Thống kê
Số lần xem
Đang xem 166
Toàn hệ thống 2605
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Chương 2: Chính sách giá sàn 4

 

 

Cho hàm số cung và cầu của hồ tiêu như sau: QS= 2P - 80 và QD= -3P+520 (đơn vị tính của giá là nghìn đồng/kg, đơn vị tính của lượng là nghìn tấn). Nếu chính phủ quy định mức giá tối thiểu là 140 và cam kết mua hết lượng thừa, số tiền chính phủ cần là

a)     14 tỷ đồng

b)    140 tỷ đồng

c)     1400 tỷ đồng

d)    14.000 tỷ đồng

 

Hãy tự tìm câu trả lời trước khi xem lời giải và đáp án.

 

LỜI GIẢI

 

 

Tại mức giá P=140

=> QS = 200 và QD = 100

Chênh lệch: 200-100 = 100, đồng thời lượng cung lớn hơn lượng cầu => Thừa 100 đvsl

Số tiền cần = 140*100*103*106 = 14000*109, hay 14000 tỷ đồng

=> Đáp án đúng là d)

 

 

Số lần xem trang : 4201
Nhập ngày : 29-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số câu trắc nghiệm môn Kinh tế Vi Mô

  Chương 1: Đường giới hạn khả năng sản xuất (TPF) 3(25-06-2014)

  Chương 1: Phân biệt kinh tế học vi mô/vĩ mô, thực chứng/chuẩn tắc 3(25-06-2014)

  Chương 1: Phân biệt kinh tế học vi mô/vĩ mô, thực chứng/chuẩn tắc 1(25-06-2014)

  Chương 1: Phân biệt kinh tế học vi mô/vĩ mô, thực chứng/chuẩn tắc 4(25-06-2014)

  Chương 1: Phân biệt kinh tế học vi mô/vĩ mô, thực chứng/chuẩn tắc 5(25-06-2014)

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007