Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 6
Toàn hệ thống 2072
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kiến tập chuyên ngành lớp DH17KT&DH17KN

 Danh sách nhóm

DANH SÁCH NHÓM 1

(Thầy: Trần Độc Lập và Thầy: Nguyễn Minh Tôn)

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

 Nhóm

Ghi chú

1

17120006

Nguyễn Thị Kim

Ánh

DH17KT

1

 

2

17120011

Nguyễn Thị Cẩm

Bình

DH17KT

1

 

3

17120016

Nguyễn Thị Ngọc

Chi

DH17KT

1

 

4

17120026

Hà Xuân

Duy

DH17KT

1

 

5

17120032

Võ Thị Mỹ

Duyên

DH17KT

1

 

6

17120037

Nguyễn Thị Hoàng

DH17KT

1

 

7

17120048

Hồ Ngọc

Hiệp

DH17KT

1

 

8

17120055

Nguyễn Thị Thu

Hồng

DH17KT

1

 

9

17120064

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

DH17KT

1

 

10

17120073

Nguyễn Thị Hương

Lan

DH17KT

1

 

11

17120077

Hà Thị Mỹ

Linh

DH17KT

1

 

12

17120081

Nguyễn Thị Thùy

Linh

DH17KT

1

 

13

17120090

Phạm Tuyết

Mai

DH17KT

1

 

14

17120094

Phạm Lê

My

DH17KT

1

 

15

17120103

Đặng Bích

Ngọc

DH17KT

1

 

16

17120108

Nông Thị Thanh

Nhàn

DH17KT

1

 

17

16155049

Huỳnh Trọng

Nhân

DH16KN

1

 

18

17120116

Hồ Thị

Nhị

DH17KT

1

 

19

17120118

Phan Thị Tố

Như

DH17KT

1

 

20

17120127

Võ Thanh

Phúc

DH17KT

1

 

21

16155057

Nguyễn Hữu

Phúc

DH16KN

1

 

22

16155058

Võ Hoàng

Phúc

DH16KN

1

 

23

17120135

Nguyễn Ngọc Yến

Phượng

DH17KT

1

 

24

17120145

Phan Thị Thu

Sang

DH17KT

1

 

25

17120151

Vũ Phúc

Tâm

DH17KT

1

 

26

17120154

Huỳnh Thị Như

Thắm

DH17KT

1

 

27

17120166

Trần Khoa

Thi

DH17KT

1

 

28

17120177

Trần Thị Anh

Thư

DH17KT

1

 

29

17120172

Bùi Minh

Thư

DH17KT

1

 

30

17120180

Mã Thị Hồng

Thủy

DH17KT

1

 

31

17120181

Mã Thị Thanh

Thủy

DH17KT

1

 

32

17120186

Nguyễn Thị Thùy

Trâm

DH17KT

1

 

33

17120193

Trần Thị Huyền

Trang

DH17KT

1

 

34

17120198

Phạm Thanh

Trúc

DH17KT

1

 

35

17120201

Hà Lâm Cát

Tường

DH17KT

1

 

36

17120210

Lăng Thị Tường

Vy

DH17KT

1

 


 

DANH SÁCH NHÓM 2

(Thầy: Lê Vũ )

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

 Nhóm

Ghi chú

1

17120003

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

DH17KT

2

 

2

17120013

Dương Thành

Bổn

DH17KT

2

 

3

17120019

Lý Chí

Đạt

DH17KT

2

 

4

17120023

Nguyễn Thị

Diệu

DH17KT

2

 

5

17120028

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

DH17KT

2

 

6

17120038

Trần Nguyễn Ngọc

DH17KT

2

 

7

16155014

Trần thị Thu

DH16KN

2

 

8

17120049

Lê Trung

Hiếu

DH17KT

2

 

9

17120056

Nguyễn Thị Tuyết

Hồng

DH17KT

2

 

10

17120066

Phạm Mỹ

Huỳnh

DH17KT

2

 

11

17120074

Phan Thị Mỹ

Lệ

DH17KT

2

 

12

17120078

Nguyễn Kiều

Linh

DH17KT

2

 

13

17120085

Võ Nguyễn Bảo

Lộc

DH17KT

2

 

14

17120091

Thái Thị

Mến

DH17KT

2

 

15

17120097

Nguyễn Duy

Nam

DH17KT

2

 

