Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 512
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD303 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân

 

STT

Mã sinh viên

Tên sinh viên

Mã lớp

Phòng thi

Thứ tự thi

Đ.Quá trình
(30%)

Đ.Thi
(70%)

Tổng
(100%)

1

10113039

Phạm Ngọc Hải

DH10NH

HD303

15

2.5

4.6

7.1

2

11145260

Lê Thị Xuyến

DH11BV

HD303

75

3.0

6.0

9.0

3

12113009

Trương Thị Hồng Dân

DH12NH

HD303

5

3.0

7.0

10.0

4

12113010

Vũ Thị Duyên

DH12NH

HD303

7

3.0

4.6

7.6

5

12113018

Nguyễn Long Hậu

DH12NH

HD303

16

3.0

1.1

4.1

6

12113022

Nguyễn Thị Thu Huyền

DH12NH

HD303

20

3.0

2.5

5.5

7

12113024

Kiều Hoàng Khải

DH12NH

HD303

23

3.0

6.3

9.3

8

12113027

Trịnh Đăng Kiên

DH12NH

HD303

28

3.0

3.5

6.5

9

12113039

Phạm Thị Kim Ngọc

DH12NH

HD303

40

3.0

7.0

10.0

10

12113047

Võ Minh Phong

DH12NH

HD303

47

2.5

2.5

5.0

11

12113055

Nguyễn Tiến Thành

DH12NH

HD303

55

3.0

3.2

6.2

12

12113082

Trần Thị Tố My

DH12NH

HD303

38

3.0

5.6

8.6

13

12113118

Võ Thị Mỹ Dương

DH12NH

HD303

8

3.0

2.8

5.8

14

12113123

Nguyễn Hải Đăng

DH12NH

HD303

11

3.0

4.6

7.6

15

12113138

Bùi Thị Hoan

DH12NH

HD303

18

2.5

5.3

7.8

16

12113149

Nguyễn Trí Huy

DH12NH

HD303

19

3.0

4.0

7.0

17

12113154

Ngô Mai Kha

DH12NH

HD303

22

3.0

4.6

7.6

18

12113160

Phạm Nguyên Khôi

DH12NH

HD303

26

3.0

2.8

5.8

19

12113161

Ngô Thị Minh Khuê

DH12NH

HD303

27

3.0

5.6

8.6

20

12113163

Nguyễn Cao Kiệt

DH12NH

HD303

29

3.0

4.0

7.0

21

12113167

Huỳnh Huỳnh Lê

DH12NH

HD303

30

3.0

3.2

6.2

22

12113168

Trần Thị Lê

DH12NH

HD303

31

3.0

6.0

9.0

23

12113169

Nguyễn Thị Thúy Liểu

DH12NH

HD303

34

3.0

3.5

6.5

24

12113178

Phan Thành Long

DH12NH

HD303

35

3.0

3.5

6.5

25

12113202

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

DH12NH

HD303

42

3.0

6.0

9.0

26

12113216

Lưu Thị Thanh Nữ

DH12NH

HD303

44

3.0

5.3

8.3

27

12113221

Nguyễn Phong

DH12NH

HD303

45

3.0

5.6

8.6

28

12113230

Hồ Văn Phước

DH12NH

HD303

48

3.0

6.3

9.3

29

12113231

Lê Minh Quang

DH12NH

HD303

51

3.0

3.5

6.5

30

12113236

Nguyễn Nữ Lệ Quyên

DH12NH

HD303

52

3.0

3.2

6.2

31

12113239

Đỗ Thị Sại

DH12NH

HD303

53

3.0

4.6

7.6

32

12113259

Nguyễn Thị Kim Thảo

DH12NH

HD303

56

3.0

5.6

8.6

33

12113269

Nguyễn Kim Thoa

DH12NH

HD303

59

3.0

5.3

8.3

34

12113280

Trần Thị Triều Tiên

DH12NH

HD303

60

3.0

5.6

8.6

35

12113285

Nguyễn Hữu Tính

DH12NH

HD303

61

3.0

5.3

8.3

36

12113286

Đặng Lê Anh Toàn

DH12NH

HD303

63

3.0

4.0

7.0

37

12113288

Đặng Thị Ngọc Trang

DH12NH

HD303

64

3.0

6.7

9.7

38

12113294

Nguyễn Thị Kiều Trinh

DH12NH

HD303

67

3.0

5.3

8.3

39

12113304

Dương Thị Tuyết

DH12NH

HD303

71

3.0

4.6

7.6

40

12113309

Nguyễn Phú Văn

DH12NH

HD303

72

3.0

5.0

8.0

41

12113312

Nguyễn Thị Thanh Vân

DH12NH

HD303

73

2.5

4.9

7.4

42

12113318

Trương Thị Hải Yến

DH12NH

HD303

76

3.0

3.5

6.5

43

12113333

Tôn Nữ Khánh Bình

DH12NH

HD303

3

3.0

5.0

8.0

44

12113336

Nguyễn Tiến Dũng

DH12NH

HD303

6

3.0

4.0

7.0

45

12113338

Nguyễn Hữu Đạt

DH12NH

HD303

10

