Thống kê
Số lần xem
Đang xem 120
Toàn hệ thống 5978
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Cho hàm số cung và cầu của hàng hóa X như sau: QS= 2P - 90 và QD= -3P+510 (đơn vị tính của giá là nghìn đồng/kg, đơn vị tính của lượng là nghìn tấn). Nếu chính phủ đánh thuế 25 nghìn đồng/kg, mức chịu thuế của người tiêu dùng và mức chịu thuế của người sản xuất trên mỗi kg sản phẩm lần lượt là

a)     tD = 0 và tS = 25

b)    tD = 10 và tS = 15

c)     tD = 15 và tS = 10

d)    tD = 25 và tS = 0

 

Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

Cách 1: suy đoán

Vì cả hai đều co giãn nên cả hai đều chịu thuế, loại a) và d)

Vì cầu co giãn nhiều hơn (do trị tuyệt đối a > c) nên người tiêu dùng chịu ít hơn

=> Đáp án đúng là b)

 

Cách 2: tính toán (bài bảng hơn nhưng dài dòng)

Khi chưa có thuế, thị trường cân bằng khi QS=QD

<=> 2P -90 = -3P +510

<=> 5P = 600

<=> P = 120

 

 

 

 

Khi chính phủ đánh thuế 50 nghìn đồng/kg, thì  

          PD – PS = 25 (mà QS= 2P – 90    <=> PS = 1/2Q+45

                               và QD = -3P +510  <=> PD = -1/3Q +170)

 

<=> -1/3Q +170 – 1/2Q – 45 = 25

<=> 5/6Q = 100

<=> Q = 120

Thế Q=120 vào Phương trình đường cầu => PD = 130

=> Thuế đơn vị người tiêu dùng trả tD = 130 – 120 =10

 

Thế Q=120 vào Phương trình đường cung => PS = 105

=> Thuế đơn vị người sản xuất trả tS = 120 – 105 =15

 

 

=> Đáp án đúng là b)

 

 

Số lần xem trang : 15467
Nhập ngày : 30-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 15(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 14(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 13(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 12(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 11(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 10(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 9(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 8(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 7(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 6(25-08-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007