Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 739
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kiến tập thống kê định lượng lớp DH19KN

 Danh sách nhóm

     
 

DANH SÁCH NHÓM 1

(Thầy: Trần Độc Lập, Thầy: Nguyễn Minh Tôn và Thầy: Nguyễn Văn Cường)

TT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

Ghi chú  

1

19155001

Lê Nguyễn Quỳnh

An

DH19KN

1

 

2

19155004

Nguyễn Tú

Anh

DH19KN

1

 

3

19155006

Trần Thị Huỳnh

Anh

DH19KN

1

 

4

19155009

Lâm Phi

Bảo

DH19KN

1

 

5

19155011

Lê Văn

Đăng

DH19KN

1

 

6

19155014

Dương Đình

Đình

DH19KN

1

 

7

17113036

Nguyễn Văn

Giàu

DH17KN

1

 

8

19155020

Nguyễn Thị Thuý

Hằng

DH19KN

1

 

9

19155025

Trần Thị

Hiền

DH19KN

1

 

10

19155031

Lê Minh

Huy

DH19KN

1

 

11

19155034

Mai Khoa

Khang

DH19KN

1

 

12

19155046

Phạm Thị

Loan

DH19KN

1

 

13

19155050

Lê Thị Xuân

Mai

DH19KN

1

 

14

19155054

Sơn Kiều

Mẫn

DH19KN

1

 

15

19155057

Mã Thành

Nam

DH19KN

1

 

16

19155058

Trần Trúc

Ngân

DH19KN

1

 

17

19155060

Nguyễn Thị Thu

Ngọc

DH19KN

1

 

18

19155064

Lê Thị Tuyết

Nhi

DH19KN

1

 

19

19155070

Lê Trường

Phúc

DH19KN

1

 

20

19155076

Trần Bảo

Sương

DH19KN

1

 

21

19155079

Nguyễn Giang Quốc

Thắng

DH19KN

1

 

22

19155081

Nguyễn Ngọc Phương

Thảo

DH19KN

1

 

23

19155085

Bùi Thị Anh

Thư

DH19KN

1

 

24

19155089

Trần Thị Minh

Thư

DH19KN

1

 

25

19155093

Văn Nguyễn Cát

Tiên

DH19KN

1

 

26

19155095

Huỳnh Đình

Tiến

DH19KN

1

 

27

18155095

Lê Ngọc Đoan

Trang

DH18KN

1

 

28

19155103

Nguyễn Thị Thùy

Trang

DH19KN

1

 

29

19155109

Lê Ngọc Tường

Vi

DH19KN

1

 

30

19155114

Phạm Hoàng Phương

Yến

DH19KN

1

 

31

19155087

Nguyễn Anh

Thư

DH19KN

1

 

32

19155090

Huỳnh Minh

Thuận

DH19KN

1

 

33

19155094

Đào Minh

Tiến

DH19KN

1

 

34

19155098

Trần Đào Mai

Trâm

DH19KN

1

 

35

19155102

La Thị Huyền

Trang

DH19KN

1

 


 

DANH SÁCH NHÓM 2

(Thầy: Lê Vũ và Thầy: Trần Hoài Nam)

TT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

Ghi chú  

1

19155003

Lê Tuấn

Anh

DH19KN

2

 

2

19155005

Trần Minh

Anh

DH19KN

2

 

3

19155007

Lý Thị Ngọc

Ánh

DH19KN

2

 

4

19155010

Trần Thị

Chiến

DH19KN

2

 

5

19155013

Nguyễn Thị Ngọc

Diệu

DH19KN

2

 

6

19155015

Nguyễn Đức

Doanh

DH19KN

2

 

7

19155019

Huỳnh Thị Thanh

Hằng

DH19KN

2

 

8

19155023

Nguyễn Thị Tuyết

Hảo

DH19KN

2

 

9

19155030

Cao Thị Mỹ

Hương

DH19KN

2

 

10

19155033

Phan Thị Thanh

Huyền

DH19KN

2

 

11

19155044

Trác Hồng

Linh

DH19KN

2

 

12

19155047

Ngô Thanh

Lộc

DH19KN

2

 

13

19155052

Đặng Ngọc

Mẫn

DH19KN

2

 

14

19155056

Lê Vũ Thảo

My

DH19KN

2

 

15

19155059

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

DH19KN

2

 

16

19155066

Nguyễn Thị

Nhi

DH19KN

2

 

17

19155074

Lê Thị Ngọc

Quyên

DH19KN

2

 

18

19155077

Trần Thị Thảo

Sương

DH19KN

2

 

19

19155080

Phan Thị Kim

Thanh

DH19KN

2

 

20

19155084

Nguyễn Thị Lệ

Thu

DH19KN

2

 

21

17113235

Trần Thị Kim

Trinh

DH17KN

2

 

22

19155113

Hoàng Thị Hải

Yến

DH19KN

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     


 

 

Số lần xem trang : 175
Nhập ngày : 27-03-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 6.3 - PV233(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 6.2 -RD105(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.3 - TV201B(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237(05-03-2021)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 3.4 - PV400A(05-03-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 3.2-PV337(05-03-2021)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500