Thống kê
Số lần xem
Đang xem 56
Toàn hệ thống 1756
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Một người tiêu thu có thu nhập I = 250USD chi tiêu hết cho 2 sản phẩm X và Y với PX = 5 USD/sp, PY = 10USD/sp. Hàm tổng hữu dụng thể hiên qua hàm số: TU = X *(Y-1). Tổng hữu dụng tối đa người đó đạt được là

a)     TU=188

b)     TU=288

c)     TU=828

d)     Tất cả đều sai

 


Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

Xem phương pháp giải tương tự như câu 3 bài này http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=8289&ur=tmtri

 

Từ hàm tổng hữu dụng, tính được

MUX = TU’(X) = (Y-1)    và MUY = TU’(Y) = X

 

Theo lý thuyết, phối hợp tối ưu giữa 2 hàng hóa đạt được khi thỏa mãn hệ phương trình:

            I = PX*X + PY*Y           (1)  - PT đường ngân sách

       và MUX*PY = MUY*PX    (2)  - PT tối ưu trong tiêu dùng

 

Thế các giá trị có được từ đề bài và kết quả ở trên vào, ta được

                                 250 = 5X + 10Y       (1’) 

                             và (Y-1)*10 =X*5         (2’) 

 

             50 =  X + 2Y        (1’’) 

       và   -2 =  X - 2Y             (2’’) 

Lấy (1’’)  - (2’’)*3

=> 2X = 48   => X = 24

Thế vào (1’’) => Y= 13

 

Tổng hữu dụng tối đa đạt được TU = 24*(13-1) = 288

 

=> Đáp án đúng là b)

 

 

Số lần xem trang : 15519
Nhập ngày : 15-08-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 15(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 14(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 13(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 12(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 11(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 10(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 9(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 8(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 7(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 6(25-08-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007