Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 1699
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- CT102

 Điểm tổng kết

     
 
    Tài chính tiền tệ - thứ 5.3(CT102)            
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Đ.qtrình Thi  Đ.tổng kết
1 16116013 Nguyễn Thị Hồng Ái DH16KS 3 3.4 5 8.4
2 16122013 Nguyễn Hà Ngọc Ánh DH16QT Bỏ môn   0.5 0.5
3 16120012 Nguyễn Ngọc Ánh DH16KT 1 3.2 3.5 6.7
4 16120007 Nguyễn Hoàng Ân DH16KM 4 3.6 5.5 9.1
5 16120032 Nguyễn Công Danh DH16KT 2 2.6 4.5 7.1
6 16120059 Phạm Thị Mỹ Duyên DH16KM 4 3.6 5.5 9.1
7 16120043 Đỗ Danh Đức DH16KM 1 2.5 4 6.5
8 15120022 Phạm Minh Đức DH15KT 5 1.8 4.5 6.3
9 16130365 Phạm Thị Mỹ Hảo DH16KT 6 3.3 4 7.3
10 16120080 Vũ Thị Hảo DH16KT 2 3.3 4.7 8.0
11 11120070 Đặng Ngọc Hiệp DH11KT Bỏ môn     0.0
12 15120049 Bùi Quang Hiếu DH15KT 5 2.5 2 4.5
13 16120089 Nguyễn Thị Thanh Hoa DH16KM 1 3.2 5 8.2
14 16120091 Trần Thị Thanh Hoa DH16KT 2 3.3 5.5 8.8
15 16123087 Hồ Thị Thu Hương DH16KE 5 3.2 5.5 8.7
16 16120123 Võ Thị Bích Lan DH16KM 4 3.6 3.5 7.1
17 16120146 Nguyễn Thị Mỹ Ly DH16KT 6 3.3 5.5 8.8
18 16120152 Sầm Như Mỹ DH16KT 2 3.3 3 6.3
19 16120168 Tô Châu Bảo Ngọc DH16KT 5 3.2 5 8.2
20 15122134 Lê Nguyễn Hùng Nguyên DH15TC Bỏ môn     0.0
21 16120180 Trần Thị Hoàng Nhung DH16KM 1 3.2 4.8 8.0
22 16120195 Nguyễn Thị Thanh Phú DH16KM 4 3.6 5 8.6
23 14122348 Võ Hoàng Ngọc Phú DH14QT 1 3.2 2 5.2
24 16120210 Vũ Thị Quyên DH16KM 4 3.6 3.5 7.1
25 16120220 Nguyễn Thị Diễm Sương DH16KT 7 3.2 5.5 8.7
26 15123169 Hà Thị Thi DH15KEGL 6bs 0.7 4.3 5.0
27 16120260 Ngô Thị Thu Thủy DH16KM 1 3.2 4 7.2
28 16122004 Trần Thị Minh Thư DH16QT 6 3.3 3.5 6.8
29 16116215 Huỳnh Huyền Trân DH16KS 3 3.4   3.4
30 15123177 Ngô Thị Bảo Trinh DH15KEGL 6 3.3 5 8.3
31 16116222 Châu Thị Thanh Trúc DH16KS 3 3.4 5.6 9.0
32 16155089 Nguyễn Thị Kim Tuyến DH16KN 6 3.3 5.5 8.8
33 16116235 Nguyễn Thị Xuân Uyên DH16KS 3 3.4 5 8.4
 
     


 

Số lần xem trang : 415
Nhập ngày : 17-08-2018
Điều chỉnh lần cuối : 29-08-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4 - PV335(22-08-2018)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV323(22-08-2018)

  Kinh tế sản xuất - thứ 2-PV325(22-08-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6- PV323(17-08-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500