Thống kê
Số lần xem
Đang xem 192
Toàn hệ thống 10472
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Cho hàm cầu một hàng hóa X như sau Q=-4P+280. Hệ số co giãn của cầu theo giá tại mức giá P=40 là

a) ED =- 0,67

b) ED = -0,33

c) ED = -1,67

d) ED = -1,33

 

 

Lời giải:

Tại mức giá P=40, dựa vào hàm cầu, có thể xác định lượng cầu Q=120

Dựa vào công thức hệ số co giãn, tính được

ED=a.P/Q = -4*40/120 = -4/3 = -1,33

 (Lưu ý: Nếu đường cầu được viết theo dạng P=f(Q), thì a bằng nghịch đảo hệ số gốc)

Đáp án đúng là d)

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 15665
Nhập ngày : 25-06-2014
Điều chỉnh lần cuối : 27-06-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 15(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 14(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 13(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 12(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 11(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 10(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 9(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 8(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 7(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 6(25-08-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007