Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 4
Toàn hệ thống 1496
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT15

 Danh sách nhóm

 

     
 

DANH SÁCH NHÓM 1

(Thầy: Trần Độc Lập và Thầy: Nguyễn Anh Tuấn)

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

 Ghichú

1

15120006

Đặng Thị Vân

Anh

DH15KT

1

 

2

15120030

Tạ Thị Phúc

Duyên

DH15KT

1

 

3

15120019

Đặng Anh

Đức

DH15KT

1

 

4

15120039

Huỳnh Ngọc

Hằng

DH15KT

1

 

5

15120044

Hồ Thị

Hậu

DH15KT

1

 

6

15120065

Lê Thanh

Hương

DH15KT

1

 

7

15120080

Nguyễn Thị Thúy

Kiều

DH15KT

1

 

8

15120086

Nguyễn Phương

Linh

DH15KT

1

 

9

15120091

Nguyễn Thị Trà

My

DH15KT

1

 

10

15120097

Nguyễn Thị Thủy

Ngân

DH15KT

1

 

11

15120105

Võ Duy

Nguyên

DH15KT

1

 

12

15120116

Đinh Thùy

Nhị

DH15KT

1

 

13

15120124

Trần Thị Kim

Oanh

DH15KT

1

 

14

15120131

Bùi Thanh

Phương

DH15KT

1

 

15

15120137

Lê Thị Thúy

Phượng

DH15KT

1

 

16

15120142

Phạm Thị Tú

Quyên

DH15KT

1

 

17

15120153

Trịnh Ngọc

Thạch

DH15KT

1

 

18

15120161

Phạm Thị Thu

Thảo

DH15KT

1

 

19

15120168

Dương Thị Kim

Thoa

DH15KT

1

 

20

15120180

Nguyễn Thị Mỹ

Thủy

DH15KT

1

 

21

15120187

Cao Nguyễn Thùy

Trang

DH15KT

1

 

22

15120183

Huỳnh Ngọc

Trâm

DH15KT

1

 

23

15120202

Lại Thị Cẩm

DH15KT

1

 

24

15120207

Trần Thị Ngọc

Tuyền

DH15KT

1

 

25

15120210

Lê Thị Hồng

Vân

DH15KT

1

 

26

15120214

Nguyễn Tưởng Hồng

Vi

DH15KT

1

 

27

15120221

Võ Thị Như

Ý

DH15KT

1

 

28

15120050

Hoàng Văn

Hiếu

DH15KT

1

bs

29

15120199

Nguyễn Kim

Trọng

DH15KT

1

bs

30

15120169

Đào Văn

Thỏa

DH15KT

1

bs

31

15120002

Lê Bình

An

DH15KT

1

bs

32

15120035

Nguyễn Quốc

Hải

DH15KT

1

bs

33

15120106

Trần Thị Thanh

Nhã

DH15KT

1

bs

34

15120098

Nguyễn Trọng

Nghĩa

DH15KT

1

bs

35

15120182

Võ Thanh

Tra

DH15KT

1

bs

36

15120011

Trần Lê Vân

Anh

DH15KT

1

bs

37

15120052

Nguyễn Duy

Hiếu

DH15KT

1

bs

38

15120148

Hoàng Văn

Sao

DH15KT

1

bs


 

DANH SÁCH NHÓM 2

(Thầy: Lê Vũ và Thầy: Trần Hoài Nam)

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

 Ghichú

1

15120008

Nguyễn Hồng Mỹ

Anh

DH15KT

2

 

2

15120025

Trần Thị Thùy

Dương

DH15KT

2

 

3

15120021

Nguyễn Minh

Đức

DH15KT

2

 

4

15120040

Nguyễn Thị

Hằng

DH15KT

2

 

5

15120054

Trần Thanh

Hoa

DH15KT

2

 

6

15120071

Nguyễn Thị

Hường

DH15KT

2

 

7

15120082

Bùi Huỳnh Thanh

Lệ

DH15KT

2

 

8

15120087

Nguyễn Thị Hồng

Loan

DH15KT

2

 

9

15120092

Đỗ Thị Bích

Nga

DH15KT

2

 

10

15120099

Trịnh Thị Thu

Ngoan

DH15KT

2

 

11

15120107

Nguyễn Vũ Thanh

Nhàn

DH15KT

2

 

12

15120121

Võ Thị Cẩm

Nhung

DH15KT

2

 

13

15120126

Nguyễn Y

Phỉ

DH15KT

2

 

14

15120135

Nguyễn Thị Ngọc

Phương

DH15KT

2

 

15

15120139

Nguyễn Thị Hồng

Quế

DH15KT

2

 

16

15120143

Lê Thị Ngọc

Quyền

DH15KT

2

 

17

15120159

Nguyễn Thị Thu

Thảo

DH15KT

2

 

18

15120163

Nguyễn Thị Phương

Thi

DH15KT

2

 

