Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 484
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 6.2 -RD105

 Danh sách nhóm

 

     
 
    Ktvm2-t6.2-RD105        
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm Ghi chú
6 19120025 Nguyễn Thị Ngọc Diễm DH19KT 1  
16 19120048 Dương Thúy Hằng DH19KT 1  
18 19120066 Nguyễn Thị Hòa DH19KT 1  
53 19120223 Lê Thị Thu Trang DH19KT 1  
55 19120216 Huỳnh Ngọc Nhã Trâm DH19KT 1 NT
56 19120218 Nguyễn Ngọc Trâm DH19KT 1  
12 19120052 Nguyễn Thị Thanh Hạnh DH19KT 2  
20 18120085 Nguyễn Thị Huyền DH18KM 2 NT
32 18120141 Trần Thị Mai Ngân DH18KM 2  
38 18120171 Nguyễn Thị Bích Oanh DH18KM 2  
51 18120241 Đặng Thị Kiều Tiên DH18KM 2  
64 19120248 Nguyễn Thị Kiều Vi DH19KT 2  
1 19120005 Nguyễn Ngọc Anh DH19KT 3  
14 19120054 Võ Thị Thu Hạnh DH19KT 3  
21 19120073 Nguyễn Hà Thu Hương DH19KT 3  
22 19120074 Nguyễn Thanh Hương DH19KT 3  
36 19120139 Huỳnh Thị Nhi DH19KT 3  
49 19120193 Lê Kim Thoa DH19KT 3 NT
24 19120098 Trần Thị Kim Liên DH19KT 4  
25 19120101 Nguyễn Thị Linh DH19KT 4  
26 19120103 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH19KT 4  
27 19120105 Tôn Kiều Nhật Linh DH19KT 4  
29 19120112 Trần Thị Cẩm Ly DH19KT 4  
48 19120190 Trần Bửu Thi DH19KT 4  
7 19120033 Phùng Thị Thùy Dung DH19KT 5  
8 19120038 Nguyễn Thị Kiều Duyên DH19KT 5  
44 19120169 Dương Tú Quỳnh DH19KT 5 NT
46 19120177 Lương Thị Thu Sương DH19KT 5  
58 19120221 Trương Thị Bích Trâm DH19KT 5  
59 19120222 Võ Đặng Ngọc Trân DH19KT 5  
9 19120020 Huỳnh Tấn Đạt DH19KT 6 NT
19 19120080 Nguyễn Đức Huy DH19KT 6  
28 19120107 La Văn Luân DH19KT 6  
39 18120175 Nguyễn Thanh Phong DH18KT 6  
41 18120176 Nguyễn Thị Bạch Phúc DH18KT 6  
62 19120235 Đinh Quang Trường DH19KT 6  
15 19120055 Nguyễn Thị Hảo DH19KT 7  
37 19120142 Phạm Ngọc UyỂn Nhi DH19KT 7  
45 19120171 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh DH19KT 7  
47 19120182 Đỗ Thị Thanh Thảo DH19KT 7  
50 19120194 Nguyễn Thị Kim Thoa DH19KT 7 NT
61 19120233 Trần Thị Minh Trúc DH19KT 7  
3 19120015 Võ Lê Ngọc Ánh DH19KT 8  
13 19120053 Nguyễn Thị Thu Hạnh DH19KT 8  
30 18120134 Chu Thị Kim Ngân DH18KM 8  
31 19120125 Nguyễn Thị Kim Ngân DH19KT 8  
52 19120208 Phạm Ngọc Cẩm Tiên DH19KT 8 NT
66 19120256 Lý Lan Vy DH19KT 8  
2 19120007 Nguyễn Thị Quế Anh DH19KT 9  
10 19120043 Lê Thị Việt DH19KT 9  
11 19120051 Lê Thị Hạnh DH19KT 9  
33 19120132 Nguyễn Thị Như Ngọc DH19KT 9  
42 19120160 Phạm Thị Phương DH19KT 9  
54 19120226 Trần Thiên Trang DH19KT 9 NT
34 19122351 Nguyễn Trần Liên Ngọc DH19KT 10 NT
57 19120219 Phạm Như Trâm DH19KT 10  
60 19120232 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH19KT 10  
63 19120238 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH19KT 10  
65 19120254 Lê Hồng Vy DH19KT 10  
68 19120270 Phan Thị Hiểu Yến DH19KT 10  
17 19120047 Trần Ngọc Hân DH19KT 11  
23 19120093 Phùng Thị Thúy Kiều DH19KT 11  
43 19120161 Trần Thị Phương DH19KT 11  
4 18120022 Phạm Hồng Búp DH18KT    
5 19120023 Huỳnh Thị Thúy Diễm DH19KT    
35 17120110 Nguyễn Minh Nhật DH17KM    
40 14122348 Võ Hoàng Ngọc Phú DH14QT    
67 19120265 Hà Thị Thanh Xuân DH19KT    
 
     

Số lần xem trang : 154
Nhập ngày : 05-03-2021
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập thống kê định lượng lớp DH19KN(27-03-2021)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 6.3 - PV233(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.3 - TV201B(05-03-2021)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 - thứ 5.2 - PV237(05-03-2021)

  Lớp kinh tế sản xuất - thứ 3.4 - PV400A(05-03-2021)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 3.2-PV337(05-03-2021)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500