Thống kê
Số lần xem
Đang xem 382
Toàn hệ thống 2727
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Bài tập tổng hợp 2, kết hợp chương 4 và 5: Giải theo đề nghị của bạn "Quy Thanh Tran"(24-04-2015)

Xem tiếp >>

  Bài tập tổng hợp 1, kết hợp chương 2 và 5: Giải theo đề nghị của anh Đặng Xuân Nam (DakLak)(21-09-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 6: Bài tập số 3 - Tác động các chính sách điều tiết độc quyền(24-08-2014)

Xem tiếp >>

  Chương 6 - Bài tập số 2: Thặng dư người tiêu dùng, thặng dư người SX và tổn thất xã hội trong thị trường độc quyền(29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 6 - Bài tập số 1: Các mục tiêu tối đa lợi nhuận, tối đa sản lượng, tối đa doanh thu và đạt lợi nhuận định mức của doanh nghiệp trong thị trường độc quyền(29-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 5 - Bài tập số 2: Bài toán tối đa lợi nhuận, ngưỡng sinh lời, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng bảng)(25-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 5 - Bài tập số 1: Bài toán tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng hàm số)(25-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 4 - Bài tập số 4: Xác định các đại lượng chi phí 2(25-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 4 - Bài tập số 3: Tính toán các loại chi phí và sự biến thiên của các đại lượng chi phí tổng và chi phí đơn vị(25-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 4 - Bài tập số 2: Bài toán tối ưu sản xuất và đường phát triển(24-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 4 - Bài tập số 1: Xác định năng suất trung bình và năng suất biên(24-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 3- Bài tập số 2: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ giá cả và hệ số co giãn của cầu theo giá(24-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 3- Bài tập số 1: Bài toán tối ưu tiêu dùng, đường tiêu thụ thu nhập và đường Engel(20-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 13: Tác động của chính sách trợ cấp(18-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 12: Tác động của chính sách thuế(17-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 11: Tác động của chính sách giá sàn(17-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 10: Tác động của chính sách giá trần(17-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 9: Xác định thặng dư sản xuất và thặng dư tiêu dùng(10-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 8: Cân bằng cung cầu và sự thay đổi trạng thái cân bằng(10-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 7: Xác định hệ số co giãn của cung theo giá(10-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 6: Xây dựng phương trình đường cung(10-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 5: Xác định hệ số co giãn chéo của cầu theo giá hàng hóa liên quan(10-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 – Bài tập số 4: Xác định hệ số co giãn cầu theo thu nhập(09-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 – Bài tập số 3: Xác định lượng và giá tại điểm cầu co giãn đơn vị(09-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 2: Xác định hệ số co giãn của cầu theo giá(09-08-2013)

Xem tiếp >>

  Chương 2 - Bài tập số 1: Xây dựng đường cầu(09-08-2013)

Xem tiếp >>

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007