Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007

CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI TRANG WEB
 

Trang Web cá nhân TRẦN HOÀI NAM

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 5
Toàn hệ thống 764
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Đếm Web miễn phí

Chúc các bạn học tập vui vẻ

Liên kết Web

Bộ giáo dục - Đào tạo

Bộ khoa học - Công Nghệ

Bộ nông nghiệp & PTNT

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Tổng cục thống  kê Việt Nam

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Học liệu mở FETP OCW 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Lớp tài chính tiền tệ - N.Thuan

 Điểm quá trình

 

DANH SÁCH NHÓM LỚP DH18QTNT                  
NHÓM STT HỌ VÀ TÊN Nhóm  Đ/danh Đ1 T/chính T/tệ TCDN B/cáo Đ2 Đ.qtrình
1 1 NGUYỄN QUỐC THÁI 1   1 7.5 8.5 8 9 2.5 3.5
  2 LẠI XUÂN QUỲNH 1   1 7.5 8.5 8 9 2.5 3.5
  3 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 1   1 7.5 8.5 8 9 2.5 3.5
2 1 TRƯỢNG NỮ HÔNG XIRA 2   1 8 5 8 8.5 2.2 3.2
  2 LÊ THỊ XUÂN HẰNG 2 v12 0.5 8 0 8 8.5 1.8 2.3
  3 ĐOÀN PHAN NHẬT SANG 2   1 8 5 8 8.5 2.2 3.2
3 1 BÙI VIỆT TIẾN TÀI 3   1 8.5 8 8 9.5 2.6 3.6
  2 ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT 3   1 8.5 8 8 9.5 2.6 3.6
  3 TRẦN THỤY MINH TUYỀN 3   1 8.5 8 8 9.5 2.6 3.6
4 1 TRƯƠNG KIM NGÂN 4   1 7.5 8 7.5 9 2.4 3.4
  2 TRẦN THI THU TUYÊN 4   1 7.5 8 7.5 9 2.4 3.4
  3 LÊ THỊ THU HẠNH 4   1 7.5 8 7.5 9 2.4 3.4
5 1 TRẦN THỊ ĐÌNH NHI 5   1 7.5 6 8.5 8.5 2.3 3.3
  2 PHAN THỊ THÙY TRÚC 5   1 7.5 6 8.5 8.5 2.3 3.3
  3 NGUYỄN THIỊ KIM QUY 5   1 7.5 6 8.5 8.5 2.3 3.3
  4 LƯU THỊ KIM HƯƠNG 5 v1 1 7.5 0 8.5 8.5 1.8 2.8

 

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1: Phân tích chức năng số 1 và 4 trong hệ thống tài chính?

Câu 2: Học chương tài chính doanh nghiệp (học tới các báo cáo tài chính của doanh nghiệp)

Câu 3: Trong các trung gian tài chính thì tại sao ngân hàng thương mại chịu sự quản lý chặt chẽ nhất trong hệ thống tài chính.

Câu 4: Toàn bộ hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc vào lòng tin của người gửi tiền, ngân hàng phải tiến hành những biện pháp gì để củng cố niềm tin này?

 

Câu 5 : Một câu hỏi mở trong quá trình thầy giảng bài trên lớp?

Số lần xem trang : 522
Nhập ngày : 05-11-2019
Điều chỉnh lần cuối :

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 3.3- HD102(14-11-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.4 - RD205(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.3 - RD203(09-09-2019)

  Lớp quản trị chuỗi cung ứng - thứ 2.2 - RD403(09-09-2019)

  Lớp kinh tế sản xuất - Thứ 4.2 - PV223 (06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 6.2- RD206(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.4- PV337(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.3- HD303(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 5.2- PV335(06-09-2019)

  Lớp tài chính tiền tệ - thứ 4.4-RD200(06-09-2019)

Trang kế tiếp ...

Họ tên: TRẦN HOÀI NAM Đc: Email: hoainam@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: 0905.275.500