Thống kê
Số lần xem
Đang xem 108
Toàn hệ thống 911
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Cho hàm số cung và cầu ban đầu của SP A có dạng QS= 2P - 80 và QD= -3P+520. Giả sử do thu nhập tăng khiến cầu tăng 50 đvsl ở mọi mức giá, giá và lượng thay đổi như thế nào

a)     Giá không đổi, lượng tăng 50

b)    Giá tăng 20, lượng tăng 30

c)     Giá tăng 10, lượng tăng 20

d)    Các câu trên đều sai

 

Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

 

Thị trường cân bằng ban đầu khi QS = QD­

<=> 2P - 80 = -3P+520

<=> 5P=600

<=> P = 120

Thế P=120 vào phương trình đường cung/cầu

=> Q = 160

 

Khi cầu tăng 50 ở mọi mức giá, đường cầu mới có dạng

QD= QD + 50

<=> QD = -3P+570

Thị trường lại cân bằng khi QS = QD

<=> 2P - 80 = -3P+570

<=> 5P=650

<=> P = 130

Thế P=130 vào phương trình đường cung/cầu

=> Q = 180

Giá thay đổi = 130-120 = 10 (tăng)

Lượng thay đổi = 180-160 = 20 (tăng)

=> Đáp án đúng là c)

 

 

Số lần xem trang : 15520
Nhập ngày : 29-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 15(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 14(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 13(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 12(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 11(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 10(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 9(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 8(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 7(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 6(25-08-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007