19

15120170

Lê Thanh

Thỏn

DH15KT

2

 

20

15120178

Mai Thị Thanh

Thúy

DH15KT

2

 

21

15120191

Lê Thị Hạnh

Trang

DH15KT

2

 

22

15120195

Phạm Đức

Trí

DH15KT

2

 

23

15120205

Lê Anh

Tuấn

DH15KT

2

 

24

15120208

Đổ ánh

Tuyết

DH15KT

2

 

25

15120212

Võ Thị Thúy

Vân

DH15KT

2

 

26

15120215

Võ Thị Thanh

Vi

DH15KT

2

 

27

15120222

Phạm Thị Như

Yến

DH15KT

2

 

28

15120022

Phạm Minh

Đức

DH15KT

2

bs

29

15120167

Nguyễn Khánh

Thịnh

DH15KT

2

bs

30

15120063

Nguyễn Phục

Hưng

DH15KT

2

bs

31

15120027

Nguyễn Nhựt

Duy

DH15KT

2

bs

32

15120049

Bùi Quang

Hiếu

DH15KT

2

bs

33

15120094

Phạm Thanh

Trang

DH15KT

2

bs

34

15120112

Nguyễ Thị Thúy

Nhi

DH15KT

2

bs

35

15120016

Nguyễn Kỳ

Diễm

DH15KT

2

bs

36

15120053

Phạm Thanh

Hiếu

DH15KT

2

bs

37

15120204

Cao Vũ Anh

Tuấn

DH15KT

2

bs

 


 

 

DANH SÁCH NHÓM 3

(Thầy: Nguyễn Văn Cường và thầy: Nguyễn Minh Tôn)

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

 Ghichú

1

15120108

Đỗ Thị Yến

Nhi

DH15KT

3

bs

2

15120028

Nguyễn Thị Thúy

Duy

DH15KT

3

 

3

15120017

Nguyễn Thị Kim

Đình

DH15KT

3

 

4

15120034

Trần Thị Thu

DH15KT

3

 

5

15120041

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

DH15KT

3

 

6

15120073

Hoàng Thị

Huyền

DH15KT

3

 

7

15120069

Trương Thị Ngọc

Hướng

DH15KT

3

 

8

15120084

Dương Đinh Trúc

Linh

DH15KT

3

 

9

15120089

Trương Công

DH15KT

3

 

10

15120094

Huỳnh Thị Kim

Ngân

DH15KT

3

 

11

15120104

Trần Phương

Nguyên

DH15KT

3

 

12

15120110

Nguyễn Thị Lan

Nhi

DH15KT

3

 

13

15120122

Dương Thị Ngọc

Nữ

DH15KT

3

 

14

15120129

Nguyễn Thị Hồng

Phúc

DH15KT

3

 

15

15120136

Phạm Thị Kiều

Phương

DH15KT

3

 

16

15120140

Nguyễn Thị Kim

Quy

DH15KT

3

 

17

15120151

Mai Ngọc Diễm

Sương

DH15KT

3

 

18

15120160

Nguyễn Thị Thu

Thảo

DH15KT

3

 

19

15120165

Nguyễn Kim

Thiên

DH15KT

3

 

20

15120172

Vũ Thị Ngọc

Thu

DH15KT

3

 

21

15120174

Ngô Oanh

Thư

DH15KT

3

 

22

15120194

Phạm Thanh

Trang

DH15KT

3

 

23

15120197

Trần Thị Kim

Trinh

DH15KT

3

 

24

15120206

Lâm Thị

Tuyền

DH15KT

3

 

25

15120209

Thái Thị

Tuyết

DH15KT

3

 

26

15120213

Nguyễn Thị Tường

Vi

DH15KT

3

 

27

15120218

Trần Hồng

Vinh

DH15KT

3

 

28

15120201

Đặng Sầm Xuân

Trung

DH15KT

3

bs

29

15120061

Ngô Quốc

Hùng

DH15KT

3

bs

30

15120192

Lưu Thị

Trang

DH15KT

3

bs

31

15120144

Nguyễn Ngọc

Quynh

DH15KT

3

bs

32

15120189

Đinh Thị

Trang

DH15KT

3

bs

33

15120020

Đặng Hảo

Đức

DH15KT

3

bs

34

15120064

Hồ Thị Xuân

Hương

DH15KT

3

bs

35

15120004

Phạm Thành

An

DH15KT

3

bs

36

15120018

Hồ Thị Châu

Đoan

DH15KT

3

bs

37

15120048

Nguyễn Quốc

Hiệp

DH15KT

3

bs

 

 
     

Số lần xem trang : 722
Nhập ngày : 10-01-2018
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.4- RD200(10-05-2018)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- HD204(10-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.3- RD200(03-05-2018)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 5.2- HD301(03-05-2018)

  Kiến tập thống kê định lượng KN&KT16(10-01-2018)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500