Thống kê
Số lần xem
Đang xem 122
Toàn hệ thống 4694
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 


 

Thị trường sản phẩm X là thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Hàm số cầu thị trường về sản phẩm X có dạng: QD = -20P+14000. Các doanh nghiệp trên thị trường có hàm tổng chi phí dài hạn giống nhau: LTC=q3 – 20q2 + 150q. Tại điểm cân bằng cạnh tranh dài hạn của toàn ngành, giá thị trường của sản phẩm và số lượng doanh nghiệp trên thị trường là:  

a)     P=50; n=1300

b)     P=100; n=1200

c)     P=10; n=1380

d)     Các câu trên đều sai

 


Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

Theo lý thuyết, cân bằng dài hạn đạt được khi P=LACmin (lợi nhuận=0)

Từ hàm LTC => LAC = q2 – 20q + 150

LACmin khi LAC’ = 0

<=>  2q – 20 = 0 hay q =10 (hay mỗi DN sản xuất 10 đvsp)

Thế q = 20 vào LAC => LACmin = 100-200+150 = 50

Vậy P=50

 

Thế P=50 vào phương trình đường cầu

=> Q = 13.000

 

Tổng sản lượng là 13000 đvsp, trong khi mỗi DN sản xuất 10 đvsp

=> số doanh nghiệp n = Q/q = 13000/10 = 1300

 

=> Đáp án đúng là a)

 

 

Số lần xem trang : 15563
Nhập ngày : 20-08-2014
Điều chỉnh lần cuối : 20-08-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 15(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 14(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 13(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 12(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 11(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 10(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 9(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 8(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 7(25-08-2014)

  Chương 6: Tác động chính sách điều tiết độc quyền 6(25-08-2014)

Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007