Thống kê
Số lần xem
Đang xem 200
Toàn hệ thống 11102
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Một người tiêu dùng có thu nhập là  4200 dùng để mua 2 sản phẩm X và Y, với giá Px=100$/sp và Py=300$/sp.

Cho biết hàm tổng hữu dụng TUX = X2+5X và TUY = Y2/2+20Y.

Vậy phương án tiêu dùng tối ưu của người này là:

a)     X=12; Y=10

b)     X=3; Y=13

c)     X=15; Y = 9

d)     Không câu nào đúng

 


Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

Xem phương pháp giải tương tự như câu 3 bài này http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=8305&ur=tmtri

 

Từ hàm tổng hữu dụng, tính được

MUX = TUX’ = 2X+5    và MUY = TUY’ = Y+20 

 

Theo lý thuyết, phối hợp tối ưu giữa 2 hàng hóa đạt được khi thỏa mãn hệ phương trình:

            I = PX*X + PY*Y           (1)  - PT đường ngân sách

       và MUX*PY = MUY*PX    (2)  - PT tối ưu trong tiêu dùng

 

Thế các giá trị có được từ đề bài và kết quả câu trên vào, ta được

                                 4200 = 100X + 300Y       (1’) 

                   và (2X+5)*300 = (Y+20)*100         (2’) 

 

            42 =  X + 3Y        (1’’) 

       và -5 =  -6X+Y             (2’’) 

Lấy (1’’)  - (2’’)*3

=> 19X = 57   => X = 3

Thế vào (1’’) => Y= 13

 

=> Đáp án đúng là b)

 

 

Số lần xem trang : 15474
Nhập ngày : 14-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 15(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 14(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 13(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 12(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 11(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 10(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 9(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 8(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 7(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 6(25-08-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007