Trang thông tin NGUYỄN DUY NĂNG

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 1024
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Phương pháp thí nghiệm 2

   CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA CÁC PHÉP XỬ LÝ THỐNG KÊ TRONG NÔNG NGHIỆP

   STATISTICAL PROCEDURES FOR AGRICULTURAL RESEARCH

   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MSTATC, SAS VÀ EXCEL 2007 TRONG XỬ LÝ THÍ NGHIỆM CHO NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ NƯỚC

   BÀI GIẢNG 1

   BÀI GIẢNG 2

   BÀI GIẢNG 3

   BÀI GIẢNG 4

   BÀI GIẢNG 5

       BÀI GIẢNG 5.1

       BÀI GIẢNG 5.2

       BÀI GIẢNG 5.3

       BÀI GIẢNG 5.4

   BÀI GIẢNG 6

    BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 2 (CẬP NHẬT NGÀY 4/5/2015)

     GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH 1

     GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH 3 & 4

Số lần xem trang : 18041
Nhập ngày : 13-03-2014
Điều chỉnh lần cuối : 04-05-2015

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Phương pháp thí nghiệm 2

TS Nguyễn Duy Năng - Bm Thủy Nông - Khoa Nông học - Phòng 312 Khu Phượng Vỹ Email: ndnang@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007