Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 1969
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.4- RD200

 Điểm tổng kết

     
 
    Tài chính tiền tệ - 3.4 -rd200          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 16120013 Phạm Thị Ngọc Ánh DH16KT 3.4 4 7.4
2 16120016 Lâm Xuân Cảnh DH16KM 3.6 4.5 8.1
3 16120023 Nguyễn Thị Bích Chi DH16KT 3.4 4.6 8.0
4 16120026 Nguyễn Thị Cúc DH16KM 3.1 5 8.1
5 16120027 Phạm Thị Kim Cúc DH16KT 3.5 4 7.5
6 16123037 Trần Thị Hoàng Diễm DH16KE 2.5 2 4.5
7 16155008 Võ Thị Mỹ Diệu DH16KN 3.6 5 8.6
8 16123040 Võ Thị Thanh Dung DH16KE 3.7 5.3 9.0
9 16123041 Nguyễn Tiến Dũng DH16KE 3.6 3 6.6
10 15120018 Hồ Thị Châu Đoan DH15KT 3.7 5.3 9.0
11 16155009 Nguyễn Thị Hồng Đoan DH16KN 3.6 5.4 9.0
12 16155010 Trần Nguyên Đông DH16KN 2.5 5 7.5
13 16120047 Trần Tuấn Đức DH16KT 2.5 2 4.5
14 16122073 Phùng Thị Ngọc DH16QT 3.4 5.6 9.0
15 16155016 Bùi Thị Thu Hằng DH16KN 3.6 5 8.6
16 16120067 Nguyễn Thụy Bảo Hân DH16KT 3.6 5.5 9.1
17 16120082 Nguyễn Thị Hậu DH16KT 3.5 5.5 9.0
18 16120085 Nguyễn Thị Ngọc Hiền DH16KM 3.8 5.2 9.0
19 16120090 Trần Thị Kim Hoa DH16KM 3.5 3 6.5
20 16123085 Phạm Thị Huệ DH16KE 3.7 3.5 7.2
21 16120097 Trương Quang Hùng DH16KM 3.6 5.5 9.1
22 16120103 Lưu Quang Huy DH16KT 3.5 5.5 9.0
23 16120109 Đinh Thị Mỹ Huyền DH16KM 3.6 5 8.6
24 16120111 Lương Thị Mỹ Huyền DH16KT 3.5 5.5 9.0
25 16122119 Đỗ Thị Quỳnh Hương DH16TC 3.6 5.5 9.1
26 16155024 Lư Thu Hương DH16KN 3.6 4.5 8.1
27 16120102 Nguyễn Thị Thu Hường DH16KT 3.5 3.5 7.0
28 16155031 Hồ Hoàng Ngọc Khánh DH16KN 3.6 2 5.6
29 16155032 Nguyễn Anh Khoa DH16KN 3.6 4.5 8.1
30 16120115 Nguyễn Văn Khoa DH16KT 1.9 2.5 4.4
31 16120120 Nguyễn Ngọc Hoàng Kim DH16KM 1.5 3 4.5
32 16120122 Võ Thị Lắm DH16KT 3.7 5.5 9.2
33 16120125 Trần Thị Mỹ Lệ DH16KT 3.5 3.5 7.0
34 16122159 Nguyễn Thị Diệu Linh DH16QT 3.4 3 6.4
35 16120140 Đậu Thị Loan DH16KM 3.5 5.5 9.0
36 16155042 Huỳnh Phương Long DH16KN 3.8 5.5 9.3
37 16122169 Vũ Hoàng Bảo Long DH16QT 1.0 1.5 2.5
38 16122188 Đặng Thị Diễm My DH16TM 3.9 5.5 9.4
39 16155044 Phạm Thị Diệu My DH16KN 3.8 5.2 9.0
40 16120155 Nguyễn Thị Ly Na DH16KM 3.5 4.5 8.0
41 16155046 Phạm Thị Kim Ngân DH16KN 3.6 3.5 7.1
42 16155049 Huỳnh Trọng Nhân DH16KN 3.6 4.5 8.1
43 16120178 Phạm Thị Hồng Nhung DH16KM 3.5 5 8.5
