Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 1057
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học M03 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân

 

TT

Mã sinh viên

Tên sinh viên

Mã lớp

Phòng thi

Thứ tự thi

Đ.Quá trình
(30%)

Đ.Thi
(70%)

Tổng
(100%)

1

10145036

Nguyễn Thống Giang

DH10BV

HD201

22

2.5

4.9

7.4

2

11113032

Lê Thị Thu Thảo

DH11NH

HD203

6

3.0

5.5

8.5

3

11113116

Dương Thị Hương

DH11NH

HD202

3

3.0

4.6

7.6

4

11113243

Nguyễn Quang Vinh

DH11NH

HD203

26

3.0

4.6

7.6

5

11145073

Nguyễn Văn Giàu

DH11BV

HD201

23

3.0

6.0

9.0

6

11145088

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

DH11BV

HD202

2

3.0

5.0

8.0

7

11145242

Đồng Quang Cường

DH11BV

HD201

10

3.0

0.7

3.7

8

11145251

Phan Thị Bích Sương

DH11BV

HD203

2

3.0

3.0

6.0

9

12113106

Trần Văn Cường

DH12NH

HD201

11

3.0

6.0

9.0

10

12113113

Nguyễn Thị Hồng Duyên

DH12NH

HD201

16

2.5

4.2

6.7

11

12113117

Lê Thị Thùy Dương

DH12NH

HD201

17

3.0

5.3

8.3

12

12113119

Đinh Thị Đào

DH12NH

HD201

20

3.0

4.6

7.6

13

12113132

Hồ Phúc Hảo

DH12NH

HD201

28

3.0

5.6

8.6

14

12113165

Nguyễn Quốc Lảnh

DH12NH

HD202

10

3.0

5.6

8.6

15

12113186

Phạm Khánh Ly

DH12NH

HD202

12

3.0

5.3

8.3

16

12113188

Trần Hoài Minh

DH12NH

HD202

14

3.0

6.0

9.0

17

12113195

Trần Trọng Nghĩa

DH12NH

HD202

16

3.0

2.8

5.8

18

12113218

Lê Văn Phấn

DH12NH

HD202

21

2.5

3.2

5.7

19

12113226

Trần Hữu Đại Phúc

DH12NH

HD202

22

3.0

3.2

6.2

20

12113251

Đinh Thị Thanh

DH12NH

HD203

3

3.0

5.6

8.6

21

12113257

Lê Thị Thu Thảo

DH12NH

HD203

7

3.0

5.8

8.8

22

12113279

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

DH12NH

HD203

17

3.0

4.2

7.2

23

12113307

Trương Minh Tường

DH12NH

HD203

24

3.0

6.7

9.7

24

12113327

Nguyễn Hoàng Nhựt Thanh

DH12NH

HD203

4

3.0

4.0

7.0

25

12113352

Lê Văn Sơn

DH12NH

HD203

1

3.0

3.7

6.7

26

12113354

Nguyễn Đức Thắng

DH12NH

HD203

9

3.0

4.6

7.6

27

12113355

Hoàng Thị Thuỳ

DH12NH

HD203

11

3.0

6.0

9.0

28

12113356

Nguyễn Anh Thư

DH12NH

HD203

13

2.5

2.1

4.6

29

12113357

Trương Minh Triều

DH12NH

HD203

21

3.0

5.0

8.0

30

12113360

Nguyễn Văn Tuấn

DH12NH

HD203

23

3.0

6.7

9.7

31

12145002

Phạm Vân Anh

DH12BV

HD201

3

3.0

3.2

6.2

32

12145013

Trần Kim Lài

DH12BV

HD202

9

3.0

5.0

8.0

33

12145017

Lê Thị Hồng Minh

DH12BV

HD202

13

3.0

4.2

7.2

34

12145027

Lê Thị Thanh Phụng

DH12BV

HD202

23

3.0

6.3

9.3

35

12145029

Nguyễn Thị Phước

DH12BV

HD202

24

2.5

5.3

7.8

36

12145031

Nguyễn Thái Kim Quyên

DH12BV

HD202

25

3.0

4.6

7.6

37

12145032

Tô Nhựt Thanh

DH12BV

HD203

5

3.0

2.5

5.5

38

12145042

Võ Thị Ngọc Tỷ

DH12BV

HD203

25

3.0

4.2

7.2

39

12145048

Võ Thế Châu

DH12BV

HD201

8

2.5

2.8

5.3

40

12145050

Nguyễn Thị Cúc

DH12BV

HD201

9

3.0

5.3

8.3

41

12145051

Trần Văn Đại

DH12BV

HD201

18

3.0

4.2

7.2

42

12145054

Đỗ Thị Kim Hạnh

DH12BV

HD201

27

3.0

6.0

9.0

43

12145056

Khưu Chí Khang

DH12BV

HD202

4

3.0

5.3

8.3

44

12145085

Lý Hữu Cảnh

DH12BV

HD201

4

3.0

5.0

8.0

45

12145086

Phạm Minh Cảnh

DH12BV

HD201

5

3.0

1.8

4.8

46

12145089

Lương Thị Phương Châu

DH12BV

HD201

7

3.0

5.6

8.6

47

12145097

Trần Thị Kiều Diễm

DH12BV

HD201

13

3.0

4.0

7.0

48

12145098

Nguyễn Thị Dung

DH12BV

HD201

14

3.0

6.0

9.0

49

12145101

Trần Văn Dủng

DH12BV

