Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 614
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kiến tập chuyên ngành lớp KT16 và KN16

 Danh sách kiến tập

 

     
 

DANH SÁCH NHÓM 1

(Thầy: Lê Vũ và Thầy: Nguyễn Văn Cường)

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

 Nhóm

1

16155004

Nguyễn Minh

Chẩn

DH16KN

1

2

16155008

Võ Thị Mỹ

Diệu

DH16KN

1

3

16155009

Nguyễn Thị Hồng

Đoan

DH16KN

1

4

16155010

Trần Nguyên

Đông

DH16KN

1

5

16155016

Bùi Thị Thu

Hằng

DH16KN

1

6

16155024

Lư Thu

Hương

DH16KN

1

7

16155042

Huỳnh Phương

Long

DH16KN

1

8

16155044

Phạm Thị Diệu

My

DH16KN

1

9

16155046

Phạm Thị Kim

Ngân

DH16KN

1

10

16155056

Trương Nữ Hoàng

Oanh

DH16KN

1

11

16155062

Huỳnh Thị Kim

Sang

DH16KN

1

12

16155074

Phạm Thị

Thúy

DH16KN

1

13

16155077

Võ Thị Thủy

Tiên

DH16KN

1

14

16155082

Đinh Ngọc Phương

Trinh

DH16KN

1

15

16155086

Lê Thị Ngọc

DH16KN

1

16

16155089

Nguyễn Thị Kim

Tuyến

DH16KN

1

17

16155088

Nguyễn Thị

Tươi

DH16KN

1

18

16155094

Trần Thị Thanh

Vân

DH16KN

1

19

16155096

Nguyễn Thị Tường

Vi

DH16KN

1

20

16155100

Thái Ngọc

Yến

DH16KN

1

21

16155006

Đồng Thị Kim

Chi

DH16KN

1

22

16155031

Hồ Hoàng Ngọc

Khánh

DH16KN

1

23

16155032

Nguyễn Anh

Khoa

DH16KN

1

24

16155040

Trương Thị Mỹ

Linh

DH16KN

1

25

16155055

Phạm Thuý

Nhung

DH16KN

1

26

16155057

Nguyễn Hữu

Phúc

DH16KN

1

27

16155101

Nguyễn Minh

Quân

DH16KN

1

28

16155061

Nguyễn Văn

Quyền

DH16KN

1

29

16155071

Nguyễn Thị Thanh

Thu

DH16KN

1

30

16155072

Nguyễn Thị Thanh

Thuý

DH16KN

1

31

16155075

Lê Cẩm

Tiên

DH16KN

1

32

16155081

Lê Nguyễn Đông

Triều

DH16KN

1

33

16155091

Lường Thị

Tuyết

DH16KN

1

34

16155098

Phạm Thị

Yên

DH16KN

1


 

DANH SÁCH NHÓM 2

(Thầy: Trần Độc Lập và Thầy: Nguyễn Minh Tôn)

