Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 309
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- RD206

 Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Lớp Tctt-thứ6.2-RD206          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ.qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 17122007 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17TM 3.8 5 8.8
2 17155006 Lý Văn Chất DH17KN 3.7 4 7.7
3 17120014 Nguyễn Thị Huệ Châu DH17KM 3.5 3.5 7.0
4 17120021 Dương Phương Di DH17KM 3.6 5 8.6
5 17120032 Võ Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.4 5 8.4
6 17120019 Lý Chí Đạt DH17KT 3.5 4.5 8.0
7 18122059 Nguyễn Nguyên Hạnh DH18QT 3.5 5 8.5
8 17120043 Lê Phúc Hậu DH17KM 3.4 4 7.4
9 17155900 Lê Xuân Hiển DH17KN 3.0 3.5 6.5
10 17155020 TrỊnh Ngọc Hoàng DH17KN 3.0 4.5 7.5
11 18123041 Phan Thị Thanh Hồng DH18KE 3.6 2 5.6
12 18123047 Hoàng Thị Huyền DH18KE 3.5 3.5 7.0
13 18123046 Lương Thị Hường DH18KE 3.7 4.5 8.2
14 17120060 Phạm Võ Thanh Hường DH17KM 3.5 5 8.5
15 17120086 Nguyễn Thị Lưu DH17KM 3.4 3.6 7.0
16 18122089 Trương Tấn Khoa DH18QT 3.5 4 7.5
17 17120083 Trịnh Văn Linh DH17KM 3.6 3 6.6
18 15116081 Lê Quang Long DH15KS 3.6 4 7.6
19 18123068 Phạm Thị Minh DH18KE 3.8 5.2 9.0
20 18123076 Nguyễn Thị Nga DH18KE 3.6 4 7.6
21 17120099 Nguyễn Kim Ngân DH17KM 3.6 4.5 8.1
22 15122134 Lê Nguyễn Hùng Nguyên DH15TC     0.0
23 17123071 Trần Thị Uyển Nhi DH17KE 3.8 4.2 8.0
24 17120123 Nguyễn Thị Tuyết Nhung DH17KM 3.6 5.5 9.1
25 17120125 Ka Phẩn DH17KT 3.4 4.6 8.0
26 17120126 Lê Xuân Phong DH17KM 3.0 4 7.0
27 17120132 Nguyễn Thị Thu Phương DH17KM 3.5 4 7.5
28 17120142 Nguyễn Thúy Quỳnh DH17KM 3.0 5 8.0
29 18122232 Phạm Thị Ngọc Sen DH18QT 3.5 5 8.5
30 17120159 Trần Thị Yến Thanh DH17KM 3.6 4 7.6
31 18122253 Đặng Thị Phương Thảo DH18TM 2.5 5 7.5
32 17120163 Nguyễn Thanh Thảo DH17KM 3.8 5.2 9.0
33 18122260 Vũ Thị Phương Thảo DH18QT 3.5 4 7.5
34 17120168 Phạm Thị Đăng Thơ DH17KM 3.6 5 8.6
35 17120177 Trần Thị Anh Thư DH17KT 3.6 4.5 8.1
36 17120192 Nguyễn Trần Thảo Trang DH17KM 3.6 5 8.6
37 18120276 Trương Thị Cẩm Tuyền DH18KM 3.6 5 8.6
38 18123169 Nguyễn Hoàng Uyên DH18KE 3.6 5.5 9.1
39 18122369 Phan Thị Xinh DH18QT 3.7 5 8.7
40 17120211 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên DH17KM 3.4 4.6 8.0
 
     

Số lần xem trang : 523
Nhập ngày : 06-09-2019
Điều chỉnh lần cuối : 28-12-2019

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- HD102(14-11-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - N.Thuan(05-11-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.4 - RD205(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.3 - RD203(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.2 - RD403(09-09-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 4.2 - PV223 (06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV337(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.3- HD303(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.2- PV335(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.4-RD200(06-09-2019)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500