Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 8
Toàn hệ thống 5927
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Hoài Nam

Nghiên cứu 2024

 

     
 

3.46

Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh,  và Trần Hoài Nam

 

2024

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Marketing, 

 

3.45

Trần Thị Mỹ Trinh và Trần Hoài Nam

2024

Phân tích tác động của đa dạng hóa trong sản xuất nông nghiệp đến thu nhập của nông hộ tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Tạp chí nghiên cứu Tài chính – Marketing, 

 

3.44

Trần Hoài Nam, Nguyễn Xuân Thành,  Phạm Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Thị Xuân Mai.

2024

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ tại tỉnh Ninh Thuận

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số

 

3.43

Nguyễn Thuỳ Dung, Lê Thị Huệ Trang, Trần Hoài Nam và Nguyễn Minh Tôn

2024

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của nông hộ trong việc giảm thiểu rác thải nhựa trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, số

 

3.42

Lê Thị Huệ Trang, Trần Hoài Nam và Nguyễn Thuỳ Dung

 

2024

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập của nông hộ tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, , 2024.

 

3.41

Lê Thị Huệ Trang, Nguyễn Thuỳ Dung, Trần Hoài Nam, Nguyễn Minh Tôn, Dương Thị Thu Thịnh.

2024

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, 4, 2024.

 

3.40

Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Như Quỳnh, Phạm Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Xuân Thành, Trần Hoài Nam 

2024

Phân tích các nhân tố ảnh hướng đến ý định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Tạp chí kinh tế và dự báo,

 

3.39

Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Thị Xuân Mai, Phạm Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Xuân Thành và Trần Hoài Nam 

2024

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thuốc BVTV sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, 13(3), 168-176

 Link to paper

3.38

Phạm Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Xuân Thành và Trần Hoài Nam

2024

Phân tích hiệu quả kỹ thuật giữa các loại cây trồng của nông hộ tại tỉnh Ninh Thuận trong vụ mùa 2022-2023

Tạp chí khoa học Công Nghệ và Lâm Nghiệp, 8 ,

 

3.37

Trần Hoài Nam và Nguyễn Xuân Thành

2024

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập của hộ gia đình tại Đầm Nại, tỉnh Ninh Thuận

 

Tạp chí Đại học Văn Hiến, số

 

 
     

 

Số lần xem trang : 62
Nhập ngày : 06-06-2024
Điều chỉnh lần cuối : 20-06-2024

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Bài báo trong nước(11-10-2022)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc:Khoa Kinh tế - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn