Thống kê
Số lần xem
Đang xem 58
Toàn hệ thống 2347
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Giả sử có hàm cầu và cung của hàng hóa X như sau:

 QD = - 4P+540, QS= 2P – 180

 Yêu cầu:

1. Xác định điểm cân bằng (lượng và giá)

2. Giả sử chính phủ định ra mức giá trần bằng 100 (đv giá), hãy xác định lượng thiếu hụt

3. Chính sách giá trần làm thay đổi PS và CS như thế nào?

4. Chính sách này gây ra tổn thất vô ích bao nhiêu?

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/ 

 

Lời giải

Câu 1:

Thị trường cân bằng khi lượng cung bằng lượng cầu, hay

         QS = QD

ó      2P – 80= - 4P + 640

ó            6P  = 720

ó              P = 120, thế vào PT đường cung, hoặc cầu

ð                Q =160

  Vậy thị trường cân bằng tại mức giá P=120 và mức sản lượng Q=160

 

Câu 2:

Khi chính phủ định ra mức giá trần là 100, thấp hơn giá cân bằng, cung cầu sẽ không cân bằng. Tại mức giá này

Lượng cung là

Qs = 2*100 – 80 = 120 (thế P=100 vào PT đường cung)

Lượng cầu là

QD = - 4*100 + 640 =240 (thế P=100 vào PT đường cầu)

Lượng thiếu hụt: ∆Q = QD – QS = 240 – 120 = 120

Vậy tại mức giá quy định thị trường thiếu hụt 120 (đv sản lượng)

 

Câu 3:

Tác động của giá trần vào thặng dư của người sản xuất (PS)

Thặng dư sản xuất (PS) trong đồ thị là phần diện tích dưới đường giá và trên đường cung.

Trong trường hợp không có giá trần: PS0 = Sdef

Trong trường hợp có giá trần: PS1 = Sf

Do vậy, giá trần làm giảm PS một lượng bằng Sde (∆PS)

∆PS  = Sde = (160+120)*20/2 = 2800 (đơn vị tiền)

(Diện tích hình thang = (đáy lớn + đáy bé)*chiều cao/2)

Vậy, giá trần làm giảm thặng dư người sản xuất 1 lượng là 2800 (đvt)

 

Tác động của giá trần vào thặng dư của người tiêu dùng (CS)

Thặng dư tiêu dùng (CS) trong đồ thị là phần diện tích dưới đường cầu và trên đường giá.

Trong trường hợp không có giá trần: CS0 = Sabc

Trong trường hợp có giá trần: CS1 = Sabe (không có Scd vì Q = 120)

Do vậy, giá trần làm thay đổi CS một lượng bằng S - Sc (∆CS)

∆CS  = S - Sc = (120*20) – (10*40/2) = 2200 (đơn vị tiền)

Vậy, giá trần làm tăng thặng dư người sản xuất 1 lượng là 2200 (đvt)

 

Câu 4:

Chính sách giá trần khiến lượng hàng hóa trên thị trường giảm từ 160 xuống còn 120, do vậy chính sách này gây tổn thất vô ích (DWL) một lượng bằng diện tích hình c và d.

DWL = Scd = (130-100)*(160-120)/2 = 600 (đơn vị tiền)

Vậy, giá trần gây ra một khoản tổn thất vô ích là 600 (đvt)

Cách khác, suy luận từ ∆PS và ∆CS 

Giá trần làm mất thặng dư người sản xuất 2800, người tiêu dùng chỉ nhận 2200 => mất không 600 (không ai được phần này)

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình minh họa

 

 

Số lần xem trang : 17624
Nhập ngày : 17-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 10-04-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 2 - Bài tập số 5: Xác định hệ số co giãn chéo của cầu theo giá hàng hóa liên quan(10-08-2013)

  Chương 2 – Bài tập số 4: Xác định hệ số co giãn cầu theo thu nhập(09-08-2013)

  Chương 2 – Bài tập số 3: Xác định lượng và giá tại điểm cầu co giãn đơn vị(09-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 2: Xác định hệ số co giãn của cầu theo giá(09-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 1: Xây dựng đường cầu(09-08-2013)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007