Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 2243
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.3- RD200

 Điểm tổng kết

     
 
    Kinh tế vĩ mô 2-3.3-rd200          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 16120002 Nguyễn Ngọc Thuỳ An DH16KT 3.7 4.5 8.2
2 16120009 Lê Thị Kim Anh DH16KM 2.2 5 7.2
3 16120025 Võ Thị Chung DH16KT 3.7 5.3 9.0
4 16120028 Lê Duy Cường DH16KM 0.5 1 1.5
5 16120058 Nguyễn Thị Phước Duyên DH16KT 4.1 4 8.1
6 16120041 Nguyễn Thị Hồng Điệp DH16KM 3.9 5.1 9.0
7 15120034 Trần Thị Thu DH15KT 4.2 4.5 8.7
8 16120065 Nguyễn Thị Mỹ Hải DH16KM 3.9 4.5 8.4
9 16120077 Lưu Anh Hào DH16KT 0.2 1.5 1.7
10 16120071 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH16KM 3.9 5.1 9.0
11 16120067 Nguyễn Thụy Bảo Hân DH16KT 3.7 5.3 9.0
12 11120070 Đặng Ngọc Hiệp DH11KT     0.0
13 16120091 Trần Thị Thanh Hoa DH16KT 2.9 3.5 6.4
14 16120113 Trương Thị Hồng Huyền DH16KT 3.0 5.5 8.5
15 16120116 Huỳnh Quốc Khôi DH16KT 3.6 5.5 9.1
16 16120125 Trần Thị Mỹ Lệ DH16KT 3.4 4 7.4
17 16120126 Nguyễn Thị Bích Liên DH16KM 3.5 5 8.5
18 16120141 Nguyễn Thị Kim Loan DH16KT 3.5 5 8.5
19 16120150 Trần Thị Trà My DH16KT 1.0 1.5 2.5
20 16120168 Tô Châu Bảo Ngọc DH16KT 0.0 0.5 0.5
21 16120188 Nguyễn Thị Ngọc Oanh DH16KT 1.7 5 6.7
22 16120193 Nguyễn Thị Phóng DH16KT 0.5 1.5 2.0
23 16120195 Nguyễn Thị Thanh Phú DH16KM 3.9 5.5 9.4
24 16120197 Đỗ Trung Phụng DH16KT 3.5 2 5.5
25 16120199 Phạm Văn Phụng DH16KT 3.8 5.2 9.0
26 15120142 Phạm Thị Tú Quyên DH15KT     0.0
27 16120210 Vũ Thị Quyên DH16KM 2.2 4.5 6.7
28 15120143 Lê Thị Ngọc Quyền DH15KT 3.8 4.2 8.0
29 13121139 Lê Thị Tâm DH13PT 1.0   1.0
30 16120237 Phạm Diệp Phước Thảo DH16KT 2.8 5.2 8.0
31 15120167 Nguyễn Khánh Thịnh DH15KT 3.3 4 7.3
32 16120259 Tạ Thị Như Thùy DH16KT 3.4 4.6 8.0
33 16120271 Phạm Trọng Tính DH16KT 3.8 4.5 8.3
34 15120192 Lưu Thị Trang DH15KT 3.8 3.5 7.3
35 16120287 Nguyễn Thị Thu Trang DH16KT 1.0 1.5 2.5
36 16120279 Nguyễn Thị Hồng Trâm DH16KT 3.5 3 6.5
37 16120281 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH16KT 2.8 5 7.8
38 16120302 Lê Văn Tuấn DH16KT 1.0 1 2.0
39 16120316 Đặng Thị Thúy Vân DH16KM 3.5 3.5 7.0
40 16120319 Nguyễn Thị Vân DH16KM 3.5 4.5 8.0
41 16120320 Nguyễn Thị Cẩm Vân DH16KM 3.7 4 7.7
42 16120330 Nguyễn Tấn DH16KM 3.9 4.5 8.4
43 16120333 Trần Thiên Thúy Vy DH16KT 0.0 0.5 0.5
 
     


 

Số lần xem trang : 720
Nhập ngày : 03-05-2018
Điều chỉnh lần cuối : 09-07-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.4- RD200(10-05-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204(10-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- HD301(03-05-2018)

  Kiến tập thống kê định lượng KN&KT16(10-01-2018)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT15(10-01-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500