NGUYỄN MINH ĐỨC

Trang chủ NLU | Trang nhất | Sơ đồ trang | ENGLISH | Research | Webmail |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 611
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đăng nhập và tạo lịch

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bài viết

Các bài viết được đăng ở các tạp chí và kỷ yếu hội nghị chuyên ngành

 

In English:

Nguyen Minh Duc, 2014. Price Transmission in the Value Chain of Hard Clam (Meratrix lyrata) in Vietnam. Journal of Economic Development. University of Economics, Hochiminh City.

Nguyen Van Phuc and Nguyen Minh Duc, 2013. Determinants of Students’ Satisfaction With Distance Education Programs at Ho Chi Minh City Open University . Journal of Science. HCM Open University. 2(7): 25-33 

Nguyen Minh Duc and Khuu Thi Phuong Dong, 2013. The Impacts of Non-Tariff Barriers on The Export Price of Vietnamese Catfish. Proceedings of International Fisheries Symposium – IFS 2012. 6-8 December 2012. Agriculture Publisher.

Nguyen Minh Duc, 2012. Farmers' Happiness from Fish Production: A Case Study in Vietnam. Happiness Across Cultures. 6(1): 167-180

Nguyen Minh Duc and Duong Thi Kim Lan, 2011. “Perception and Life Satisfaction of Fisherpersons in the Nha Trang Bay Reserve”. Economic Development Review. HCMC University of Economics, Vietnam. 207:46-53.

Nguyen Minh Duc and Nguyen Anh Tram, 2011. "Relationship Between Sectoral Exports And Economic Growth - A Time Series Econometric Analysis For Vietnamese Fishery Sector 1997 – 2008". Journal of Science. HCM Open University. Special issue in English.

Nguyen Minh Duc, 2010. "Application of Econometric Models for Price Impact Assessment of Antidumping Measures and Labeling Laws on Global Markets: A Case Study of Vietnamese Striped Catfish". Reviews in Aquaculture. 2(2):86-101.

Tô Thi Kim Hong and Nguyen Minh Duc, 2009, “Competition between US catfish and imported fish – A demand system analysis, Journal of Agricultural Science and Technology, Nong Lam University, Vietnam. 2009(4):111-118.

Duc, Nguyen Minh; Shen, Yueqin; Zhang, Yaoqi and Smidt, Mathew, 2009. Logging productivity and production function in Alabama, 1995 to 2000. Forest Products Journal 59(7/8):22-26. July 2009. ISSN 0015-7473 

Nguyen Minh Duc, 2009. "Economic Contribution of Fish Culture to Farm Income in Southeast Vietnam" Aquaculture International 17(1):15-29.

Nguyen Minh Duc, 2009. "Contribution of Fish Production to Farmers’ Subjective Well-Being in Vietnam – A Logistic Model", Journal of the World Aquaculture Society 40(3):417-424

Nguyen Minh Duc, 2008. “Aquaculture and Happiness”Vietfish International 5(05):44-52. ISSN 1859-1183 

Nguyen Minh Duc, 2008. "Farmers’ Satisfaction with Aquaculture – A Logistic Model in Vietnam ", Ecological Economics68(1-2): 525-531, DOI: 10.1016/j.ecolecon.2008.05.009

Nguyen Minh Duc; Yaoqi Zhang and Mathew Smidt, 2008. "Analysis of Logging Productivity in Alabama, 1995 To 2000"  In: Siry J, Izlar B, Bettinger P, Harris T, Tye T, Baldwin S, Merry K, editors. 2009. Proceedings of the 2008 Southern Forest Economics Workers Annual Meeting; 2008 Mar 9-11; Savannah, GA. Athens (GA): Center for Forest Business, Warnell School of Forestry and Natural Resources, University of Georgia. Center for Forest Business Publication No. 30.

Nguyen Minh Duc, 2007. The Catfish Antidumping in Perfect and Imperfect Competition and the Role of Aquaculture in Farmers’ Happiness. Ph.D. Dissertation. Auburn University, USA.

Duc Minh Nguyen and Henry Kinnucan, 2007, Effects of Antidumping Duties with Bertrand Competition: Some Evidence for Frozen Catfish Fillets”, 2007 Annual Joint Meeting AAEA-WAEA-CAES, Portland, Oregon, July 28 – August 01.

Nguyen Van Tu and Nguyen Minh Duc, 2003. A Sustainable Livelihoods Approach to Fisheries Development for Poverty Alleviation in Southeastern Vietnam”. Stream Journal (2)1:11-12.

