Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 633
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.4 - RD205

Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Lớp CCU-thứ2.4-RD305          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đ/qtrình Đ.thi Đ.tkết
1 17122008 Đinh Thái Bảo DH17TM 3.7 4 7.7
2 17122009 Nguyễn Trần Gia Bảo DH17TM 3.8 3.5 7.3
3 17555003 Nguyễn Võ Nam Bình DH17KN 3.1 2 5.1
4 17155006 Lý Văn Chất DH17KN 1.7 2 3.7
5 17120016 Nguyễn Thị Ngọc Chi DH17KT 3.3 5.5 8.8
6 17155011 Trương Mạnh Dũng DH17KN     0.0
7 17122024 Trần Hoài Duy DH17QT 1.7 3.5 5.2
8 17155013 Mai TrỊnh Hoàng Duyên DH17KN 3.3 4.7 8.0
9 17120032 Võ Thị Mỹ Duyên DH17KT 3.3 4.5 7.8
10 17122018 Nguyễn Ngọc Khánh Đoan DH17TM 3.7 5 8.7
11 17155078 H' Dân Ênuôl DH17KN 3.1 3.5 6.6
12 17155015 Lê Thị DH17KN 3.7 5 8.7
13 17155016 Lương Thị Mỹ Hạnh DH17KN 3.1 5 8.1
14 17122040 Nguyễn Thị Thu Hiền DH17QT 3.7 5.5 9.2
15 17120049 Lê Trung Hiếu DH17KT 2.7 2 4.7
16 17155018 Nguyễn Văn Hiếu DH17KN 3.7 4 7.7
17 17122044 Trần Thị Ngọc Hiếu DH17QT 3.6 5 8.6
18 17155019 Diệp Thanh Hoa DH17KN 4.0 5.5 9.5
19 18122074 Nguyễn Phạm Thiên Hoài DH18QT 3.8   3.8
20 17155020 TrỊnh Ngọc Hoàng DH17KN 2.8 3 5.8
21 17120056 Nguyễn Thị Tuyết Hồng DH17KT 3.7 5 8.7
22 17122051 Trương Thị Hồng DH17QT 3.6 5 8.6
23 17122052 Nguyễn Phi Hùng DH17QT 3.7 3 6.7
24 17120064 Nguyễn Thị Ngọc Huyền DH17KT 3.7 5.5 9.2
25 17122055 Nguyễn Thị Hương DH17QT 3.6 5 8.6
26 17155022 Phạm Bảo Khang DH17KN 2.7 2.5 5.2
27 17122065 Trần Thanh Khoa DH17TM 3.9 5.5 9.4
28 17122068 Huỳnh Thị Thúy Kiều DH17TM 3.6 4.5 8.1
29 17122070 Nguyễn Thị Ngọc Lam DH17QT 3.3 4.5 7.8
30 17120072 Cao Thị Lan DH17KT 3.7 4 7.7
31 18122105 Lâm Thị Ngọc Lan DH18QT 3.5 5 8.5
32 17122073 Nguyễn Thị Mỹ Lan DH17TM 3.7 4.5 8.2
33 17122074 Phạm Thị Lan DH17QT 2.1 4 6.1
34 17155025 Nguyễn Thị Kim Liên DH17KN 3.3 4.5 7.8
35 17120075 Bùi Thị Thúy Liễu DH17KT 4.0 4.5 8.5
36 17122077 Phan Thị Liễu DH17QT 3.6 3.5 7.1
37 17122080 Nguyễn Hoàng Mai Linh DH17TM 3.8 3.5 7.3
38 17122084 Hoàng Thị Loan DH17QT 3.6 5 8.6
39 17155031 Phạm Bảo Long DH17KN 2.7 3 5.7
40 17122088 Hoàng Thị Mận DH17QT 3.6 3 6.6
41 18122145 Đinh Thanh Ngọc DH18QT 0.0 1 1.0
42 17155034 Dương Thị Cẩm Nguyên DH17KN 3.4 3 6.4
43 17120108 Nông Thị Thanh Nhàn DH17KT 3.7 5.3 9.0
44 17120109 Trương Thị Nhàn DH17KT 3.8 3.5 7.3
45 17122102 Đặng Thành Nhi DH17TM 3.8 5 8.8
46 17122103 Hứa Thị Hồng Nhi DH17TM 3.5 5.5 9.0
47 17155038 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi DH17KN 3.1 4.5 7.6
48 17122104 Nguyễn Thị Thanh Nhi DH17TM 3.6 4.5 8.1
49 17155040 Trần Thị Yến Nhi DH17KN 1.8 5 6.8
50 17120116 Hồ Thị Nhị DH17KT 3.8 5.2 9.0
