Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 12
Toàn hệ thống 422
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 3 - PV323

 Điểm tổng kết 

     
 
    Chuỗi cung ứng - thứ 3.3(pv323); thứ 4.1(pv335)            
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm  Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 16120008 Lâm Gia Nhật Anh DH16KT 3 2.9 5.1 8.0
2 14122006 Phạm Thị Lan Anh DH14QT Bỏ môn     0.0
3 16155004 Nguyễn Minh Chẩn DH16KN 8 3.4 4 7.4
4 16155006 Đồng Thị Kim Chi DH16KN 8 3.4 2.6 6.0
5 16122040 Trần Thị Ngọc Diễm DH16TM 10 3.4 3 6.4
6 15120027 Nguyễn Nhựt Duy DH15KT Cấmthi     0.0
7 16155009 Nguyễn Thị Hồng Đoan DH16KN 4 3.6 5 8.6
8 16155010 Trần Nguyên Đông DH16KN 4 3.6 5.5 9.1
9 15120020 Đặng Hảo Đức DH15KT Cấmthi     0.0
10 16122067 Trần Thị Giang DH16QT Bỏ môn     0.0
11 16122074 Trần Nhật DH16TM 7 3.4 5 8.4
12 16122075 Võ Thị Thu DH16QT 6 3.6 4.5 8.1
13 16122077 Lê Vĩ Hạ DH16QT 6 3.6 5 8.6
14 16122091 Phan Thị Mỹ Hạnh DH16QT 6 3.6 3.5 7.1
15 16122094 Lê Thị Hảo DH16TM 7 3.4 5 8.4
16 15122056 Bùi Quang Hiếu DH15QT 3 2.9 4.1 7.0
17 10122060 Trịnh Xuân Hòa DH10QT Bỏ môn     0.0
18 16122110 Lưu Lâm Hồ DH16QT 12 1.8 2 3.8
19 16122131 Phạm Thu Huyền DH16QT 6 3.6 4.5 8.1
20 16155024 Lư Thu Hương DH16KN 4 3.6 5.5 9.1
21 16122124 Phan Thị Diễm Hương DH16QT 5 3.4 5 8.4
22 16120102 Nguyễn Thị Thu Hường DH16KT 11 2.7 5.3 8.0
23 16155032 Nguyễn Anh Khoa DH16KN 8 3.4 4 7.4
24 16120125 Trần Thị Mỹ Lệ DH16KT 11 2.7 4.5 7.2
25 16122153 Đào Lê Hoài Linh DH16TM 9 3.6 2 5.6
26 16120137 Nguyễn Thị Phương Linh DH16KT 1 3.6 4 7.6
27 16122164 Vũ Thị Khánh Linh DH16TM 2 3.7 5.3 9.0
28 16120141 Nguyễn Thị Kim Loan DH16KT 1 3.6 4.5 8.1
29 16122172 Nguyễn Thị Lượng DH16QT 5 3.4 5 8.4
30 16122181 Đoàn Thị Tuyết Mai DH16TM 11 1.8 3 4.8
31 16122188 Đặng Thị Diễm My DH16TM 11 2.7 4.5 7.2
32 16122190 Nguyễn My My DH16TM 7 3.4 4 7.4
33 16122194 Trần Thị Lệ Mỹ DH16TM 2 3.7 4.5 8.2
34 16122201 Nguyễn Thị Hưng Nga DH16TM 10 3.4 5 8.4
35 16122212 Tô Hoàng Nghĩa DH16QT 3 2.9 4.5 7.4
36 16122217 Phạm Thị Hồng Ngọc DH16TM 2 3.7 4.5 8.2
37 15120106 Trần Thị Thanh Nhã DH15KT 1 3.6 3.5 7.1
38 16122230 Nguyễn Lê Thanh Nhàn DH16TM 2 3.7 5.5 9.2
39 15122139 Lý Trần Đức Nhân DH15QT Bỏ môn     0.0
40 16122252 Xỉn Lê Huỳnh Như DH16QT 6 3.6 3.5 7.1
41 16155056 Trương Nữ Hoàng Oanh DH16KN 8 3.4 4 7.4
42 16122263 Nguyễn Diệu Ngọc Phụng DH16QT 5 3.4 5 8.4
43 16155060 Đỗ Minh Phương DH16KN 4 3.1 4.5 7.6
44 16155062 Huỳnh Thị Kim Sang DH16KN 3 2.5 4 6.5
45 13120361 Lê Hoàn Sinh DH13KT Bỏ môn   4 4.0
46 16122278 Ngưu Thị Sớm DH16QT 7 3.4 4 7.4
47 16122279 Hà Thị Sương DH16TM 2 3.7 4.5 8.2
48 15120151 Mai Ngọc Diễm Sương DH15KT 12 2.6 4 6.6
49 16122281 Nguyễn Thị Sương DH16QT 5 3.4 4.6 8.0
50 16122291 Nguyễn Thị Thu Thảo DH16TM 2 3.7 4.5 8.2
51 16122284 Lê Thị Ngọc Thắm DH16QT 7 3.4 4.6 8.0
52 16122314 Phạm Thị Thùy DH16TM 9 3.6 4 7.6
53 16122318 Lương Thị Thu Thủy DH16TM 10 3.4 4.6 8.0
54 16122304 Lê Thị Anh Thư DH16TM 9 3.6 4.5 8.1
55 16122322 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH16TM 10 3.4 3 6.4
56 16155076 Trần Thị Thủy Tiên DH16KN Bỏ môn     0.0
57 16155078 Đào Văn Anh Tiến DH16KN 4 3.6 3.5 7.1
58 16122326 Hồ Trung Tín DH16TM 9 3.6 3.5 7.1
59 16122327 Trần Thanh Tín DH16QT 12 2.6 4 6.6
60 16122337 Lưu Thị Trang DH16TM 9 3.6 4.5 8.1
61 16122329 Đặng Thị Bích Trâm DH16TM 7 3.4 4 7.4
62 16122331 Nguyễn Thị Bích Trân DH16QT 5 3.4 5.6 9.0
63 16155082 Đinh Ngọc Phương Trinh DH16KN 3 2.9 3.5 6.4
64 16122358 Võ Hoàng Trúc DH16QT 12 2.6 2 4.6
65 16122368 Trần Thị Thanh Tuyền DH16TM 10 2.9 3.5 6.4
66 16155091 Lường Thị Tuyết DH16KN 4 3.6 3 6.6
67 16155088 Nguyễn Thị Tươi DH16KN 8 3.4 4.6 8.0
68 16155096 Nguyễn Thị Tường Vi DH16KN 8 3.4 5 8.4
69 14122449 Cáp Vương DH14TM 9 3.6 4 7.6
70 16122391 Nguyễn Thị Như Ý DH16QT 6 3.6 3.5 7.1
71 16155100 Thái Ngọc Yến DH16KN 3 2.4 3.6 6.0
 
     


 

Số lần xem trang : 549
Nhập ngày : 22-08-2018
Điều chỉnh lần cuối : 29-08-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 4 - PV335(22-08-2018)

  Kinh tế sản xuất - thứ 2-PV325(22-08-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6- PV323(17-08-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- CT102(17-08-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500