Nguyen Van Tu and Nguyen Minh Duc, 2002. “Application of Sustainable Livelihood Approach to Fisheries Development for Poverty Alleviation in Southeastern provinces of Vietnam”. In: Proceeding of Workshop on Livelihood Analysis 19-20/11/2002 in Long An. SAPA-STREAM. Pp: 38-41

Nguyen Minh Duc, 2001. Impacts of Small-Scale Aquaculture Development to Livelihoods of The Poor Farmers – A Case Study of Aqua Outreach Program in Southern Vietnam. Master Thesis. Asian Institute of Technology. Bangkok. Thailand.

Phan Trieu Giang, Nguyen Ngoc Thuy, Nguyen Minh Duc and Truong Thi Ngoc Diem, 1999. Nipa Palm Production in Can Gio – A Socio-Economic Transition. UAF-RECOFTC, Thailand

Nguyen Minh Duc and Trinh Truong Giang, 1998. “Integrated Farming (Fish-Livestock) in Hochiminh City of Vietnam”. In: Proceedings of the First Vietnamese-Hungarian Workshop on Small Animal Production for the Development of Sustainable Integrated Farming Systems (edited by Tran Thi Dan et al.). KAÙTKI (ISR), HAKI, CAF, NIAH. HochiminhCity, Vietnam

 

TIẾNG VIỆT:

 

Nguyễn Minh Đức, 2013. “Thị hiếu của người tiêu dùng TPHCM đối với sản phẩm chế biến từ cá tra, cá basa”. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  2/2013: 54-58

Nguyễn Minh Đức và Tô Thị Kim Hồng, 2013. “Nhận thức về vai trò và nhu cầu nuôi cá cảnh nước ngọt của người dân TPHCM”. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  2/2013: 59-66. 

Phan Hoàng Tân, Nguyễn Văn Trai, Vũ Cẩm Lương và Nguyễn Minh Đức, 2013. “Các vấn đề tồn tại trong hoạt động mô hình đồng quản lý nguồn nước vùng nuôi tôm sú thâm canh ở tỉnh Bến Tre” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  1/2013: 85-92. 

Vũ Cẩm Lương và Nguyễn Minh Đức, 2013. “Lợi thế sản xuất và xuất khẩu các loài cá cảnh đa dạng kiểu hình ở Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  1/2013: 79-84. 

Nguyễn Minh Đức, 2012. “Cá cảnh nước ngọt –Vai trò và khả năng đầu tư nuôi của người dân TPHCM”. Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  3/2012: 66-76

Nguyễn Minh Đức, 2012. “Tác động của giá xuất khẩu và giá bán nội địa đến giá ao nuôi tôm – Một phân tích kinh tế lượng cho tôm sú”. Tạp chí Khoa học. ĐH Mở TPHCM. Số 5(28): 28-38

Nguyễn Minh Đức, 2011. “Tác động của giá xuất khẩu và giá bán nội địa đến giá ao nuôi tôm – Một phân tích kinh tế lượng cho tôm sú”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuỷ sản toàn quốc 2011. ĐH Nông Lâm TPHCM. pp. 423-430

Nguyễn Minh Đức, 2011. “Thị hiếu và hành vi mua sắm của người tiêu dùng TPHCM đối với sản phẩm cá tra/basa chế biến”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học lần thứ 8. ĐH Nông Lâm TPHCM, pp. 746-751

Nguyễn Minh Đức và Lâm Quyền, 2011. “Khả năng chuyển đổi sang nuôi cá cảnh của nông dân TPHCM”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học lần thứ 8. ĐH Nông Lâm TPHCM, pp.719-724.

Nguyễn Minh Đức và Tô Thị Kim Hồng, 2011. “Nhận thức về vai trò và nhu cầu nuôi cá cảnh nước ngọt của người dân TPHCM”. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học lần thứ 8. ĐH Nông Lâm TPHCM, pp.759-764.

Diệp Thị Quế Ngân và Nguyễn Minh Đức, 2011. “Hiện trạng nuôi cá cảnh nước ngọt tại TPHCM”. Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuỷ sản toàn quốc 2011. ĐH Nông Lâm TPHCM. pp. 453-460.