51 17120122 Nguyễn Ngọc Nhung DH17KT 3.8 4.5 8.3
52 17122114 Trần Thị Tuyết Nhung DH17QT 3.6 5.5 9.1
53 17155043 Vũ Thị Hồng Nhung DH17KN 3.8 5.5 9.3
54 17122116 Lê Thị Oanh DH17TM 3.5 4.5 8.0
55 17122118 Nguyễn Mỹ Phố DH17TM 3.6 5 8.6
56 17122121 Nguyễn Thị Hồng Phúc DH17TM 3.7 5 8.7
57 17120131 Nguyễn Thị Nhật Phương DH17KT 3.3 5.5 8.8
58 17155050 Trương Thị Quế DH17KN 3.7 4 7.7
59 17122129 Nguyễn Hồ Hương Quỳnh DH17QT 2.2 4 6.2
60 17122130 Nguyễn Thị Quỳnh DH17QT 1.8 4 5.8
61 17120152 Lê Minh Tân DH17KT 3.8 5.5 9.3
62 17122147 Lê Thị Phương Thảo DH17TM 3.7 4 7.7
63 17122148 Nguyễn Thị Thảo DH17QT 3.7 5.5 9.2
64 17122149 Nguyễn Thị Phương Thảo DH17QT 2.8 4 6.8
65 17122150 Nguyễn Thị Thanh Thảo DH17TM 3.3 4 7.3
66 17122152 Võ Hoàng Nhật Thảo DH17QT 3.4 4 7.4
67 17122160 Phan Nguyễn Xuân Thùy DH17TM 3.1 3 6.1
68 17122161 Đỗ Bích Thủy DH17TM 3.7 4 7.7
69 17120176 Nguyễn Thị Minh Thư DH17KT 4.1 5 9.1
70 17120177 Trần Thị Anh Thư DH17KT 3.7 3.5 7.2
71 17155059 Nguyễn Thị Anh Thy DH17KN 2.2 4.5 6.7
72 17122163 Đỗ Thị Cẩm Tiên DH17TM 4.1 5 9.1
73 17155060 Nguyễn Thị Kim Tiên DH17KN 3.1 3.5 6.6
74 17122164 Nguyễn Thị Minh Tiên DH17TM 3.8 3 6.8
75 17122168 Đinh Trần Bích Trâm DH17TM 3.7 4.5 8.2
76 17122169 Đỗ Lê Ngọc Trâm DH17QT 2.6 5 7.6
77 17122171 Lê Thị Ngọc Trâm DH17TM 3.8 5.2 9.0
78 17120187 Nguyễn Đoàn Bảo Trân DH17KT 3.8 4.5 8.3
79 17122177 Nguyễn Trần Kim Trân DH17TM 3.6 5.5 9.1
80 17122182 Mai Thị Kim Trí DH17TM 3.6 3 6.6
81 17122185 Nguyễn Thị Tú Trinh DH17TM 4.0 4 8.0
82 17122195 Nguyễn Thị Cẩm DH17QT 3.3 3.5 6.8
83 17155066 Khổng Bảo Tuấn DH17KN     0.0
84 17120200 Nguyễn Nhật Tùng DH17KT 2.6 5.5 8.1
85 17122199 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền DH17TM 4.0 4 8.0
86 17122200 Nguyễn Thị Sơn Tuyền DH17QT 3.7 2 5.7
87 17155072 Trần Thị Vy DH17KN 3.1 4 7.1
88 17155076 Nguyễn Mai Hoàng Yến DH17KN 2.7 2 4.7
89 17155077 Trần Phi Yến DH17KN 3.7 5.5 9.2
 
     

Số lần xem trang : 858
Nhập ngày : 09-09-2019
Điều chỉnh lần cuối : 08-01-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- HD102(14-11-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - N.Thuan(05-11-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.3 - RD203(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.2 - RD403(09-09-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 4.2 - PV223 (06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- RD206(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV337(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.3- HD303(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.2- PV335(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.4-RD200(06-09-2019)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500