Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 782
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 thứ 6.1 -Rd202

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Ktvm2 t6.1-rd202        
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đthi  Đtkết
1 18120004 Hà Thị Linh Anh DH18KT 3.7 3.5 7.2
2 18120005 Lê Tiến Anh DH18KT 3.8 5.2 9.0
3 18120016 Đỗ Văn Bằng DH18KM 3.2 5 8.2
4 18120022 Phạm Hồng Búp DH18KT 3.6 4 7.6
5 18120027 Võ Thành Công DH18KM 3.2 4 7.2
6 18120031 Lê Thị Bích Diễm DH18KT 3.7 4.5 8.2
7 18120042 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH18KM 3.6 4 7.6
8 18120037 Đào Hoàng Hải Dương DH18KT 3.8 3 6.8
9 19120034 Võ Thị Dương DH19KT 3.6 4.5 8.1
10 17120041 Văn Thị Mỹ Hạnh DH17KM 2.4 2 4.4
11 18120057 PhạmTrung Hậu DH18KT 3.8 5.5 9.3
12 17120049 Lê Trung Hiếu DH17KT 3.0 5 8.0
13 18120065 Hoàng Thị Hồng Hoa DH18KT 4.0 5.5 9.5
14 15121020 Trần Huỳnh Sỹ Hồ DH17PT     0.0
15 18120082 Từ Quang Huy DH18KM 3.4 5 8.4
16 19120083 Nguyễn Phương Huyền DH19KT 3.6 5 8.6
17 18120078 Võ Thùy Hương DH18KT 3.7 5.5 9.2
18 18120089 ĐặngHoàng Khánh DH18KT 3.6 5 8.6
19 19120092 Nguyễn Thị Thúy Kiều DH19KM 3.6 3 6.6
20 18120094 Nguyễn Thị Ngọc Kim DH18KT 3.5 2.5 6.0
21 18120104 Nguyễn Văn Linh DH18KM 2.7 3 5.7
22 18120111 Phan Thị Bích Loan DH18KM 3.6 5.5 9.1
23 17120090 Phạm Tuyết Mai DH17KT 3.6 3 6.6
24 18120125 Đặng Thị Mẫn DH18KT 3.6 5.5 9.1
25 17120092 Nguyễn Hoàng Kiều Mi DH17KT 3.0 5.5 8.5
26 18120127 Đoàn Huỳnh Anh Minh DH18KT 3.6 4 7.6
27 18120132 Nguyễn Thị Vi Na DH18KT 3.8 5.5 9.3
28 18122387 Phan Thị Thúy Ngân DH18KT 2.2 2 4.2
29 18120146 Phạm Hoài Ngọc DH18KM 3.6 5.5 9.1
30 18120147 Hoàng Vũ Thảo Nguyên DH18KM 3.8 5.2 9.0
31 17120140 Phan Ngọc Lệ Quyên DH17KT 3.8 3.5 7.3
32 18120196 Nguyễn Văn Rồng DH18KT 3.8 5.5 9.3
33 18120212 Đào Thu Thảo DH18KM 3.6 4.5 8.1
34 18120214 Đoàn Thị Ngọc Thảo DH18KT 2.0 4.5 6.5
35 19120205 Huỳnh Thị Thanh Thủy DH19KT 3.6 3.5 7.1
36 18120236 Nguyễn Thị Hương Thủy DH18KT 2.2 5 7.2
37 18120224 Đặng Tường Anh Thư DH18KT 4.0 5.5 9.5
38 18120226 Ngô Nhật Thư DH18KT 3.6 5.4 9.0
39 18120250 Nguyễn Thị Trà DH18KT 3.9 5.5 9.4
40 18120254 Trần Thị Thu Trâm DH18KT 2.5 2 4.5
41 18120275 Phan Thị Thanh Tuyền DH18KT 3.8 2 5.8
42 18120281 Đặng Thị Uyên DH18KT 2.5 2 4.5
43 18120282 Đỗ Thị Tố Uyên DH18KT 3.8 5.5 9.3
44 18120296 Trần Thị Ngọc Xương DH18KT 3.3 5 8.3
45 18120298 Lê Hải Yến DH18KT 2.1 1 3.1
  18120202 Nguyễn Thành  Tài   3.6 3 6.6
  18120176 Nguyễn thị Bạch  Phúc   3.8   3.8
  18120119 Lê thị Cẩm  Ly   3.6 5.4 9.0
  18120257 Nguyễn thị Hoài  Trân   3.6 5.5 9.1
  18120163 Lê Quỳnh  Như   1.0 1 2.0
 
     

Số lần xem trang : 471
Nhập ngày : 25-09-2020
Điều chỉnh lần cuối : 22-01-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập chuyên ngành lớp DH17KT&DH17KN(14-10-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - Rd302(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.4-Ct204(25-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.3-Ct102(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.2-Ct101(25-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.4-PV333 (24-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.3-PV333(24-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.2-RD406 (24-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 3.3-PV323(24-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1(24-09-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500