CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp kiến tập chuyên ngành- DH14KN&DH14KT

 Danh sách nhóm

     
 

DANH SÁCH NHÓM 1

(Thầy: Trần Độc Lập + Thầy: Lê Vũ + Thầy: Nguyễn Anh Tuấn)

 

Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

1

14155046

Đoàn Thị Kim

Anh

DH14KN

1

2

14155051

Đỗ Chí

Bổng

DH14KN

1

3

14120084

Hồ Thị Minh

Châu

DH14KT

1

4

14120090

Nguyễn Thành

Danh

DH14KT

1

5

14120009

Nguyễn Thị Anh

Đào

DH14KT

1

6

14155002

Bùi Văn

Duy

DH14KN

1

7

14155063

Bạch Thị Thúy

DH14KN

1

8

14155009

Nguyễn Thị Thu

DH14KN

1

9

14155011

Tôn Anh

Hải

DH14KN

1

10

14155066

Lê Huỳnh Minh

Hân

DH14KN

1

11

14155064

Nguyễn Phi

Hào

DH14KN

1

12

14155067

Thân Văn

Hiến

DH14KN

1

13

14155016

Nguyễn Thị Phương

Hồng

DH14KN

1

14

14155018

Võ Nguyễn Phúc

Hưng

DH14KN

1

15

14120119

Trần Kim

Hưởng

DH14KT

1

16

14155072

Nguyễn Hoàng Thùy

Khanh

DH14KN

1

17

14155022

Phùng Thị Mỹ

Lên

DH14KN

1

18

14155076

Nguyễn Thị Thùy

Liên

DH14KN

1

19

14155026

Lê Thị Thúy

Loan

DH14KN

1

20

14155082

Phạm Thị Hồng

Loan

DH14KN

1

21

14155029

Nguyễn Tuyền

Nguyên

DH14KN

1

22

14155088

Nguyễn Thanh Thùy

Nhi

DH14KN

1

23

14155031

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

DH14KN

1

24

14155033

Hồ Thị

Phương

DH14KN

1

25

14155036

Na

Quỳnh

DH14KN

1

26

14155103

Đỗ Hữu

Tài

DH14KN

1

27

14155106

Đặng Thị Minh

Thanh

DH14KN

1

28

14155108

Nguyễn Thị Thu

Thảo

DH14KN

1

29

14120171

Trần Thị Yến

Thảo

DH14KT

1

30

14120050

Nguyễn Minh

Thông

DH14KT

1

31

14155042

Dương Thị Xuân

Thu

DH14KN

1

32

14120185

Huỳnh Thị Kim

Tiền

DH14KT

1

33

14120194

Nguyễn Thị Bích

Trâm

DH14KT

1

34

14155126

Nguyễn Phạm Thanh

Trúc

DH14KN

1

35

14155045

Nguyễn Thị Cẩm

DH14KN

1

36

14155129

Phan Mạnh

Tuyên

DH14KN

1

37

14155132

Lê Thị Thanh

Uyên

DH14KN

1

38

14155135

Nguyễn Như

ý

DH14KN

1

39

14155014

Nguyễn Quốc

Hiếu

DH14KN

1

40

14155047

Lưu thị Lan

Anh

DH14KN

1

41

14155019

Nguyễn thái

Khang

DH14KN

1

 


DANH SÁCH NHÓM 2

(Thầy: Lê Văn Lạng + Thầy: Trần Hoài Nam + Thầy: Nguyễn Văn Cường)

Stt

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

Nhóm

1

13155060

Lê Vương Nho

ánh

DH13KN

2

2

14120083

Trương Thị Mộng

Cầm

DH14KT

2

3

14155052

Võ Minh

Châu

DH14KN

2

4

14155054

Võ Thị Bích

Diễm

DH14KN

2

5

14155057

Nguyễn Đức

Duy

DH14KN

2

6

14155006

Cao Thị Cẩm

Giang

DH14KN

2

7

14155008

Huỳnh Liên Ngân

DH14KN

2

8

14155010

Nguyễn Xuân

DH14KN

2

9

14155065

Ngô Thị Ngọc

Hằng

DH14KN

2

10

14120014

Kiên Thị Hồng

Hạnh

DH14KT

2

11

14155013

Mai Thị

Hậu

DH14KN

2

12

14155015

Lê Thị

Hồng

DH14KN

2

13

14155070

Phan Thị Thu

Hường

DH14KN

2

14

14120114

Lê Vương

Huy

DH14KT

2

15

14155071

Đỗ Minh

Kha

DH14KN

2

16

14155073

Võ Tuấn

Kiệt

DH14KN

2

17

14155075

Lê Kim

Liên

DH14KN

2

18

14155080

Trương Thị Phương

Linh

DH14KN

2

19

14155081

Lê Thị Yến

Loan

DH14KN

2

20

14155028

Võ Trí

Nam

DH14KN

2

21

14120035

Trần Thị Thanh

Nhàn

DH14KT

2

22

14155030

Nguyễn Thị ý

Nhi

DH14KN

2

23

14155091

Nguyễn Hoàng

Phi

DH14KN

2

24

14155095

Đỗ Thị Như

Quỳnh

DH14KN

2

25

14155098

Chanh Đa Ra

Ríth

DH14KN

2

26

14155038

Nguyễn Minh

Tấn

DH14KN

2

27

14155107

Đặng Phúc

Thảo

DH14KN

2

28

14155109

Trần Thị Phương

Thảo

DH14KN

2

29

14155114

Trần Thị Minh

Thi

DH14KN

2

30

14155119

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

DH14KN

2

31

14120184

Nguyễn Thị Thủy

Tiên

DH14KT

2

32

14155043

Ngô Sơn

Trang

DH14KN

2

33

14155124

Vũ Quốc

Trí

DH14KN

2

34

14155127

Trần Thị Ngọc

Trúc

DH14KN

2

35

14155128

Nguyễn Anh

Tuấn

DH14KN

2

36

14155130

Phan Thị Thanh

Tuyền

DH14KN

2

37

14155134

Đặng Tuấn

DH14KN

2

38

14155137

Cao Thị Mỹ

Yến

DH14KN

2

39

14155093

Lâm thị Kiều

Phụng

DH14KN

2

40

14155023

Nguyễn Lê Khánh

Linh

DH14KN

2

41

14155123

Hà thị

Triển

DH14KN

2

42

14155087

Hồ thị

Nhi

DH14KN

2

 

 
     


 

Số lần xem trang : 601
Nhập ngày : 15-03-2017
Điều chỉnh lần cuối : 07-04-2017

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KN(15-03-2017)

  Lớp kiến tập thống kê định lượng - DH15KT(15-03-2017)

  Kinh tế sản xuất ứng dụng - thứ 7.5-RD102(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.1- TV301(09-03-2017)

  Lớp kinh tế vĩ mô 2- thứ 4.2- PV337(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.1- PV400B(09-03-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.1- CT202(09-03-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007