Thống kê
Số lần xem
Đang xem 28
Toàn hệ thống 359
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chương 5 - Bài tập số 1: Bài toán tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng hàm số)

 

 

Một xí nghiệp trong thị trường CTHH có hàm tổng chi phí như sau TC = Q2+180Q+140.000

Yêu cầu:

1. Nếu giá thị trường là 1200, XN nên SX tại mức sản lượng nào để đạt lợi nhuận tối đa? Mức lợi nhuận là bao nhiêu?

2. Tại mức giá trên, ở mức sản lượng nào xí nghiệp hòa vốn?

3. Xác định mức giá hòa vốn của xí nghiệp?

4.  Nếu giá thị trường giảm xuống còn 800, thấp hơn mức giá hòa vốn, XN có nên tiếp tục SX không? Nếu sản xuất, nên sản xuất ở mức sản lượng nào? Lãi lỗ ra sao?

(Mô tả các câu trên bằng đồ thị)

 

Lời giải

Câu 1:                                              

Ta có    TC = Q2+180Q+140.000

     => MC = 2Q +180 

Lợi nhuận của xí nghiệp trong thị trường CTHH đạt tối đa khi MC = P

ó 2Q + 180 = 1200

ó Q  = (1200-180)/2 = 510

Tại Q=510, TR = P*Q = 1100*510 = 612.000

                    TC = 5102+180*510+140.000 = 491.900

                   Π = TR-TC = 612.000- 491.900= 120.100 đvt

Vậy mức sản lượng đạt lợi nhuận tối đa là 510 đvsl và lợi nhuận đạt được là 120.100 đvt

 

Câu 2: Xí nghiệp hòa vốn khi

                                    TC = TR

   ó Q2+180Q+140.000 = 1200*Q

   ó Q2- 1020Q+140.000 = 0

Giải phương trình bật 2 được 2 nghiệm: Q = 163,4 và Q=856,5

Vậy với giá bằng 1200, xí nghiệp hòa vốn tại 2 mức sản lượng Q = 163,4Q=856,5 (Xí nghiệp chỉ đạt được lợi nhuận dương trong khoảng giữa 2 mức sản lượng này)

 

Câu 3: Xác định mức giá hòa vốn

Theo lý thuyết, mức giá hòa vốn bằng chi phí trung bình thấp nhất (ACmin)

Ta có   TC = Q2+180Q+140.000

=> AC = Q + 180 + 140.000/Q

AC đạt cực tiểu khi AC’ = 0

ó 1 + (0*Q – 140.000*1)/Q2 = 0

ó Q2 =140.000

=> Q = 374,2

­Thế giá trị Q vào phương trình đường AC, ta được

AC = 374,2 + 180 + 140.000/374,2 = 928,3

Vậy mức giá hòa vốn là 928,3 (nếu giá thị trường dưới mức giá này xí nghiệp bị lỗ)

 

Câu 4: Để quyết định có nên sản xuất không tại mức giá 800, cần xác định điểm đóng cửa (mức giá đóng cửa)

Theo lý thuyết, mức giá đóng cửa bằng biến phí trung bình thấp nhất (AVCmin)

Ta có   TC = Q2+180Q+140.000

ð      TVC = Q2+180Q

ð      AVC = Q + 180

Từ phương trình hàm AVC, có thể thấy AVC thấp nhất khi Q=0 và AVC = 180.

Vậy mức giá đóng cửa là 180 (dưới mức giá này xí nghiệp vừa bị lỗ định phí, vừa lỗ thêm biến phí)

Như vậy, nếu giá thị trường là 800 (thấp hơn giá hòa vốn là 928) thì xí nghiệp vẫn nên sản xuất vì giá thị trường lớn hơn mới giá đóng cửa (800 >180) để giảm thiểu thiệt hại

Xí nghiệp thiệt hại ít nhất khi MC = P

ó 2Q +180 = 800

ó Q = (800-180)/2 = 310

Tại Q=310, TR = P*Q = 800*310 = 248.000

                    TC = 3102+180*310+140.000 = 291.900

                   Π = TR-TC = 248.000- 291.900= - 43.900 đvt

Vậy mức sản lượng đạt tối thiểu thiệt hại là 310 đvsl và thiệt hại (lỗ) là 43.900 đvt (thấp hơn giá trị 140.000 chi phí cố định bị lỗ nếu không sản xuất)

 

 

 

 

        

 

  

 

Hình minh họa câu 1 - 3
Các đường chi phí tổng

 

Các đường chi phí đơn vị

 

 

 Hình minh họa câu 4

Các đường chi phí tổng

 

Các đường chi phí đơn vị

  

 

Số lần xem trang : 21092
Nhập ngày : 25-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 26-08-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 3- Bài tập số 2: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả và hệ số co giãn của cầu theo giá(24-08-2013)

  Chương 3- Bài tập số 1: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ thu nhập và đường Engel(20-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 13: Tác động của chính sách trợ cấp(18-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 12: Tác động của chính sách thuế(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 11: Tác động của chính sách giá sàn(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 10: Tác động của chính sách giá trần(17-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 9: Xác định thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 8: Cân bằng cung cầu và sự thay đổi trạng thái cân bằng(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 7: Xác định hệ số co giãn của cung theo giá(10-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 6: Xây dựng phương trình đường cung(10-08-2013)

Trang kế tiếp ... 1 2

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007