16

17120104

Trần Bảo

Ngọc

DH17KT

2

 

17

17120109

Trương Thị

Nhàn

DH17KT

2

 

18

17120119

Trần Thị Huỳnh

Như

DH17KT

2

 

19

17120122

Nguyễn Ngọc

Nhung

DH17KT

2

 

20

17120125

Ka

Phẩn

DH17KT

2

 

21

17120131

Nguyễn Thị Nhật

Phương

DH17KT

2

 

22

16155060

Đỗ Minh

Phương

DH16KN

2

 

23

17120136

Trần Kim

Phượng

DH17KT

2

 

24

17120141

Võ Thị Mỹ

Quyên

DH17KT

2

 

25

17120148

Võ Hoài

Sương

DH17KT

2

 

26

17120152

Lê Minh

Tân

DH17KT

2

 

27

17120167

Trần Huỳnh

Thịnh

DH17KT

2

 

28

17120175

Lê Ngọc Anh

Thư

DH17KT

2

 

29

16155076

Trần Thị Thủy

Tiên

DH16KN

2

 

30

16155078

Đào Văn Anh

Tiến

DH16KN

2

 

31

17120183

Vi Văn

Toàn

DH17KT

2

 

32

17120187

Nguyễn Đoàn Bảo

Trân

DH17KT

2

 

33

17120194

Võ Thị Thúy

Trang

DH17KT

2

 

34

17120200

Nguyễn Nhật

Tùng

DH17KT

2

 

35

17120206

Phan Thu

Uyên

DH17KT

2

 

36

17120214

Dương Hải

Yến

DH17KT

2

 

37

16120333

Trần Thiên Thuý

Vy

DH16KT

2

 

 


 

 

DANH SÁCH NHÓM 3

(Thầy: Trần Hoài Nam )

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

 Nhóm

Ghi chú

1

17120005

Trần Ngọc Trúc

Anh

17120005

3

 

2

17120015

Dương Linh

Chi

DH17KT

3

 

3

16120039

Phan Thị Hồng

Diễm

DH16KT

3

 

4

17120025

Lê Thị Mỹ

Dung

DH17KT

3

 

5

17120029

Phạm Thị Mỹ

Duyên

DH17KT

3

 

6

17120034

Nguyễn Thị Thanh

Giang

DH17KT

3

 

7

16120075

Trần Thị Mỹ

Hạnh

DH16KT

3

 

8

16130365

Phạm Thị Mỹ

Hảo

DH16KT

3

 

9

17120044

Hồ Thị

Hiền

DH17KT

3

 

10

17120051

Phan Đức

Hiếu

DH17KT

3

 

11

17120063

Nguyễn Thị

Huyền

DH17KT

3

 

12

17120072

Cao Thị

Lan

DH17KT

3

 

13

17120075

Bùi Thị Thúy

Liễu

DH17KT

3

 

14

17120080

Nguyễn Thị Thùy

Linh

DH17KT

3

 

15

17120088

Lâm Thị Khánh

Ly

DH17KT

3

 

16

17120092

Nguyễn Hoàng Kiều

Mi

DH17KT

3

 

17

17120102

Bùi Khánh

Ngọc

DH17KT

3

 

18

17120107

Lê Đặng Ái

Nha

DH17KT

3

 

19

17120114

Trần Thị

Nhi

DH17KT

3

 

20

17120117

Nguyễn Thị Ngọc

Như

DH17KT

3

 

21

17120133

Lâm Thị Bích

Phượng

DH17KT

3

 

22

17120138

Trần Minh

Quang

DH17KT

3

 

23

17120139

Hồ Thị Kiều

Quy

DH17KT

3

 

24

17120140

 Phan Ngọc Lệ    

Quyên

DH17KT

3

 

25

17120143

Phạm Tấn

Quỳnh

DH17KT

3

 

26

17120146

Nguyễn Đắc        

Sơn

DH17KT

3

 

27

17120149

Nguyễn Thanh

Tâm

DH17KT

3

 

28

17120169

Nguyễn Thị Diễm

Thoa

DH17KT

3

 

29

17120173

Hà Ngọc Anh

Thư

DH17KT

3

 

30

17120176

Nguyễn Thị Minh

Thư

DH17KT

3

 

