CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 482
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204

 Điểm tổng kết

 

     
 
    Tài chính tiền tệ -t3.1-hd204            
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Đ.qtrình Thi  Đ.tổng kết
1 16155004 Nguyễn Minh Chẩn DH16KN 2 3.6 5 8.6
2 16122056 Lương Thanh Duy DH16QT 8 1.1 3.5 4.6
3 16120058 Nguyễn Thị Phước Duyên DH16KT 5 3.7 5.3 9.0
4 16120035 Vi Thị Bích Đào DH16KT 5 3.7 5.5 9.2
5 15422054 Phạm Trung Đức LT15QT bỏ môn      0.0
6 16155014 Trần Thị Thu DH16KN 2 3.8 3.5 7.3
7 16120073 Nguyễn Thị Kiều Hạnh DH16KM 7 3.4 2 5.4
8 16122080 Phan Thị Ngọc Hân DH16TC 6 3.5 2 5.5
9 15120053 Phạm Thị Thanh Hiếu DH15KT 3 2.8 5 7.8
10 16123081 Trịnh Thị Ngọc Huế DH16KE 6 3.5 4.5 8.0
11 16120105 Trần Gia Huy DH16KT 7 3.4 3 6.4
12 16120113 Trương Thị Hồng Huyền DH16KT 7 2.3 4.7 7.0
13 15120064 Hồ Thị Xuân Hương DH15KT 3 2.6 4.5 7.1
14 16122134 Nguyễn Bích Khả DH16QT 8 3.5 4.5 8.0
15 14122049 Đỗ Thị Long Khánh DH14TM 6 1.0 3 4.0
16 16155040 Trương Thị Mỹ Linh DH16KN 1 3.7 4 7.7
17 16122163 Võ Thị Thuỳ Linh DH16TC 8     0.0
18 16120154 Nguyễn Hồng Na DH16KT 8 3.5 4.5 8.0
19 16120158 Lại Thị Nga DH16KT 5 3.7 4.5 8.2
20 16123141 Nguyễn Thị Kim Ngân DH16KE 6 3.5 4.5 8.0
21 14116374 Nguyễn Hồng Ngọc DH14KS bỏ môn      0.0
22 15120112 Nguyễn Thị Thúy Nhi DH15KT 3 3.6 4 7.6
23 16155056 Trương Nữ Hoàng Oanh DH16KN 1 2.7 4.5 7.2
24 16155057 Nguyễn Hữu Phúc DH16KN 2 3.6 4.5 8.1
25 16155058 Võ Hoàng Phúc DH16KN bỏ môn      0.0
26 16120197 Đỗ Trung Phụng DH16KT 7 3.4 2 5.4
27 16122274 Phan Thái Sang DH16QT 4 3.6 5 8.6
28 13122380 Dương Hữu Thành DH13TC bỏ môn      0.0
29 16120241 Võ Thị Phương Thảo DH16KT 5 3.7 5 8.7
30 16155074 Phạm Thị Thúy DH16KN 2 3.6 4.5 8.1
31 16123211 Nguyễn Thị Thanh Thuyết DH16KE 6 3.5 4 7.5
32 16120274 Nguyễn Thị Thu Trà DH16KM 7 3.6 4.5 8.1
33 16120279 Nguyễn Thị Hồng Trâm DH16KT 4 3.8 4.5 8.3
34 15155072 Trần Kiều Huyền Trâm DH15KN 3 3.6 2 5.6
35 14116437 Lê Đinh Bảo Trí DH14KS 8 3.3 3.5 6.8
36 16155081 Lê Nguyễn Đông Triều DH16KN 1 3.9 3.5 7.4
37 16155082 Đinh Ngọc Phương Trinh DH16KN 1 3.7 4.5 8.2
38 16120295 Phạm Thị Diễm Trinh DH16KM 4 3.6 5 8.6
39 16120306 Nguyễn Huỳnh Kim Tường DH16KM 4 2.5 2 4.5
40 16120316 Đặng Thị Thúy Vân DH16KM 4 3.6 4 7.6
41 16120320 Nguyễn Thị Cẩm Vân DH16KM 7 3.4 3 6.4
42 16155096 Nguyễn Thị Tường Vi DH16KN 1 3.7 3.5 7.2
43 16155098 Phạm Thị Yên DH16KN 2 3.6 3.5 7.1
  11143009 Dđinh thế  Hoà   8 3.5 4.5 8.0
 
     

Số lần xem trang : 653
Nhập ngày : 10-05-2018
Điều chỉnh lần cuối : 03-07-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.4- RD200(10-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.3- RD200(03-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- HD301(03-05-2018)

  Kiến tập thống kê định lượng KN&KT16(10-01-2018)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT15(10-01-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007