Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 960
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.2-RD406

Điểm tổng kết

 

 

 
    Log-ccu t4.2-RD406        
TT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đthi Đtkết
1 18120004 Hà Thị Linh Anh DH18KT 3.5 4 7.5
2 18120008 Nguyễn Ngọc Minh Anh DH18KT 3.9 5.5 9.4
3 18120010 Nguyễn Thị Tuyết Anh DH18KT 3.5 4 7.5
4 18120020 Nguyễn Văn Bính DH18KT 3.5 5 8.5
5 18120022 Phạm Hồng Búp DH18KT 3.5 5 8.5
6 18155008 Nguyễn Thị Minh Châu DH18KN 3.9 4.1 8.0
7 18120025 Phan Thị Chi DH18KT 3.7 4.5 8.2
8 18120026 Nguyễn Thị Chính DH18KT 3.5 3.5 7.0
9 18120030 Trần Thị Dâng DH18KT 3.7 5.5 9.2
10 18120031 Lê Thị Bích Diễm DH18KT 3.7 4 7.7
11 18120033 Hoàng Thị Ngọc Dung DH18KT 3.3 4 7.3
12 18120043 Nguyễn Thị Thanh Duyên DH18KT 3.9 5.1 9.0
13 18120037 Đào Hoàng Hải Dương DH18KT 3.5 3.5 7.0
14 18120029 Phạm Huỳnh Đan DH18KT 3.2 4 7.2
15 18155015 Nguyễn Hồng Đức DH18KN 3.6 3.4 7.0
16 18120046 Nguyễn Thị Ý Ha DH18KT 3.9 4.1 8.0
17 18120055 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh DH18KT 3.9 5.5 9.4
18 18120057 PhạmTrung Hậu DH18KT 3.5 3.5 7.0
19 18120065 Hoàng Thị Hồng Hoa DH18KT 3.7 4 7.7
20 18120083 Đặng Thị Huyền DH18KT 3.9 4.1 8.0
21 18120078 Võ Thùy Hương DH18KT 3.7 5.3 9.0
22 18120086 Trần Thị Kim Kha DH18KT 3.5 5 8.5
23 18120094 Nguyễn Thị Ngọc Kim DH18KT 2.9 4.5 7.4
24 18120096 Lê Văn Lanh DH18KT 3.2 4 7.2
25 18120098 Đoàn Ngọc Khánh Linh DH18KT 3.5 4 7.5
26 18120108 Đoàn Thị Ngọc Loan DH18KT 4.2 5.5 9.7
27 18120113 Nguyễn Hữu Lộc DH18KT 3.7 4 7.7
28 18120124 Văn Thị Thúy Mai DH18KT 3.9 4.1 8.0
29 18120125 Đặng Thị Mẫn DH18KT 3.5 3.5 7.0
30 18120132 Nguyễn Thị Vi Na DH18KT 3.8 4.5 8.3
31 18120133 Vũ Thị Tuyết Nga DH18KT 3.5 4.5 8.0
32 18120135 Đỗ Thanh Ngân DH18KT 3.9 4.1 8.0
33 18120139 Nguyễn Thúy Ngân DH18KT 3.9 4.1 8.0
34 18120140 Trần Ngô Hoàng Kim Ngân DH18KT 3.9 5.1 9.0
35 18120143 Hà Thị Ngộ DH18KT 3.5 4 7.5
36 18120149 Trần Thị Khánh Nguyên DH18KT 3.5 5 8.5
37 18120151 HồThị Mỹ Nhàn DH18KT 3.5 5.5 9.0
38 18120152 Trần Thị Bích Nhân DH18KT 3.5 4.5 8.0
39 18120156 HồThị Yến Nhi DH18KT 3.5 4 7.5
40 18120166 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH18KT 3.9 5.1 9.0
41 18120179 Nguyễn Thị Bích Phụng DH18KT 3.7 4 7.7
42 18120185 Trần Ngọc Uyên Phương DH18KT 3.5 4 7.5
43 18120186 Huỳnh Thị Cẩm Phường DH18KT 3.7 4 7.7
44 18120190 Vũ Văn Quang DH18KT 2.0 2 4.0
45 18155082 Trương Văn Thanh DH18KN 4.1 4 8.1
46 18120211 Đặng Thanh Thảo DH18KT 3.7 4 7.7
