CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 541
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204

 Điểm quá trình

 

     
 
  Tài chính tiền tệ -t3.1-hd204                            
Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Ghichú Đd Đ1 t.chính L.phát Tc.công Tc.DN B.cáo Đ2 Đ(+,-) Đ.qtrình
16155040 Trương Thị Mỹ Linh DH16KN 1     1 8.5 9 9 9.5 9.5 2.7   3.7
16155056 Trương Nữ Hoàng Oanh DH16KN 1   v4 0.5 8.5 9 9 0 9.5 2.2   2.7
16155081 Lê Nguyễn Đông Triều DH16KN 1 nt   1 8.5 9 9 9.5 9.5 2.7 0.2 3.9
16155082 Đinh Ngọc Phương Trinh DH16KN 1     1 8.5 9 9 9.5 9.5 2.7   3.7
16155096 Nguyễn Thị Tường Vi DH16KN 1     1 8.5 9 9 9.5 9.5 2.7   3.7
16155004 Nguyễn Minh Chẩn DH16KN 2     1 8 9 8.5 8.5 9 2.6   3.6
16155014 Trần Thị Thu DH16KN 2     1 8 9 8.5 8.5 9 2.6   3.6
16155057 Nguyễn Hữu Phúc DH16KN 2 nt   1 8 9 8.5 8.5 9 2.6 0.2 3.8
16155074 Phạm Thị Thúy DH16KN 2     1 8 9 8.5 8.5 9 2.6   3.6
16155098 Phạm Thị Yên DH16KN 2     1 8 9 8.5 8.5 9 2.6   3.6
15120053 Phạm Thị Thanh Hiếu DH15KT 3 nt v0(xp),v1(xp) 0.5 0 9.5 9 8 8 2.1 0.2 2.8
15120064 Hồ Thị Xuân Hương DH15KT 3   v1 0.5 0 9.5 9 8 8 2.1   2.6
15120112 Nguyễn Thị Thúy Nhi DH15KT 3     1 8 9.5 9 8 8 2.6   3.6
15155072 Trần Kiều Huyền Trâm DH15KN 3     1 8 9.5 9 8 8 2.6   3.6
16122274 Phan Thái Sang DH16QT 4 nt   1 8 8.5 9 8 9 2.6   3.6
16120279 Nguyễn Thị Hồng Trâm DH16KT 4     1 8 8.5 9 8 9 2.6 0.2 3.8
16120295 Phạm Thị Diễm Trinh DH16KM 4     1 8 8.5 9 8 9 2.6   3.6
16120306 Nguyễn Huỳnh Kim Tường DH16KM 4     1 8 8.5 9 8 9 2.6   3.6
16120316 Đặng Thị Thúy Vân DH16KM 4     1 8 8.5 9 8 9 2.6   3.6
16120058 Nguyễn Thị Phước Duyên DH16KT 5     1 8 9 8.5 9.5 9.5 2.7   3.7
16120035 Vi Thị Bích Đào DH16KT 5     1 8 9 8.5 9.5 9.5 2.7   3.7
16120158 Lại Thị Nga DH16KT 5     1 8 9 8.5 9.5 9.5 2.7   3.7
16120241 Võ Thị Phương Thảo DH16KT 5     1 8 9 8.5 9.5 9.5 2.7   3.7
16122080 Phan Thị Ngọc Hân DH16TC 6     1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16123081 Trịnh Thị Ngọc Huế DH16KE 6     1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
14122049 Đỗ Thị Long Khánh DH14TM 6 nt v1,v2,v4 0 0 0 8.5 0 8.5 1.0 0 1.0
16123141 Nguyễn Thị Kim Ngân DH16KE 6     1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16123211 Nguyễn Thị Thanh Thuyết DH16KE 6     1 8 8 8.5 8 8.5 2.5   3.5
16120073 Nguyễn Thị Kiều Hạnh DH16KM 7 bs   1 7.5 8 9 8 8 2.4   3.4
16120105 Trần Gia Huy DH16KT 7     1 7.5 8 9 8 8 2.4   3.4
16120113 Trương Thị Hồng Huyền DH16KT 7 bs v1 0.5 0 8 9 8 8 2.0 -0.2 2.3
16120197 Đỗ Trung Phụng DH16KT 7 bs   1 7.5 8 9 8 8 2.4   3.4
16120274 Nguyễn Thị Thu Trà DH16KM 7     1 7.5 8 9 8 8 2.4   3.4
16120320 Nguyễn Thị Cẩm Vân DH16KM 7     1 7.5 8 9 8 8 2.4   3.4
16122056 Lương Thanh Duy DH16QT 8 bs v2,v4(xp),v5 0 9 0 9 0 0 1.1   1.1
16122134 Nguyễn Bích Khả DH16QT 8 bs   1 9 9 9 6 9 2.5   3.5
16122163 Võ Thị Thuỳ Linh DH16TC 8 bs v1,v2,v4,v5 Cấm thi           0.0    
16120154 Nguyễn Hồng Na DH16KT 8 bs v0(xp) 1 9 9 9 6 9 2.5   3.5
14116437 Lê Đinh Bảo Trí DH14KS 8 bs   1 9 9 9 6 9 2.5 -0.2 3.3
11143009 Dđinh thế  Hoà   8 bs   1 9 9 9 6 9 2.5   3.5
15422054 Phạm Trung Đức LT15QT bỏ môn                       
14116374 Nguyễn Hồng Ngọc DH14KS bỏ môn                       
16155058 Võ Hoàng Phúc DH16KN bỏ môn                       
13122380 Dương Hữu Thành DH13TC bỏ môn                       
 
 

 

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1:  Vẽ và trình bày các chức năng của hệ thống tài chính? Đồng thời, cho biết tại sao việc tạo ra kênh dẫn vốn từ người tiết kiệm tới người chi tiêu lại có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế?

Câu 2: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính.

Câu 3: Có quan điểm cho rằng: Thuế ra đời nhắm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước vì vậy khi ngân sách nhà nước bội chi chính phủ phải tăng thuế? Phân tích quan điểm trên (Không học)

Câu 4: Học toàn bộ chương tài chính doanh nghiệp

Câu 5: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

Câu 6: Anh/chị hãy phân tích vai trò của tài chính công? Trong trường hợp Ngân sách Nhà nước bị bội chi nếu Chính phủ cắt giảm khoản chi đầu tư và hỗ trợ vốn của các doanh nghiệp nhà nước thì sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế

Câu 7: Anh/chị hãy sử dụng đồ thị trong thị trường tiền tệ thực cho biết sự thay đổi của cung tiền thực, cầu tiền thực và lãi suất thực với biến cố là:  Một trục trặc lớn trong hệ thống quản lý máy ATM ở các ngân hàng khiến người dân phải cầm tiền mặt nhiều hơn? Nếu NHTW muốn giữ lãi suất ổn định thì NHTW phải làm gì

Câu 8: Anh/chị hãy cho biết vai trò của ngân hàng thương mại trong phát triển kinh tế? Kể tên các loại hình tổ chức trung gian tài chính có mặt tại Việt Nam?

Câu 9: Anh/chị hãy cho biết khấu hao tài sản cố định có tầm quan trọng như thế nào đối với việc bảo toàn và phát triển vốn ổn định của doanh nghiệp? Hãy bình luận ý kiến sau: “Doanh thu của doanh nghiệp tăng lên đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp tăng lên” ?

 

Câu 10: Anh/chị hãy phân tích vai trò của ngân hàng Trung ương đối với sự phát triển kinh tế? Đồng thời cho biết những công cụ mà NHTW sử dụng để điều tiết cung tiền

 

 

 

 

Số lần xem trang : 174
Nhập ngày : 10-05-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.4- RD200(10-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.3- RD200(03-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- HD301(03-05-2018)

  Kiến tập thống kê định lượng KN&KT16(10-01-2018)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT15(10-01-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007