Giảng viên: Trần Đức Luân (299)

Thống kê

Số lần xem
Đang xem 1
Toàn hệ thống 1216
Trong vòng 1 giờ qua

Thành viên

Email:
Password

Tìm kiếm

 

Từ internet

 

Trong trang này  

Trang nhất

.:: Bài tập và dữ liệu ::.

Tài liệu hướng dẫn thực hành kinh tế lượng (32 trang)

Đề thi môn Dự án Đầu tư (tham khảo)

Phần mềm Eview 3.0

Xem tiếp >>

.:: Điểm thi các môn ::.

Điểm tổng kết môn Dự án Đầu tư - Học kỳ 3 (2012-2013)

Điểm tổng kết môn Kinh tế lượng căn bản - Học kỳ 3 (2012-2013)

Xây dựng và Quản lý Dự án - Phòng học RD304 - Học kỳ II (2012.2013) - T.Trần Đức Luân

Xem tiếp >>

.:: Hình ảnh ::.

Sinh viên thuyết trình Phân tích Thị trường cho dự án (Công cụ Bản đồ tư duy)

.:: Video Clips ::.

Dự án đầu tư (Phần 1. Xây dựng ngân lưu tài chính dự án)

Dự án đầu tư (Phần 2. Xây dựng ngân lưu tài chính dự án trong điều kiện có lạm phát)

Dự án đầu tư (Phần 3. Phân tích rủi ro dự án)

Xem tiếp >>

.:: File điện tử ::.

Nghiên cứu khoa học

Dự án đầu tư

Trang liên kết

 

Họ tên: Trần Đức Luân Đc: Khoa Kinh tế, ĐH Nông Lâm Tp HCM Email: luantd@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007