Thống kê
Số lần xem
Đang xem 172
Toàn hệ thống 8817
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

 

Một người tiêu dùng có khoảng thu nhập I = 4.400.000 đồng dùng để mua 2 loại thực phẩm là thịt và gạo với Pt = 80.000đồng/kg và Pg =20.000đ/sp. Mức hữu dụng từng loại được thể hiện qua 2 hàm số sau:

TUT = -T+40*T  và TUG= - ½*G2+95*G

Yêu cầu:

1.Viết phương trình đường ngân sách theo 3 dạng khác nhau

2.Viết phương trình hữu dụng biên cho hai loại hàng hóa

3.Tìm phối hợp tối ưu giữa hai loại hàng hóa và tính tổng hữu dụng tối đa đạt được

4. Nếu giá thịt tăng lên 100.000đ/kg, trong khi thu nhập và giá gạo không đổi, phối hợp tối ưu mới và tổng hữu dụng đạt được là bao nhiêu?

5.Nếu giá thịt giảm xuống còn 60.000đ/kg, trong khi thu nhập và giá gạo không đổi, phối hợp tối ưu mới và tổng hữu dụng đạt được là bao nhiêu?

6.Vẽ đường tiêu thụ giá cả dựa vào kết quả 3 câu từ 3-5.

7.Tính hệ số co giãn của cầu theo giá của mặt hàng thịt trong 2 khoảng biến động giá: (1) từ 80 lên 100 và (2) từ 80 xuống 60.

 

Lời giải

Câu 1:                                        

Người tiêu dùng có thu nhập 4.400.000 đ (I) để mua Thịt và Gạo nên số tiền này bằng tổng số tiền chi mua Thịt (Pt*T) cộng với tiền chi mua Gạo (Pg*G), vậy phương trình đường ngân sách là:

         80.000*T +20.000*G = 4.400.000

  ó    4*T + G = 220       (1)

Phương trình này có thể được viết lại dưới 2 dạng G=f(T) và T=f(G) bằng cách chuyển vế như sau:

          G = -4T +220       (2), hoặc

          T = -1/4G +55   (3)

 

Câu 2:

Từ lý thuyết ta biết được hàm hữu dụng biên là đạo hàm của hàm tổng hữu dụng

ð      MU=(TUT)’ = -2T+40

       và  MU=(TUG)’ = -G +95

 

Câu 3:

Theo lý thuyết, phối hợp tối ưu giữa 2 hàng hóa đạt được khi thỏa mãn hệ phương trình:

            I = PT*T + GY*G       (1)  - PT đường ngân sách

       và MUT*P= MUG*PT    (2)  - PT tối ưu trong tiêu dùng

 

Thế các giá trị có được từ đề bài và kết quả câu trên vào, ta được

                                 220 = 4*T + G        (1’) 

       và (-2T+40)*20.000 = (-G+95)*80.000         (2’) 

ó  

            220 = 4*T + G        (1’’) 

       và 170 =  - T +2G             (2’’) 

Lấy (1’’) *2 - (2’’)

=> 9T = 270   ó T = 30

Thế vào (1’’) => G = 100

Thế giá trị T, R vào hàm tổng hữu dụng ta được

           TU = TUT + TU-30+40*30  - ½*1002+95*100 = 6.600 (đơn vị hữu dụng)

Vậy phối hợp tối ưu là 30 kg thịt và 100 kg gạo. Phối hợp này đạt tổng hữu dụng cao nhất là 6600 đơn vị hữu dụng

 

Câu 4:

Khi giá Thịt tăng lên 100.000đ/kg, các yếu tố khác không đổi, để tìm phối hợp tối ưu ta chỉ cần thay đổi giá Thịt vào PT đường ngân sách và giải hệ phương trình theo phương pháp giống câu 3. Cụ thể, ta có hệ phương trình

           4.400.000 = 100.000*T + 20.000*G        (1’) 

       và (-2T+40)*20.000 = (-G+95)*100.000                            (2’) 

ó  

            220 = 5*T + G        (1’’) 

       và 435 =  - 2T +5G             (2’’) 

Lấy (1’’) *2 + (2’’)*5

=> 27G = 2615   ó G = 96,8

Thế vào (1’’) => T = 24,6

Thế giá trị T, R vào hàm tổng hữu dụng ta được

           TU = TUT + TU-24,6+40*24,6  - ½*96,82+95*96,8

               = 6.103 (đơn vị hữu dụng)

Vậy phối hợp tối ưu là 24,6 kg thịt và 96,8 kg gạo. Phối hợp này đạt tổng hữu dụng cao nhất là 6103 đơn vị hữu dụng

 

Câu 5:

Tương tự lý luận giống câu 4 ta được hệ phương trình

            4.400.000 = 60.000*T + 20.000*G         (1’) 

      và (-2T+40)*20.000 = (-G+95)*60.000                        (2’) 

ó  

            220 =  3*T + G        (1’’) 

       và 245 =  - 2T +3G             (2’’) 

Lấy (1’’) *3 - (2’’)

=> 11T = 415   ó T = 37,7

Thế vào (1’’) => G = 106,8

Thế giá trị T, R vào hàm tổng hữu dụng ta được

           TU = TUT + TU-37,7+40*37,7 - ½*106,82+95*106,8

               = 7.372 (đơn vị hữu dụng)

Vậy phối hợp tối ưu là 37,7 kg thịt và 106,8 kg gạo. Phối hợp này đạt tổng hữu dụng cao nhất là 6103 đơn vị hữu dụng

 

Câu 6

Xem đồ thị

 

Câu 7:

Hệ số co giãn cầu thịt theo giá trong khoảng giá từ 80.000 -100.000 đ/kg

Tại mức giá 80.000đ/kg, lượng thịt là 30 kg (câu 3)

Tại mức giá 100.000đ/kg, lượng thịt là 24,6 kg (câu 4)

Dựa vào công thức tính hệ số co giãn của cầu theo giá (công thức khoảng), ta tính được hệ số co giãn cầu thịt theo giá trong khoảng giá từ 80.000 -100.000 đ/kg như sau:

 

ED = [(24,6-30)*(80.000+100.000)]/[(100.000-80.000)*(24,6+30)

      = -0,89

 

Hệ số co giãn cầu thịt theo giá trong khoảng giá từ 80.000 -60.000 đ/kg

Tại mức giá 80.000đ/kg, lượng thịt là 30 kg (câu 3)

Tại mức giá 60.000đ/kg, lượng thịt là 37,7 kg (câu 5)

Dựa vào công thức tính hệ số co giãn của cầu theo giá (công thức khoảng), ta tính được hệ số co giãn cầu thịt theo giá trong khoảng giá từ 80.000 -60.000 đ/kg như sau:

 

 ED = [(37,7-30)*(80.000+60.000)]/[(60.000-80.000)*(37,7+30)

      = -0,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình minh họa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 15705
Nhập ngày : 24-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 24-08-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Bài tập tổng hợp 2, kết hợp chương 4 và 5: Giải theo đề nghị của bạn "Quy Thanh Tran"(24-04-2015)

  Bài tập tổng hợp 1, kết hợp chương 2 và 5: Giải theo đề nghị của anh Đặng Xuân Nam (DakLak)(21-09-2013)

  Chương 6: Bài tập số 3 - Tác động các chính sách điều tiết độc quyền(24-08-2014)

  Chương 6 - Bài tập số 2: Thặng dư người tiêu dùng, thặng dư người SX và tổn thất xã hội trong thị trường độc quyền(29-08-2013)

  Chương 6 - Bài tập số 1: Các mục tiêu tối đa lợi nhuận, tối đa sản lượng, tối đa doanh thu và đạt lợi nhuận định mức của doanh nghiệp trong thị trường độc quyền(29-08-2013)

  Chương 5 - Bài tập số 2: Bài toán tối đa lợi nhuận, ngưỡng sinh lời, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng bảng)(25-08-2013)

  Chương 5 - Bài tập số 1: Bài toán tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng hàm số)(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 4: Xác định các đại lượng chi phí 2(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 3: Tính toán các loại chi phí và sự biến thiên của các đại lượng chi phí tổng và chi phí đơn vị(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 2: Bài toán tối ưu sản xuất và đường phát triển(24-08-2013)

Trang kế tiếp ... 1 2

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007