3.0

5.6

8.6

46

12113342

Nguyễn Đại Hưng

DH12NH

HD303

21

2.0

3.2

5.2

47

12113358

Đỗ Thùy Thảo Trúc

DH12NH

HD303

68

3.0

5.6

8.6

48

12113372

Hoàng Thị Chang

DH12NH

HD303

4

2.5

3.9

6.4

49

12145014

Nguyễn Thanh Liêm

DH12BV

HD303

33

3.0

4.2

7.2

50

12145016

Lê Thị Trúc Mai

DH12BV

HD303

36

3.0

4.0

7.0

51

12145019

Phạm Sĩ Nguyên

DH12BV

HD303

41

3.0

5.6

8.6

52

12145021

Lê Hồng Nhung

DH12BV

HD303

43

3.0

6.0

9.0

53

12145030

Nguyễn Thị Thúy Phượng

DH12BV

HD303

50

3.0

5.0

8.0

54

12145038

Dương Bảo Toàn

DH12BV

HD303

62

3.0

5.0

8.0

55

12145045

Phạm Thị Ngọc Anh

DH12BV

HD303

1

2.5

3.9

6.4

56

12145046

Nguyễn Ngọc Ân

DH12BV

HD303

2

1.5

2.5

4.0

57

12145052

Trương Văn Em

DH12BV

HD303

13

3.0

4.0

7.0

58

12145057

Nguyễn Thị Mai Khanh

DH12BV

HD303

24

3.0

5.6

8.6

59

12145068

Nguyễn Quốc Trắng

DH12BV

HD303

65

3.0

3.5

6.5

60

12145069

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

DH12BV

HD303

66

3.0

5.3

8.3

61

12145075

Bùi Thị Mến

DH12BV

HD303

37

3.0

5.0

8.0

62

12145115

Bùi Thị Hoa

DH12BV

HD303

17

3.0

6.3

9.3

63

12145133

Lý Thị Bích Liêm

DH12BV

HD303

32

3.0

3.5

6.5

64

12145162

Nguyễn Vũ Phong

DH12BV

HD303

46

3.0

3.2

6.2

65

12145182

Lê Văn Tấn

DH12BV

HD303

54

2.5

4.9

7.4

66

12145195

Nguyễn Xuân Thi

DH12BV

HD303

58

3.0

5.6

8.6

67

12145211

Bùi Quốc Tuấn

DH12BV

HD303

69

3.0

4.2

7.2

68

12145213

Lê Hoàng Tuấn

DH12BV

HD303

70

3.0

4.6

7.6

69

12145222

Nguyễn Văn Vũ

DH12BV

HD303

74

3.0

5.0

8.0

70

12145236

Lê Tiến Đạt

DH12BV

HD303

9

3.0

3.5

6.5

71

12145238

Nguyễn Nhật Điền

DH12BV

HD303

12

3.0

4.2

7.2

72

12145240

Châu Tiền Giang

DH12BV

HD303

14

3.0

5.0

8.0

73

12145253

Trần Hữu Nghĩa

DH12BV

HD303

39

3.0

5.3

8.3

74

12145259

Nguyễn Duy Phương

DH12BV

HD303

49

3.0

3.5

6.5

75

12145266

Trần Thị Thanh Thảo

DH12BV

HD303

57

3.0

7.0

10.0

 

Ghi chú:   Cột điểm thi = {Điểm bài thi hết môn + Điểm thưởng (nếu có) }* 70%

 

Số lần xem trang : 1625
Nhập ngày : 14-07-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Điểm thi các môn

  Điểm tổng kết môn Dự án Đầu tư - Học kỳ 3 (2012-2013)(21-08-2013)

  Điểm tổng kết môn Kinh tế lượng căn bản - Học kỳ 3 (2012-2013)(21-08-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD304 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(18-07-2013)

  Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học M03 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân(14-07-2013)

  Kinh tế lượng căn bản - Phòng học RD104 - Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(12-07-2013)

  Nghiên cứu thị trường - Phòng học RD106 - Học kỳ II (2012-2013) - T. Trần Đức Luân(08-07-2013)

  Nghiên cứu thị trường - Phòng học RD101 - Học kỳ II (2012-2013) - T. Trần Đức Luân(08-07-2013)

  Kinh tế lượng ứng dụng - Phòng học RD303 (Học kỳ II-2012.2013) - T.Trần Đức Luân(06-07-2013)

  Dự án đầu tư - Phòng học RD323- Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(06-07-2013)

  Dự án đầu tư - Phòng học RD203- Học kỳ II (2012.2013) - T. Trần Đức Luân(06-07-2013)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007