--- PGS. TS KHA CHẤN TUYỀN ---

Trang chủ NLU Khoa CNTP | Trang nhất | English |
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 751
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kỹ Thuật Ổn Định Thực Phẩm Đóng Hộp

 

 Kỹ Thuật Ổn Định Thực Phẩm Đóng Hộp

 

Đề cương môn học:  

           - Phần 1: Giới thiệu tổng quát: 

         - Phần 2: Kỹ thuật chế biến

                  + Tiếp nhận và chuẩn bị nguyên liệu: 

                  + Hộp kim loại và chất lượng mí ghép: 

                  + Xử lý nhiệt: động lực học và tính toán:   và 

        - Phần 3: Chất lượng và kiểm tra chất lượng

 

Tài liệu tham khảo

Comparison of carotenoid content in fresh, frozen and canned corn 

 

D- and Z-values of microflora in tuna mince during moist- and dry-heating 

 

Determination of Thermal Process Requirements for Baked Soybeans Canned in Brine and Tomato Sauce -

A Comparative Study of the Methods of Process Calculation 

 

Effect of selected canning methods on trypsin inhibitor activity, sterilization value, and firmness of canned navy beans 

 

Heat transfer analysis of canned food sterilization in a still retort 

 

Heat transfer in food processing- ensuring product quality and safety 

 

Improving canned food quality with variable retort temperature processes 

 

Long-life ambient food packaging - A history - from the tin can to plastics and beyond 

 

Maximizing the nutritional value of fruits & vegetables 

 

Nutritional comparison of fresh, frozen, and canned fruits and vegetables II_ Vitamin A and carotenoids, vitamin E, minerals and fiber 

 

Optimisation of thermal processing—a review 

 

Temperature dependence of F-, D- and z-values used in steam sterilization processes

 

Thermal evaluation of food processes- The role of a reference temperature

 

Thermal processing and quality - Principles and overview

 

Tin in canned food - a review and understanding of occurrence and effect

Số lần xem trang : 3877
Nhập ngày : 17-12-2011
Điều chỉnh lần cuối : 19-12-2011

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

©2010, Bản quyền thuộc về Kha Chấn Tuyền.

Khoa Công Nghệ Thực Phẩm - Đại học Nông Lâm - Nhà Cẩm Tú - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh

Email: khachantuyen@hcmuaf.edu.vn or khachantuyen@yahoo.com

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007