47 18120214 Đoàn Thị Ngọc Thảo DH18KT 3.7 4 7.7
48 18120216 Nguyễn Thị Thu Thảo DH18KT 3.6 4 7.6
49 18120220 Nguyễn Thị Minh Thi DH18KT 3.7 3.5 7.2
50 18155087 Huỳnh Minh Thuận DH18KN 3.4 3.6 7.0
51 18120234 Huỳnh Thanh Thủy DH18KT 3.7 4 7.7
52 18120235 Nguyễn Thị Thủy DH18KT 3.5 3.5 7.0
53 18120236 Nguyễn Thị Hương Thủy DH18KT 3.8 4 7.8
54 18120237 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH18KT 3.9 4.1 8.0
55 18120224 Đặng Tường Anh Thư DH18KT 4.0 4 8.0
56 18120225 Huỳnh Thị Anh Thư DH18KT 3.7 4 7.7
57 18120226 Ngô Nhật Thư DH18KT 3.9 3.5 7.4
58 18120231 Nguyễn Thị Thương DH18KT 3.8 5 8.8
59 18120248 Lê Trần Tính DH18KT 3.9 5.5 9.4
60 18120260 Phạm Quỳnh Trang DH18KT 4.0 4 8.0
61 18120261 Trần Nguyễn Thu Trang DH18KT 3.9 4.5 8.4
62 18120253 Ngô Ngọc Trâm DH18KT 4.2 5.5 9.7
63 18120263 Bùi Thị Bích Triệu DH18KT 3.9 4.1 8.0
64 18120268 Nguyễn Thị Cẩm DH18KT 3.7 4 7.7
65 19120236 Đặng Tuấn DH19KT 0.0   0.0
66 18120272 Nguyễn Đặng Thanh Tuyền DH18KT 3.3 4 7.3
67 18120274 Nguyễn Thị Kim Tuyền DH18KT 3.7 2.5 6.2
68 18120275 Phan Thị Thanh Tuyền DH18KT 2.7 4 6.7
69 18120281 Đặng Thị Uyên DH18KT 3.8 4 7.8
70 18120282 Đỗ Thị Tố Uyên DH18KT 3.9 4.1 8.0
71 18120283 Võ Hoàng Uyên DH18KT 3.8 4 7.8
72 18120284 Đàm Thị Lệ Uyển DH18KT 1.7 3.5 5.2
73 18120285 Dương Thị Ngọc Vân DH18KT 3.7 5.5 9.2
74 18120286 Nguyễn Thị Ái Vân DH18KT 3.7 4 7.7
75 18120288 Nguyễn Thị Tường Vi DH18KT 4.2 4 8.2
76 18120294 Đào Thị Mai Xuân DH18KT 4.0 4 8.0
77 18120295 Võ Thị Thanh Xuân DH18KT 3.7 4 7.7
78 18120298 Lê Hải Yến DH18KT 3.5 3.5 7.0
79 18120299 Lê Thị Mỹ Yến DH18KT 3.8 5.2 9.0
80 18120300 Nguyễn Hoàng Yến DH18KT 3.5 5.5 9.0
               
 
     

Số lần xem trang : 597
Nhập ngày : 24-09-2020
Điều chỉnh lần cuối : 29-01-2021

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Kiến tập chuyên ngành lớp DH17KT&DH17KN(14-10-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 6.2 - Rd302(25-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2 thứ 6.1 -Rd202(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.4-Ct204(25-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 5.3-Ct102(25-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 5.2-Ct101(25-09-2020)

  Lớp Logistic - quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.4-PV333 (24-09-2020)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng thứ 4.3-PV333(24-09-2020)

  Lớp tài chính tiền tệ thứ 3.3-PV323(24-09-2020)

  Lớp kinh tế vĩ mô 1(24-09-2020)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500