Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Quy định, nội dung, tài liệu môn AutoCAD (207117)

Phần nội dung và các bài tập của môn AutoCAD (207117)

 I. Nội dung - quy định của giảng viên về môn học

I.1. Bài Giảng

    1. Thông tin cần biết

     2. Bài giảng buổi 2

     3. Bài giảng buổi 3

     4. Bài giảng buổi 4

     5. Bài giảng buổi 5: xem chương 13 giáo trình AutoCAD 2012 - năm 2015

I.2. Bài tập
   1. Bài tập 01. 

     2. Bài tập 02. 

     3. Bài tập 03. 

     4. Bài tập 04

     5. Bài tập 05.

Thời hạn nhận bài tập cá nhân:

Nhóm lý thuyết 01 (tiết 789 Thứ 3): 12g15 chủ nhật ngày 12/03/2017. Lưu ý: không nhận bài trễ hạn

Nhóm lý thuyết 02 (Tiết 012 thứ 7):  14g45 thứ 5 ngày 23/03/2017

Nhóm lý thuyết 03: (Tiết 012 thứ 6) 14g45 thứ 4 ngày (15/03/2017).

I.3. Bài tập lớn

      1. Quy định: Nhóm lý thuyết 02,03

      2. Đề bài tập: Nhóm lý thuyết 02, 03

I.4. Danh sách
   1. Danh sách nhóm: Nhóm 01; Nhóm 02; Nhóm 03

II. Tài liệu học tập

II.1. Tài liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Hải Đăng -2015- Bài giảng AutoCAD2012. Lưu hành nội bộ. 
          2.Trần Hữu Quế-2005 - Vẽ Kỹ Thuật Khí, tập 1,2- NXB Giáo dục. 
II.2. Tài liệu tham khảo:
1. AutoDesk-2012- AutoCAD2013-UserGuide-Autodesk, Inc. All Rights Reserved.
Download
here!
          2.AutoDesk.2012- AutoCADRasterDesign2012-Tutorials-Autodesk, Inc. All Rights Reserved.
Download
here!
         3.NH Lộc. Sử dụng AutoCAD. NXB Tổng hợp TP HCM.
         4.Autodesk Official Training Guide-2009- LearningAutoCAD2010-Volume1- Autodesk, Inc. All rights reserved.
Download
here!
         5.Parviz D. Entekhabi- AutoCAD Workbook2D-Hartnell College EngineeringTechnology. Download here!
         6.Parviz D. Entekhabi- AutoCAD Workbook3D-Hartnell College EngineeringTechnology. Download here!
III. Link tải phần mềm AutoCAD
         1. AutoCAD 2012. Xem tại đây!!! (Nguồn Sinhvienit.net)
         2. AutoCAD 2015, bản 64bit. Download here!
         3. Crack AutoCAD 2015, bản 32 và 64bit. Download here!
IV. Cách cài đặt phần mềm.

 

Số lần xem trang : 19127
Nhập ngày : 19-09-2013
Điều chỉnh lần cuối : 10-03-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Môn học AutoCAD_207117

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007