31

16120256

Ngô Thị Kim

Thuỳ

DH16KT

3

 

32

16120266

Lê Nhật

Tin

DH16KT

3

 

33

17120185

Lê Thị Bích

Trâm

DH17KT

3

 

34

16120287

Nguyễn Thị Thu

Trang

DH16KT

3

 

35

17120189

Đỗ Thị Quỳnh

Trang

DH17KT

3

 

36

17120195

Huỳnh Thị

Trinh

DH17KT

3

 

37

17120204

Trần Thị Ánh

Tuyết

DH17KT

3

 

38

17120208

Nguyễn Thị Kim

Vân

DH17KT

3

 

 


 

DANH SÁCH NHÓM 4

(Thầy:Nguyễn Văn Cường)

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

 Nhóm

Ghi chú

1

17555003

Nguyễn Võ Nam

Bình

DH17KN

4

 

2

17155005

Nguyễn Hồng

DH17KN

4

 

3

17155006

Lý Văn

Chất

DH17KN

4

 

4

17155012

Chim Thị Kim

Duyên

DH17KN

4

 

5

17155013

Mai TrỊnh Hoàng

Duyên

DH17KN

4

 

6

17155078

H' Dân

Ênuôl

DH17KN

4

 

7

17155014

Hồ Thị Cẩm

Giang

DH17KN

4

 

8

17113036

Nguyễn Văn

Giàu

DH17KN

4

 

9

17155015

Lê Thị

DH17KN

4

 

10

17155016

Lương Thị Mỹ

Hạnh

DH17KN

4

 

11

17155017

Lê Thảo

Hiên

DH17KN

4

 

12

17155900

Lê Xuân

Hiển

DH17KN

4

 

13

17155018

Nguyễn Văn

Hiếu

DH17KN

4

 

14

17155019

Diệp Thanh

Hoa

DH17KN

4

 

15

17155020

TrỊnh Ngọc

Hoàng

DH17KN

4

 

16

17155022

Phạm Bảo

Khang

DH17KN

4

 

17

17155025

Nguyễn Thị Kim

Liên

DH17KN

4

 

18

17155031

Phạm Bảo

Long

DH17KN

4

 

19

17155032

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

DH17KN

4

 

20

17155034

Dương Thị Cẩm

Nguyên

DH17KN

4

 

21

17155036

Phạm Thị Hương

Nguyệt

DH17KN

4

 

22

17155037

Nguyễn Hồng

Nhi

DH17KN

4

 

23

17155038

Nguyễn Huỳnh Yến

Nhi

DH17KN

4

 

24

17155039

Trần Ngọc Huỳnh

Nhi

DH17KN

4

 

25

17155040

Trần Thị Yến

Nhi

DH17KN

4

 

26

17155043

Vũ Thị Hồng

Nhung

DH17KN

4

 

27

17155048

Trần Thị

Phương

DH17KN

4

 

28

17155049

Nguyễn Minh

Quân

DH17KN

4

 

29

17155050

Trương Thị

Quế

DH17KN

4

 

30

17155051

Trần Thị Thủy

Quyên

DH17KN

4

 

31

17155052

Huỳnh Thành

Tài

DH17KN

4

 

32

17155054

Nguyễn Thị Phương

Thanh

DH17KN

4

 

33

17155059

Nguyễn Thị Anh

Thy

DH17KN

4

 

34

17155060

Nguyễn Thị Kim

Tiên

DH17KN

4

 

35

17155062

Huỳnh Minh

Tiến

DH17KN

4

 

36

17155063

Lê Trần Bảo

Trân

DH17KN

4

 

37

17113235

Trần thị Kim

Trinh

DH17KN

4

 

38

17155068

Nguyễn Minh

Tuấn

DH17KN

4

 

39

17155072

Trần Thị

Vy

DH17KN

4

 

40

17155077

Trần Phi

Yến

DH17KN

4

 

41

17155076

Nguyễn Mai Hoàng

Yến

DH17KN

4

 

 

 

 

Số lần xem trang : 264
Nhập ngày : 14-10-2020
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - Rd302(25-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 thứ 6.1 -Rd202(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.4-Ct204(25-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.3-Ct102(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.2-Ct101(25-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.4-PV333 (24-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.3-PV333(24-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.2-RD406 (24-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 3.3-PV323(24-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1(24-09-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500