Thống kê
Số lần xem
Đang xem 76
Toàn hệ thống 1787
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Một doanh nghiệp có bảng theo dõi chi phí như sau:

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TC

40

70

96

118

138

156

175

198

224

259

309

 

Yêu cầu:

 

1. Tại mức sản lượng Q = 5, hãy xác định các chỉ tiêu: TFC, TVC, AC, AVC, AFC và MC 

2. Xác định mức sản lượng có chi phí trung bình (AC) thấp nhất và biến phí trung bình (AVC) thấp nhất.

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/ 

Lời giải

Câu 1:                                              

Bảng trên cho thấy tại mức sản lượng bằng 0, TC = 40, vậy ta có thể xác định đây chính là giá trị của chi phí cố định => TFC = 40

Tại Q = 5, có TC = 156 và TFC = 40

      => TVC = TC – TFC = 156 – 40 = 116

AC = TC/Q = 156/5      = 31,2

AVC = TVC/Q = 116/5 = 23,2

AFC = TFC/Q  = 40/8     = 8

MC  = ∆TC/∆Q = (156-138)/(5-4) = 18

Vậy tại mức sản lượng Q=5, TFC =40; TVC = 116; AC = 31,2; AVC = 23,2; AFC = 8; MC = 18.

 

 Câu 2:

Từ bảng số liệu của trên, có thể dùng công thức tính AC và AVC để xác định thêm 2 hàng thể hiện AC và AVC như bảng dưới đây.

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TC

40

70

96

118

138

156

175

198

224

259

309

AC

-

70,0

48,0

39,3

34,5

31,2

29,2

28,3

28,0

28,8

30,9

AVC

-

30,0

28,0

26,0

24,5

23,2

22,5

22,6

23,0

24,3

26,9

 Bảng trên cho thấy tại mức sản lượng Q=8, chi phí trung bình thấp nhất (AC = 28,0) và tại mức sản lượng Q=6, biến phí trung bình thấp nhất (AVC = 22,5).

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Hình minh họa câu 1 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 14926
Nhập ngày : 25-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 17-04-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 2 - Bài tập số 5: Xác định hệ số co giãn chéo của cầu theo giá hàng hóa liên quan(10-08-2013)

  Chương 2 – Bài tập số 4: Xác định hệ số co giãn cầu theo thu nhập(09-08-2013)

  Chương 2 – Bài tập số 3: Xác định lượng và giá tại điểm cầu co giãn đơn vị(09-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 2: Xác định hệ số co giãn của cầu theo giá(09-08-2013)

  Chương 2 - Bài tập số 1: Xây dựng đường cầu(09-08-2013)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007