CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 7
Toàn hệ thống 607
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 7.5-RD102

 Danh sách nhóm

 

     
 
    Kinh tế sản xuất ứng dụng - Thứ 7.5 - RD102      
TT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Nhóm 
8 13120219 Nguyễn Huy Hoàng DH13KT 1
11 13120267 Lê Thị Trúc Linh DH13KT 1
14 13155024 Lê Thị Oanh DH13KN 1
24 13120101 Từ Thanh Thúy DH13KT 1
28 13120472 Nguyễn Văn DH13KT 1
29 13120475 Cao Thị Thảo Vy DH13KT 1
7 13155007 Lê Quang Nhất Hoàng DH13KN 2
9 13155136 Phan Cao Thị Hướng DH13KN 2
19 13155030 Nguyễn Quốc Thạch DH13KN 2
21 13155256 Nguyễn Thị Thẩm DH13KN 2
25 13155035 Nguyễn Trung Tín DH13KN 2
30 13155319 Trương Đình Như ý DH13KN 2
2 13155065 Nguyễn Thanh Bình DH13KN 3
3 13155082 Huỳnh Mẫn Đạt DH13KN 3
6 12120468 Bùi Xuân Hòa DH12KT 3
10 13155014 Huỳnh Đức Linh DH13KN 3
22 13155032 Nguyễn Mậu Anh Thiên DH13KN 3
4 13155088 Lê Hải Đồng DH13KN 4
15 13155209 Lê Minh Phúc DH13KN 4
18 13155225 Võ Thị Kim Sang DH13KN 4
26 13155321 Vũ Văn Tòng DH13KN 4
27 13155290 Nguyễn Minh Tuấn DH13KN 4
1 13155060 Lê Vương Nho ánh DH13KN  
5 13155005 Lê Thu Hằng DH13KN  
12 11120010 Nguyễn Văn Nam DH11KT  
13 13155173 Kiều Lê Kim Ngân DH13KN  
16 13155025 Trương Thị Phương DH13KN  
17 13155223 Dương Thị Quỳnh DH13KN  
20 13155240 Nguyễn Xuân Thành DH13KN  
23 13155258 Tô Thị Kim Thoa DH13KN  
 
     

Số lần xem trang : 373
Nhập ngày : 09-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KN(15-03-2017)

  Lớp kiến tập chuyên ngành- DH14KN&DH14KT(15-03-2017)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KT(15-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.1- TV301(09-03-2017)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 4.2- PV337(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.1- PV400B(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- CT202(09-03-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007