44 16155055 Phạm Thuý Nhung DH16KN 3.6 5.5 9.1
45 16122246 Huỳnh Thị Tố Như DH16TC     0.0
46 16120189 Võ Thị Hồng Phấn DH16KT 3.6 5.5 9.1
47 16120199 Phạm Văn Phụng DH16KT 3.7 5.5 9.2
48 16120200 Lê Thị Thu Phương DH16KM 3.7 5.5 9.2
49 16120201 Nguyễn Trần Lam Phương DH16KM 3.7 5 8.7
50 16155101 Nguyễn Minh Quân DH16KN 3.6 5 8.6
51 16120204 Nguyễn Thanh Quy DH16KT 3.4 3 6.4
52 16155061 Nguyễn Văn Quyền DH16KN 3.6 3 6.6
53 16155062 Huỳnh Thị Kim Sang DH16KN 3.6 4 7.6
54 16120223 Trần Hữu Tài DH16KM 3.6 4.5 8.1
55 16120224 Ngô Thị Tâm DH16KM 3.5 5 8.5
56 16120237 Phạm Diệp Phước Thảo DH16KT 3.6 4 7.6
57 16122296 Bùi Thị Ngọc Thoa DH16QT 3.4 3.6 7.0
58 16155071 Nguyễn Thị Thanh Thu DH16KN 2.6 4.5 7.1
59 16155072 Nguyễn Thị Thanh Thuý DH16KN 3.8 5.2 9.0
60 16155075 Lê Cẩm Tiên DH16KN 3.6 5.5 9.1
61 16122322 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH16TM 3.6 5 8.6
62 16155077 Võ Thị Thủy Tiên DH16KN 3.6 5.5 9.1
63 16120283 Lê Thị Thùy Trang DH16KT 3.5 5 8.5
64 16120285 Lưu Thị Trang DH16KT 3.5 5.5 9.0
65 16123226 Nguyễn Thị Thu Trang DH16KE 3.7 5.3 9.0
66 16120276 Lê Thị Trâm DH16KM 2.5 5.5 8.0
67 16120280 Nguyễn Thị Ngọc Trâm DH16KT 3.4 3.6 7.0
68 16120281 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH16KT 3.6 4 7.6
69 16120296 Trần Thị Ngọc Trinh DH16KT 3.6 5.4 9.0
70 16155086 Lê Thị Ngọc DH16KN 3.6 5.5 9.1
71 16120303 Nguyễn Hoàng Tùng DH16KM 3.6 5.5 9.1
72 16122368 Trần Thị Thanh Tuyền DH16TM 0.5 1.5 2.0
73 16122369 Võ Thị Bích Tuyền DH16QT 3.4 5.6 9.0
74 16155091 Lường Thị Tuyết DH16KN 3.6 4 7.6
75 16122375 Nguyễn Thị Tú Uyên DH16QT 1.9   1.9
76 16120314 Nguyễn Trần Thu Uyên DH16KM 3.5 3 6.5
77 16120315 Phạm Nguyễn Phương Uyên DH16KT 3.5 5 8.5
78 16155094 Trần Thị Thanh Vân DH16KN 3.6 5 8.6
79 16120325 Trần Huỳnh Lam Vi DH16KM 3.5 5 8.5
80 16155100 Thái Ngọc Yến DH16KN 3.6 4.5 8.1
 
     


 

Số lần xem trang : 1050
Nhập ngày : 10-05-2018
Điều chỉnh lần cuối : 10-07-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204(10-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.3- RD200(03-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- HD301(03-05-2018)

  Kiến tập thống kê định lượng KN&KT16(10-01-2018)

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT15(10-01-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500