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

 Nhóm

1

16120008

Lâm Gia Nhật

Anh

DH16KT

2

2

16120013

Phạm Thị Ngọc

Ánh

DH16KT

2

3

16120023

Nguyễn Thị Bích

Chi

DH16KT

2

4

16120030

Võ Hùng

Cường

DH16KT

2

5

16120032

Nguyễn Công

Danh

DH16KT

2

6

16120050

Phạm Quốc

Dũng

DH16KT

2

7

16120033

Lê Thị Hồng

Đào

DH16KT

2

8

16120035

Vi Thị Bích

Đào

DH16KT

2

9

16120047

Trần Tuấn

Đức

DH16KT

2

10

16120080

Vũ Thị

Hảo

DH16KT

2

11

16120091

Trần Thị Thanh

Hoa

DH16KT

2

12

16120111

Lương Thị Mỹ

Huyền

DH16KT

2

13

16120102

Nguyễn Thị Thu

Hường

DH16KT

2

14

16120122

Võ Thị

Lắm

DH16KT

2

15

16120125

Trần Thị Mỹ

Lệ

DH16KT

2

16

16120146

Nguyễn Thị Mỹ

Ly

DH16KT

2

17

16120151

Bùi Thị

Mỹ

DH16KT

2

18

16120153

Trần Hồ

Mỵ

DH16KT

2

19

16120163

Huỳnh Thị Thảo

Ngân

DH16KT

2

20

16120177

Phan Thị

Như

DH16KT

2

21

16120204

Nguyễn Thanh

Quy

DH16KT

2

22

16120228

Phạm Văn

Thành

DH16KT

2

23

16120242

Trần Bá

Thế

DH16KT

2

24

16120246

Đặng Đình

Thọ

DH16KT

2

25

16120285

Lưu Thị

Trang

DH16KT

2

26

16120280

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

DH16KT

2

27

16120294

Lê Thị Trinh

Trinh

DH16KT

2

28

16120297

Lê Tiến

Trình

DH16KT

2

29

16120300

Nguyễn Thị

DH16KT

2

30

16120002

Nguyễn Ngọc Thuỳ

An

DH16KT

2

31

16120012

Nguyễn Ngọc

Ánh

DH16KT

2

32

16120014

Phùng Chấn

Bang

DH16KT

2

33

16120025

Võ Thị

Chung

DH16KT

2

34

16120027

Phạm Thị Kim

Cúc

DH16KT

2

35

16120058

Nguyễn Thị Phước

Duyên

DH16KT

2

36

16120046

Nguyễn Hữu

Đức

DH16KT

2

37

16120077

Lưu Anh

Hào

DH16KT

2

38

16120241

Võ Thị Phương

Thảo

DH16KT

2

 


 

 

DANH SÁCH NHÓM 3

(Thầy: Trần Hoài Nam và thầy: ……….)

 Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

 Nhóm

1

16120067

Nguyễn Thụy Bảo

Hân

DH16KT

3

2

16120070

Trần Thị Ngọc

Hân

DH16KT

3

3

16120082

Nguyễn Thị

Hậu

DH16KT

3

4

16120083

Chu Thị

Hiền

DH16KT

3

5

16120088

Đoàn Thị Kim

Hoa

DH16KT

3

6

16120103

Lưu Quang

Huy

DH16KT

3

7

16120105

Trần Gia

Huy

DH16KT

3

8

16120113

Trương Thị Hồng

Huyền

DH16KT

3

9

16120115

Nguyễn Văn

Khoa

DH16KT

3

10

16120116

Huỳnh Quốc

Khôi

DH16KT

3

11

16120137

Nguyễn Thị Phương

Linh

DH16KT

3

12

16120141

Nguyễn Thị Kim

Loan

DH16KT

3

13

16120147

Phan Thị

Mai

DH16KT

3

14

16120150

Trần Thị Trà

My

DH16KT

3

15

16120152

Sầm Như

Mỹ

DH16KT

3

16

16120154

Nguyễn Hồng

Na

DH16KT

3

17

16120158

Lại Thị

Nga

DH16KT

3

18

16120168

Tô Châu Bảo

Ngọc

DH16KT

3

19

16120188

Nguyễn Thị Ngọc

Oanh

DH16KT

3

20

16120189

Võ Thị Hồng

Phấn

DH16KT

3

21

16120193

Nguyễn Thị

Phóng

DH16KT

3

22

16120199

Phạm Văn

Phụng

DH16KT

3

23

16120220

Nguyễn Thị Diễm

Sương

DH16KT

3

24

16120222

Trần Duyên Hữu

Tài

DH16KT

3

25

16120237

Phạm Diệp Phước

Thảo

DH16KT

3

26

16120248

Phạm Thị Lệ

Thu

DH16KT

3

27

16120259

Tạ Thị Như

Thùy

DH16KT

3

28

16120267

Nguyễn Thị

Tin

DH16KT

3

29

16120271

Phạm Trọng

Tính

DH16KT

3

30

16120283

Lê Thị Thùy

Trang

DH16KT

3

31

16120279

Nguyễn Thị Hồng

Trâm

DH16KT

3

32

16120281

Nguyễn Thị Thùy

Trâm

DH16KT

3

33

16120296

Trần Thị Ngọc

Trinh

DH16KT

3

34

16120302

Lê Văn

Tuấn

DH16KT

3

35

16120307

Đoàn Thị Kim

Tuyền

DH16KT

3

36

16120310

Trương Thị Thanh

Tuyền

DH16KT

3

37

16120315

Phạm Nguyễn Phương

Uyên

DH16KT

3

38

16120334

Võ Quốc

Vỹ

DH16KT

3

 

 
     

Số lần xem trang : 405
Nhập ngày : 08-07-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5- hk3(21-08-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3-hk3(21-08-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - học kỳ 3(20-08-2019)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH17KT(22-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 3.4- CT101(21-02-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 3.3 - RD103 (21-02-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.2- PV323(21-02-2019)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 2.3- RD403(21-02-2019)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500