm Sương DH15KT 3.4 4.6 8.0
44 15120152 Hồ Thị Thu Tâm DH15KM 2.8 3.5 6.3
45 13155029 Nguyễn Minh Tân DH13KN 3.5 5.5 9.0
46 15120157 Hầu Kim Thành DH15KM 3.4 4.6 8.0
47 15120160 Nguyễn Thị Thu Thảo DH15KT 3.5 5.5 9.0
48 13122153 Trần Thị Ngọc Thảo DH13TM     0.0
49 15122187 Trương Thị Kim Thấm DH15QT 3.2   3.2
50 15116168 Đoàn Thị Cẩm Tiên DH15KS 3.7 4.5 8.2
51 14122407 Nguyễn Quốc Tính DH14TM 3.0 1.5 4.5
52 15123101 Nguyễn Ngọc Mai Trâm DH15KE 3.7 5.5 9.2
53 15155071 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH15KN 2.9 5.1 8.0
54 15122231 Dương Ngọc Trân DH15QT 3.5 4.5 8.0
55 15123104 Trần Thị Huyền Trân DH15KE 3.7 3 6.7
56 15116187 Phạm Thị Thanh Trúc DH15KS 3.5 3.5 7.0
57 15122258 Hà Công Tuyến DH15TM 3.2 2.5 5.7
58 15155084 Nguyễn Thị Ngọc Viên DH15KN 3.8 5.2 9.0
59 13155319 Trương Đình Như ý DH13KN     0.0
 
     

Số lần xem trang : 747
Nhập ngày : 15-08-2017
Điều chỉnh lần cuối : 23-08-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3.2 - HD204(15-08-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1 - RD303(14-08-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.1- RD203(11-08-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500