TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

      THIẾT KẾ MÁY

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Điểm thi Nguyên Lý Máy

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2016-2017 - Nhóm 1(12-08-2017)

 Lưu ý:

COT 1: Điểm +/- (10% của bài tập trên lớp)

COT 2: 10 % Bài tập về nhà + 20% Kiểm tra giữa kỳ

COT 3: 70% Điểm thi

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2016-2017 - Nhóm 2(12-08-2017)

 Lưu ý:

COT 1: Điểm +/- (10% của bài tập trên lớp)

COT 2: 10 % Bài tập về nhà + 20% Kiểm tra giữa kỳ

COT 3: 70% Điểm thi

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2016-2017 - Nhóm 1(09-02-2017)

 Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2016-2017 - Nhóm 6(09-02-2017)

Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

 

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2016-2017 - Nhóm 8(09-02-2017)

Lưu ý các lớp Nguyên lý máy:

- Trên bảng điểm, tôi đã gộp cột Bài tập về nhà và cột Kiểm tra giữa kỳ thành 1 (Cột 30%). 

- Đây không phải bảng điểm chính thức, bản scan upload trên web Khoa mới là bản chính thức.

- Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng nhắn tin trong fb của tôi.

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2015-2016 - Nhóm 1(25-09-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2015-2016 - Nhóm 2(25-09-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2015-2016 - Nhóm 7(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2015-2016 - Nhóm 8(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2015-2016 - Nhóm 9(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2015-2016 - Nhóm 10(16-03-2016)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2014-2015 - Nhóm 2(22-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 3 - NH 2014-2015 - Nhóm 1(22-09-2015)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2014-2015 - Nhóm 3, 4, 6, 7, 11, 12(25-03-2015)

ĐIỂM THI MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ MÁY

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2014-2015

NHÓM: 3, 4, 6, 7, 11, 12 (TẤT CẢ CHUNG 1 FILE EXCEL)

Rất xin lỗi các bạn vì upload trễ!

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 1(22-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 2(22-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2013-2014 - Nhóm 3(22-07-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 2 - Tổ 001(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 3 - Tổ 001(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 4 - Tổ 001(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 4 - Tổ 002(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 4 - Tổ 003(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 4 - Tổ 004(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 1 - NH 2013-2014 - Nhóm 6 - Tổ 001(24-02-2014)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2012-2013 - Nhóm 1 - Tổ 001(05-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2012-2013 - Nhóm 1 - Tổ 002(05-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2012-2013 - Nhóm 1 - Tổ 003 (05-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2012-2013 - Nhóm 2 - Tổ 001(05-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi NGUYÊN LÝ MÁY - Học kỳ 2 - NH 2012-2013 - Nhóm 2 - Tổ 002 + Học lại(05-08-2013)

Xem tiếp >>

  Điểm thi Nguyên Lý Máy - Học kỳ 1 - NH 2012-2013 - Nhóm 1(25-02-2013)

Điểm thi môn học Nguyên lý máy

Học kỳ 1

Năm học 2012 - 2013

Nhóm 1: Xem tại đây!

Xem tiếp >>

Liên hệ: Trương Quang Trường. Địa chỉ: Bộ môn Kỹ thuật cơ sở - Khoa Cơ khí-Công Nghệ - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Điện thoại: (084)093.345.9303 Email: tqtruong(a)hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007