Phan Quốc Việt, Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Minh Đức, 2011. “Đánh giá một số yếu tố nguy cơ liên quan bệnh đốm trắng trên tôm sú nuôi quãng canh cải tiến tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau” Kỷ yếu Hội thảo khoa học thuỷ sản toàn quốc 2011. ĐH Nông Lâm TPHCM. pp.197-206 

Nguyễn Minh Đức, 2011. "Nông nghiệp Việt Nam - Thay đổi để thích nghi". Kỷ yếu Hội thảo "Nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế ". UBND Tỉnh Đồng Tháp-Văn Phòng TW Đảng-Trường ĐH Mở TPHCM, Cao Lãnh 26/4/2011. Pp:163-171

Nguyễn Minh Đức, 2010. "Xuất khẩu Việt Nam dưới tác động của nền kinh tế thế giới sau khủng hoảng". Kỷ yếu Hội thảo "Tình hình kinh tế thế giới, khu vực và những tác động đến kinh tế Việt Nam - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011, 5 năm 2011-2015". UNDP-Văn Phòng TW Đảng-Trường ĐH Mở TPHCM, Vũng Tàu 27-28/8/2010. Pp:177-180

Tô Thi Kim Hong and Nguyen Minh Duc, 2009, “Competition between US catfish and imported fish – A demand system analysis”, Journal of Agricultural Science and Technology, Nong Lam University, Vietnam. 2009(4):111-118. (in English)

Dương Thị Kim Lan và Nguyễn Minh Đức, 2009. “Thái độ và mức độ hạnh phúc của ngư dân trong khu bảo tồn biển Nha Trang”. Kỷ yếu Hội Thảo Khoa Học Thủy sản Toàn Quốc. ĐH Nông Lâm TPHCM.

Nguyễn Minh Đức, Phạm Hoàng Sa và Đặng Nguyệt Minh, 2009. “Thị hiếu của khách hàng siêu thị TPHCM đối với sản phẩm thủy sản đông lạnh”. Kỷ yếu Hội Thảo Khoa Học Thủy sản Toàn Quốc. ĐH Nông Lâm TPHCM

Nguyễn Minh Đức và Tô Thị Kim Hồng, 2009. Xuất khẩu nông sản Việt nam trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu - Thách thức và cơ hội. Trong "Từ khủng hoảng đến tái cấu trúc" (Lê Bảo Lâm chủ biên), NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM, trang 45-50.

Nguyễn Minh Đức, 2008. "Hạnh phúc từ nuôi trồng thủy sản". Thương mại thủy sản 9(106):79-81. ISSN 1859-1175

Nguyễn Minh Đức, 2002. “Vai trò của việc phát triển nuôi trồng thủy sản quy mô nông hộ nhỏ trong xoá đói giảm nghèo - Một nghiên cứu từ Chương trình Mở rộng Thủy Sản ở miền Nam Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số 1/2002: 65-74.

Nguyễn Minh ĐứcPhạm Văn Nhỏ, 1999. “Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất sinh khối của Moina macrocopa trong các mội trường nuôi nhân tạo” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số 11/1999: 49-54. 

Trần Trọng Chơn và Nguyễn Minh Đức, 1999. “Khảo sát bệnh ký sinh trùng và vi sinh trên cá đĩa (Symphysodon sp.) nuôi thâm canh ở TPHCM và các tỉnh lân cận ” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  3/1999: 81-86.  

Nguyễn Minh Đức, 1999. “Một số yếu tố kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi cá eo ngách ở Hồ Trị An tỉnh Đồng nai.” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số  11/1999: 93-100. 

Nguyễn Minh ĐứcPhạm Văn Nhỏ, 1999. “Thị trường sản phẩm thủy sản tỉnh Tây Ninh” Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp. ĐH Nông Lâm TPHCM. Số 3/1999: 76-80. 

Số lần xem trang : 2644
Nhập ngày : 31-03-2008
Điều chỉnh lần cuối : 11-04-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Những loài cá cảnh có tiềm năng phát triển tại TPHCM(20-06-2011)

  Tài liệu tham khảo cá nhân(05-11-2010)

  Kinh tế môi trường(19-06-2009)

  Sách chuyên khảo(25-04-2009)

  Bài giảng Quản Trị Dự Án(01-01-2009)

  Bài giảng Quản Trị Dự Án(01-01-2009)

  Bài giảng Quản trị Marketing(01-01-2009)

  Bài giảng môn Hệ thống canh tác (01-01-2009)

  Tham khảo(07-05-2008)

  Các khóa đào tạo ngắn hạn(04-04-2008)

Trang kế tiếp ... 1

Nguyễn Minh Đức, BM Quản lý và Phát triển Nghề Cá, ĐH Nông Lâm TPHCM, Email: nmduc(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007