Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 868
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237

 Danh sách nhóm

 

     
 
    Ktvm2-t5.2-pv237        
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú
32 19120203 Hồ Thị Kim Thùy DH19KM 1 NT
33 19122361 Lê Thị Thương DH19KM 1  
38 19120237 Đặng Thị Sơn Tuyền DH19KM 1  
39 19120243 Lê Thị Ngọc Cẩm Vân DH19KM 1  
2 19120004 Nguyễn Huỳnh Anh DH19KM 2  
6 19120019 Lê Hoàng Ngọc Châu DH19KM 2 NT
14 19120102 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH19KM 2  
16 19120111 Phạm Thị Ly DH19KM 2  
22 19120146 Đỗ Thị Huỳnh Như DH19KM 2  
23 17120126 Lê Xuân Phong DH17KM 3  
27 19120178 Nguyễn Hữu Tài DH19KM 3 NT
31 19120188 Nguyễn Lê Hiền Thi DH19KM 3  
34 19120200 Ngô Thị Thúy Thương DH19KM 3  
37 19120229 Tạ Thị Anh Trinh DH19KM 3  
4 19120010 Trần Thị Tú Anh DH19KM 4  
5 19120016 Trần Thiên Bảo DH19KM 4 NT
36 19120224 Nguyễn Thị Thu Trang DH19KM 4  
44 19120259 Nguyễn Lê Tường Vy DH19KM 4  
    Nguyễn Kim Thảo   4  
8 19120039 Phạm Thị Mỹ Duyên DH19KM 5  
13 19120085 Nguyễn Võ Phương Khanh DH19KM 5  
19 19120122 Lê Thúy Nga DH19KM 5  
25 19120172 Nguyễn Thị Gia Quỳnh DH19KM 5  
43 19120257 Nguyễn Hoàng Tường Vy DH19KM 5 NT
9 19120028 Lê Trung Đức DH19KM 6  
12 19120060 Phan Thị Thu Hiền DH19KM 6 NT
24 19120158 Huỳnh Thị Trúc Phương DH19KM 6  
28 19120179 Phan Hồng Thái DH19KM 6  
40 19120247 Cao Thị Tường Vi DH19KM 6  
1 19120001 Lê Thị Thúy An DH19KM 7  
7 19120037 Đặng Thị Mỹ Duyên DH19KM 7  
18 19120120 Phạm Thị Thùy My DH19KM 7 NT
21 19120145 Bùi Lan Như DH19KM 7  
29 19120180 Bùi Thị Lan Thanh DH19KM 8  
41 19120250 Trần Thúy Vi DH19KM 8  
42 19120251 Đinh Ngọc Thảo Vy DH19KM 8  
45 19120267 Cao Thị Hải Yến DH19KM 8 NT
46 19120271 Trần Thị Hải Yến DH19KM 8  
3 17120005 Trần Ngọc Trúc Anh DH17KT 9  
10 17120038 Trần Nguyễn Ngọc DH17KT 9 NT
11 17120043 Lê Phúc Hậu DH17KM 9  
26 17120147 Nguyễn Thế Sơn DH17KM 9  
35 19120202 Trần Thị Hồng Thương DH19KM 9  
15 19120108 Lê Hữu Luật DH19KM    
17 19120117 Nguyễn Thùy My DH19KT    
20 19120123 Nguyễn Thu Nga DH19KT    
30 19120186 Nguyễn Uyên Thảo DH19KM    
 
     

Số lần xem trang : 129
Nhập ngày : 05-03-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập thống kê định lượng lớp DH19KN(27-03-2021)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 6.3 - PV233(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 6.2 -RD105(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.3 - TV201B(05-03-2021)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 3.4 - PV400A(05-03-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 3.2-PV337(05-03-2021)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500