HD201

15

3.0

5.6

8.6

50

12145104

Dương Hải Đăng

DH12BV

HD201

21

3.0

3.2

6.2

51

12145109

Đinh Thị Thu Hà

DH12BV

HD201

24

3.0

4.0

7.0

52

12145112

Nguyễn Thị Thanh Hằng

DH12BV

HD202

1

3.0

5.0

8.0

53

12145127

Nguyễn Anh Khoa

DH12BV

HD202

6

3.0

6.3

9.3

54

12145128

Nguyễn Đăng Khoa

DH12BV

HD202

7

3.0

7.0

10.0

55

12145130

Huỳnh Vĩnh Khôi

DH12BV

HD202

8

3.0

3.2

6.2

56

12145137

Trịnh Phước Lợi

DH12BV

HD202

11

3.0

3.5

6.5

57

12145147

Võ Thành Nghĩa

DH12BV

HD202

17

3.0

4.0

7.0

58

12145150

Lê Văn Nguyên

DH12BV

HD202

18

3.0

5.3

8.3

59

12145151

Nguyễn Minh Nguyên

DH12BV

HD202

19

3.0

4.2

7.2

60

12145152

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

DH12BV

HD202

20

2.5

4.9

7.4

61

12145173

Nguyễn Ngọc Quyền

DH12BV

HD202

26

3.0

4.6

7.6

62

12145174

Nguyễn Thị Thuý Sang

DH12BV

HD202

27

3.0

4.0

7.0

63

12145194

Nguyễn Trần Thế

DH12BV

HD203

10

3.0

2.8

5.8

64

12145200

Phan Thị Thanh Thùy

DH12BV

HD203

12

3.0

5.6

8.6

65

12145201

Nguyễn Thị Anh Thư

DH12BV

HD203

14

3.0

6.3

9.3

66

12145206

Đặng Bảo Toàn

DH12BV

HD203

18

3.0

3.5

6.5

67

12145208

Nguyễn Thị Thùy Trang

DH12BV

HD203

20

3.0

6.0

9.0

68

12145214

Mai Hoàng Anh Tuấn

DH12BV

HD203

22

3.0

4.0

7.0

69

12145226

Nguyễn Thị Diễm Xuân

DH12BV

HD203

27

3.0

5.6

8.6

70

12145228

Hà Kiều Anh

DH12BV

HD201

1

2.5

4.2

6.7

71

12145231

Huỳnh Đức Chấn

DH12BV

HD201

6

2.5

4.2

6.7

72

12145241

Tào Quốc Hải

DH12BV

HD201

25

3.0

3.5

6.5

73

12145246

Lê Đăng Khoa

DH12BV

HD202

5

3.0

5.0

8.0

74

12145263

Danh Sơn

DH12BV

HD202

28

3.0

6.3

9.3

75

12145280

Nguyễn Thị Thu Diễm

DH12BV

HD201

12

3.0

5.0

8.0

76

12145281

Trần Mạnh Đàm

DH12BV

HD201

19

3.0

4.6

7.6

77

12145282

Trần Kỳ Hanh

DH12BV

HD201

26

3.0

1.4

4.4

78

12145293

Nguyễn Thị Phương Thảo

DH12BV

HD203

8

3.0

5.5

8.5

79

12145296

Phan Quỳnh Duy Toàn

DH12BV

HD203

19

3.0

3.5

6.5

80

12145302

Nguyễn Thị Anh

DH12BV

HD201

2

2.0

3.2

5.2

81

12145305

Chau Náth

DH12BV

HD202

15

2.5

2.1

4.6

82

1014514

Nguyễn Thị Thương

DH12BV

HD203

15

2.5

3.5

6.0

Ghi chú:   Cột điểm thi = {Điểm bài thi hết môn + Điểm thưởng (nếu có) }* 70%

                 

 

 

 

Số lần xem trang : 1470
Nhập ngày : 14-07-2013
Điều chỉnh lần cuối : 14-07-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi các môn

  Điểm tổng kết môn Dự án Đầu tư - Học kỳ 3 (2012-2013)(21-08-2013)

  Điểm tổng kết môn Kinh tế lượng căn bản - Học kỳ 3 (2012-2013)(21-08-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD304 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(18-07-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD303 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(14-07-2013)

  Kinh tế lượng căn bản - Phòng học RD104 - Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(12-07-2013)

  Nghiên cứu thị trường - Phòng học RD106 - Học kỳ II (2012-2013) - T. Trần Đức Luân(08-07-2013)

  Nghiên cứu thị trường - Phòng học RD101 - Học kỳ II (2012-2013) - T. Trần Đức Luân(08-07-2013)

  Kinh tế lượng ứng dụng - Phòng học RD303 (Học kỳ II-2012.2013) - T.Trần Đức Luân(06-07-2013)

  Dự án đầu tư - Phòng học RD323- Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(06-07-2013)

  Dự án đầu tư - Phòng học RD203- Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(06-07-2013)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007