Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 13
Toàn hệ thống 449
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.1 - HD301

 Điểm tổng kết

 

 

     
 
    Quản trị CCU - thứ 2.1 - HD301          
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp Đqtrình Đ.thi Đ.tkết
1 15120004 Phạm Thành An DH15KT 3.6 4 7.6
2 15122003 Lê Thị Ngọc Anh DH15QT 3.0 4.5 7.5
3 15120008 Nguyễn Hồng Mỹ Anh DH15KT 3.4 4 7.4
4 15122005 Nguyễn Ngọc Hoài Anh DH15QT 3.7 4.5 8.2
5 15122006 Phạm Nguyễn Việt Anh DH15QT 3.7 5 8.7
6 15120011 Trần Lê Vân Anh DH15KT 2.1 4.5 6.6
7 15120016 Nguyễn Kỳ Diễm DH15KT 3.6 4.5 8.1
8 15120028 Nguyễn Thị Thúy Duy DH15KT 3.8 5.2 9.0
9 15120030 Tạ Thị Phúc Duyên DH15KT 3.8 4 7.8
10 15120025 Trần Thị Thùy Dương DH15KT 3.4 4 7.4
11 15122016 Phạm Anh Đại DH15QT 3.7 5 8.7
12 15120020 Đặng Hảo Đức DH15KT 1.0 0 1.0
13 15120021 Nguyễn Minh Đức DH15KT 3.9 4.5 8.4
14 15120022 Phạm Minh Đức DH15KT 2.2 3.5 5.7
15 15120040 Nguyễn Thị Hằng DH15KT 3.8 5.2 9.0
16 15122044 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH15QT 3.7 5.3 9.0
17 15120044 Hồ Thị Hậu DH15KT 3.9 5.1 9.0
18 15122050 Lê Thị Thu Hiền DH15QT 3.6 3 6.6
19 15122052 Nguyễn Thị Thu Hiền DH15QT 2.7 5.5 8.2
20 15120048 Nguyễn Quốc Hiệp DH15KT 2.8 3 5.8
21 15120052 Nguyễn Duy Hiếu DH15KT 3.6 3 6.6
22 15120053 Phạm Thị Thanh Hiếu DH15KT 3.6 4 7.6
23 15122061 Đỗ Thị Phương Hoa DH15QT 2.7 2 4.7
24 15120054 Trần Thanh Hoa DH15KT 3.4 4 7.4
25 15120064 Hồ Thị Xuân Hương DH15KT 3.8 3.5 7.3
26 15120065 Lê Thanh Hương DH15KT 4.1 5 9.1
27 15122087 Huỳnh Kim Khánh DH15QT 3.7 2 5.7
28 15122089 Nguyễn Thị Mạnh Khương DH15TM 3.6 4.5 8.1
29 15122096 Nguyễn Hoàng Lâm DH15QT 3.3 4.5 7.8
30 15122102 Dương Thị Mỹ Linh DH15QT 2.1 3.5 5.6
31 15122104 Nguyễn Thị Ngọc Linh DH15TM 2.7 4 6.7
32 15120089 Trương Công DH15KT 3.2 2.5 5.7
33 14122300 Phạm Lê Minh DH14TM 3.6 3.5 7.1
34 15122119 Nguyễn Thanh Nam DH15QT 3.7 4 7.7
35 15122123 Trương Thị Mỹ Nga DH15QT 2.6 3 5.6
36 15120094 Huỳnh Thị Kim Ngân DH15KT 3.4 5 8.4
37 15120097 Nguyễn Thị Thủy Ngân DH15KT 3.6 5 8.6
38 15120099 Trịnh Thị Thu Ngoan DH15KT 3.4 3 6.4
39 15120104 Trần Phương Nguyên DH15KT 3.6 5.5 9.1
40 15120105 Võ Duy Nguyên DH15KT 3.6 5.5 9.1
41 15122136 Đinh Thị Kiều Nguyệt DH15TM 3.3 5 8.3
42 15120110 Nguyễn Thị Lan Nhi DH15KT 3.6 4.5 8.1
43 15120112 Nguyễn Thị Thúy Nhi DH15KT 3.6 4 7.6
44 15120116 Đinh Thùy Nhị DH15KT 3.6 5.5 9.1
45 15120121 Võ Thị Cẩm Nhung DH15KT 3.6 5 8.6
