Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 10
Toàn hệ thống 370
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.2 - RD403

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Lớp Ccu-thứ2.2-RD403          
TT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đ.thi Đ.tkết
10 17122001 Nguyễn Thiên Ân DH17TM 4.0 5 9.0
38 16122013 Nguyễn Hà Ngọc Ánh DH16QT 0.0   0.0
4 17120006 Nguyễn Thị Kim Ánh DH17KT 3.7 5 8.7
7 17122010 Nguyễn Thị Như Bình DH17TM 3.7 5 8.7
44 18122021 Nguyễn Thị Hồng Châu DH18QT 3.7 5.5 9.2
46 16120033 Lê Thị Hồng Đào DH16KT 2.7 4 6.7
40 18122027 Đồng Thị Hồng Đào DH18QT 0.0   0.0
35 17120034 Nguyễn Thị Thanh Giang DH17KT 3.7 5.3 9.0
12 16120075 Trần Thị Mỹ Hạnh DH16KT 2.6 2 4.6
28 17122039 Nguyễn Thị Như Hảo DH17TM 3.7 4.5 8.2
14 16122103 Hồ Thanh Hiệp DH16QT 1.9 2.5 4.4
24 17120048 Hồ Ngọc Hiệp DH17KT 4.0 3 7.0
21 16122118 Nguyễn Văn Hưng DH16QT 2.9 2 4.9
18 17122056 Phạm Thị Thu Hường DH17QT 4.0 4.5 8.5
16 17122060 Đinh Thị Ngọc Huyền DH17QT 3.7 3.3 7.0
23 16122138 Nguyễn Ngọc Khương DH16QT 1.2 3 4.2
37 17122066 Lê Thị Mạnh Khương DH17QT 3.7 4.5 8.2
55 17122069 Nguyễn Thị Oanh Kiều DH17QT 3.7 5.3 9.0
25 17120073 Nguyễn Thị Hương Lan DH17KT 3.6 4 7.6
20 17122072 Lê Thị Tuyết Lan DH17QT 3.6 5.4 9.0
29 16122431 Chềnh Ngọc Liên DH16QT 1.7 4.5 6.2
51 15120086 Nguyễn Phương Linh DH15KT 4.1 4.5 8.6
49 18122112 Huỳnh Thị Trúc Linh DH18TM 3.7 4 7.7
27 17120085 Võ Nguyễn Bảo Lộc DH17KT 3.7 5 8.7
26 16122198 Lê Thị Thu Năm DH16TM 3.2 4 7.2
52 17117040 Lục Thị Kim Nga DH17QT 3.6 5.4 9.0
32 17120119 Trần Thị Huỳnh Như DH17KT 3.7 4.5 8.2
2 16120193 Nguyễn Thị Phóng DH16KT 3.2 5 8.2
53 16122432 Ừng Hoài Phương DH16QT 1.2 4.5 5.7
33 18122217 Ngô Vương Phú Quý DH18QT 2.7 2.5 5.2
56 17120141 Võ Thị Mỹ Quyên DH17KT 3.7 5.3 9.0
17 18122220 Nguyễn Võ Thảo Quyên DH18QT 0.0   0.0
47 18122228 Phan Nguyễn Như Quỳnh DH18QT 2.9 2.5 5.4
34 18122233 Nguyễn Văn Son DH18QT 3.2 2.5 5.7
50 17120146 Nguyễn ĐẮc Sơn DH17KT 3.7 2.5 6.2
15 17155052 Huỳnh Thành Tài DH17KN 3.6 3.5 7.1
8 17122142 Trần Vũ Thị Thanh DH17QT 3.7   3.7
42 15122193 Dương Thị Thảo DH15QT 2.3 5 7.3
39 18122262 Trần Thị Nhã Thi DH18QT 3.2 4.5 7.7
11 18122263 Nguyễn Hữu Hồng Thiên DH18QT 1.0 1 2.0
41 18122264 Nguyễn Danh Thịnh DH18QT 3.2 4.5 7.7
43 18122266 Nguyễn Anh Thơ DH18QT 2.4 4 6.4
6 16120246 Đặng Đình Thọ DH16KT 3.8 5 8.8
59 18122276 Huỳnh Thị Minh Thư DH18QT 3.7 3 6.7
45 18122279 Phạm Thị Anh Thư DH18QT 3.5 4 7.5
36 14122398 Đỗ Đăng Thương DH14QT 0.0   0.0
58 18122283 Lê Thị Hoài Thương DH18QT 2.9 4.5 7.4
48 14122407 Nguyễn Quốc Tính DH14TM 0.0   0.0
60 17120185 Lê Thị Bích Trâm DH17KT 3.7 5.3 9.0
30 17120186 Nguyễn Thị Thùy Trâm DH17KT 4.0 5 9.0
1 18122327 Nguyễn Thị Vân Trinh DH18QT 1.0 1 2.0
13 16122357 Nguyễn Thị Thanh Trúc DH16TM 3.4 4.6 8.0
19 16122358 Võ Hoàng Trúc DH16QT 1.0 1.5 2.5
54 14155131 Ngô Xuân Tùng DH14KN 0.0 0 0.0
22 18122903 Phạm Thị Ánh Tuyết DH18QT 2.7 5.3 8.0
9 17120208 Nguyễn Thị Kim Vân DH17KT 3.7 5.3 9.0
57 16120327 Nguyễn Hiển Vinh DH16KT 0.0   0.0
3 16120333 Trần Thiên Thúy Vy DH16KT 3.3 3.7 7.0
5 18122365 Nguyễn Thị Yến Vy DH18QT 2.2 2 4.2
31 17120214 Dương Hải Yến DH17KT 3.3 4.7 8.0
 
     

Số lần xem trang : 528
Nhập ngày : 09-09-2019
Điều chỉnh lần cuối : 08-01-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- HD102(14-11-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - N.Thuan(05-11-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.4 - RD205(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.3 - RD203(09-09-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 4.2 - PV223 (06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- RD206(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV337(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.3- HD303(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.2- PV335(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.4-RD200(06-09-2019)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500