46 14122348 Võ Hoàng Ngọc Phú DH14QT 1.0 0.5 1.5
47 15120129 Nguyễn Thị Hồng Phúc DH15KT 3.6 3.5 7.1
48 15120130 Phạm Nguyễn Trung Phúc DH15KT 3.5 2 5.5
49 15120131 Bùi Thanh Phương DH15KT 3.6 4 7.6
50 15122166 Ngô Thị Phương DH15QT 3.7 5.5 9.2
51 15122169 Phan Thị Mai Phương DH15QT 3.2 4 7.2
52 15120137 Lê Thị Thúy Phượng DH15KT 3.6 4.5 8.1
53 14120161 Phạm Nhật Quang DH14KT 2.7 2.5 5.2
54 15120139 Nguyễn Thị Hồng Quế DH15KT 3.4 3.6 7.0
55 15120142 Phạm Thị Tú Quyên DH15KT 1.2   1.2
56 15120144 Nguyễn Ngọc Quynh DH15KT 2.8 3 5.8
57 15120161 Phạm Thị Thu Thảo DH15KT 3.6 5 8.6
58 15122197 Hoàng Vy Thiên Thi DH15QT 3.7 2 5.7
59 15120165 Nguyễn Kim Thiên DH15KT 3.2 3 6.2
60 15120167 Nguyễn Khánh Thịnh DH15KT 3.2 5 8.2
61 15120168 Dương Thị Kim Thoa DH15KT 3.6 2 5.6
62 15122199 Nguyễn Đàm Thoại DH15QT 3.7 3 6.7
63 15120172 Vũ Thị Ngọc Thu DH15KT 3.4 5 8.4
64 15120174 Ngô Oanh Thư DH15KT 3.6 3.5 7.1
65 15122206 Đinh Thụy Hoài Thương DH15QT 3.7 4 7.7
66 15155067 Dương Thị Cúc Tiên DH15KN 4.0 3 7.0
67 15122220 Nguyễn Thị Ái Tiên DH15QT 2.5 4.5 7.0
68 15120182 Võ Thanh Tra DH15KT 2.2 2 4.2
69 15120187 Cao Nguyễn Thùy Trang DH15KT 3.6 2.5 6.1
70 15120189 Đinh Thị Trang DH15KT 3.8 4.2 8.0
71 15120191 Lê Thị Hạnh Trang DH15KT 3.8 4 7.8
72 15120194 Phạm Thanh Trang DH15KT 3.6 2 5.6
73 15120185 Trần Thị Ngọc Trâm DH15KT 3.6   3.6
74 15120195 Phạm Đức Trí DH15KT 3.2 2.5 5.7
75 15120199 Nguyễn Kim Trọng DH15KT 3.6 3.5 7.1
76 15120205 Lê Anh Tuấn DH15KT 3.2 4.8 8.0
77 15120206 Lâm Thị Tuyền DH15KT 3.6 3.5 7.1
78 15122259 Nguyễn Thị Thanh Tuyền DH15QT 3.7 3.3 7.0
79 15120207 Trần Thị Ngọc Tuyền DH15KT 3.6 5.5 9.1
80 15120210 Lê Thị Hồng Vân DH15KT 3.6 3.5 7.1
81 15120212 Võ Thị Thúy Vân DH15KT 3.6 5 8.6
82 15120213 Nguyễn Thị Tường Vi DH15KT 3.6 2.5 6.1
83 15120215 Võ Thị Thanh Vi DH15KT 3.6 4.5 8.1
84 15120221 Võ Thị Như Ý DH15KT 3.6 4.5 8.1
  1320075 Nguyễn thị Thuỳ  Oanh   3.2 4.5 7.7
 
     

Số lần xem trang : 1035
Nhập ngày : 18-09-2017
Điều chỉnh lần cuối : 11-02-2018

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.4- PV335(24-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 7.3 - CT202(23-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 7.1- PV335(23-09-2017)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 5.1 - TV302(21-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.2- PV323(20-09-2017)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- PV335(20-09-2017)

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500