Thống kê
Số lần xem
Đang xem 15
Toàn hệ thống 1927
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

web site traffic statistics

Công cụ thống kê và báo cáo web

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Trần Minh Trí

 

Một xí nghiệp độc quyền có hàm tổng chi phí sản xuất sản phẩm X như sau:  TC = 1/6Q2 + 70Q + 18.000 Hàm số cầu thị trường của s.phẩm X là P = -1/4Q + 310

 

Yêu cầu:

1. Xác định sản lượng và giá bán nhà độc quyền đạt lợi nhuận tối đa. Tính tổng lợi nhuận đạt được.

2. Mức sản lượng, giá bán và lợi nhuận tính được câu trên như thế nào nếu so với các chỉ tiêu này trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong thị trường CTHH?

3. Tính CS và PS và tổn thất vô ích của thế độc quyền

4. Thế độc quyền gây thiệt hại cho CS bao nhiêu và PS tăng bao nhiêu nhờ vào thế độc quyền?

 

XEM NHỮNG BÀI TƯƠNG TỰ Ở ĐÂYhttp://mr-men.top/bai-tap-kinh-te-vi-mo/ 

 

Lời giải

Câu 1:                                              

Ta có    TC = 1/6Q2+70Q+18.000

     =>   MC = 1/3Q +70

Mặt khác, ta có P = -1/4Q +310

     =>   MR = - 1/2Q +310

Lợi nhuận của xí nghiệp độc quyền đạt tối đa khi MC = MR

ó 1/3Q + 70 = - 1/2Q +310

ó Q  = (310-70)*6/5 = 288

Thế Q = 288 vào phương trình đường cầu => P=238

      =>          TR = P*Q = 238*288 = 68.544

                    TC = 1/6*2882+70*288+18.000 = 51.984

                    Π = TR-TC = 68.544 - 51.984= 16.560 đvt

Vậy mức giá bán và sản lượng đạt lợi nhuận tối đa lần lượt là 238 đvg/đvsl và 288 đvsl. Tại mức giá và lượng này, lợi nhuận đạt được là 16.560 đvt

  

Câu 2: Nếu hoạt động tỏng thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa khi MC = P

   ó 1/3Q + 70 = - 1/4Q +310

ó Q  = (310-70)*12/7 = 411,4

Thế Q = 411,4 vào phương trình đường cầu => P=207,1

      =>          TR = P*Q = 207,1*411,4 = 85.224

                    TC = 1/6*411,4 2+70*411,4 +18.000 = 75012

                    Π = TR-TC = 85.224 – 75012 = 10212 đvt

=> ∆Q = QĐQ – QCTHH = 288 – 411,4 = - 123,4

     ∆P = PĐQ – PCTHH = 238 – 207,1 = 30,9

     ∆Π = Π ĐQ – Π CTHH = 16.560 – 10212 = 6.348

 Vậy thế độc quyền làm cho sản lượng giảm 123,4 đvsl, giá tăng 30,9 đvg và lợi nhuận tăng 6.348 đvt.

 

Câu 3:

- Thặng dư người tiêu dùng (CS) trong đồ thị là phần diện tích dưới đường cầu và trên đường giá.

=> CSĐQ  = Sa = (310-238)*288/2 = 10.368 đvt (S tam giá)

- Thặng dư người sản xuất (PS) trong đồ thị là phần diện tích trên đường cung và dưới đường giá.

=> PSĐQ  = Sbef = [(238-70)+(238-166)]*288/2 = 34.560 đvt (S hình thang)

- Tổn thất vô ích (DWL) do thế độc quyền gây ra từ việc làm giảm sản lượng là diện tích hình c và d

DWL = Scd = (238-166)*(411,4-288)/2 = 4442,4 đvt (S tam giá)

 Vậy, trong tình trạng độc quyền, thặng dư tiêu dùng là 10.368 đvt  và thặng dư sản xuất là 34.560 đvt. Thế độc quyền gây ra khoản tổn thất vô ích là 4442,4 đvt.

 

 Câu 4:

Độc quyền làm thay đổi thặng dư người tiêu dùng

Vì nhà độc quyền định giá cao hơn nên thặng dư người tiêu dùng giảm đi một khoảng bằng diện tích hình b và c.

∆CS = Sbc = (411,4 + 288)*(238 – 207,1)/2 = 10.806 đvt (S hình thang)

Độc quyền làm thay đổi thặng dư người sản xuất

Vì nhà độc quyền định giá cao hơn nên thặng dư người sản xuất được thêm diện tích hình b, nhưng giảm phần diện tích hình d (do sản xuất ít)

∆PS = Sb – Sd =  288*(238 – 207,1) – (207,1-166)*(411,4-288)/2     

                       = 8899 – 2526 = 6.363 đvt

 Như vậy, thế độc quyền làm thặng dư tiêu dùng giảm 10.806 đvt và tăng thặng dư người sản xuất 6.363 đvt (phần chênh lệch 4443 chính bằng tổn thất vô ích DWL)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Hình minh họa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : 15184
Nhập ngày : 29-08-2013
Điều chỉnh lần cuối : 09-05-2020

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Một số bài tập mẫu môn Kinh tế Vi Mô

  Bài tập tổng hợp 2, kết hợp chương 4 và 5: Giải theo đề nghị của bạn "Quy Thanh Tran"(24-04-2015)

  Bài tập tổng hợp 1, kết hợp chương 2 và 5: Giải theo đề nghị của anh Đặng Xuân Nam (DakLak)(21-09-2013)

  Chương 6: Bài tập số 3 - Tác động các chính sách điều tiết độc quyền(24-08-2014)

  Chương 6 - Bài tập số 1: Các mục tiêu tối đa lợi nhuận, tối đa sản lượng, tối đa doanh thu và đạt lợi nhuận định mức của doanh nghiệp trong thị trường độc quyền(29-08-2013)

  Chương 5 - Bài tập số 2: Bài toán tối đa lợi nhuận, ngưỡng sinh lời, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng bảng)(25-08-2013)

  Chương 5 - Bài tập số 1: Bài toán tối đa lợi nhuận, điểm hòa vốn, điểm đóng cửa trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn (số liệu đề bài dạng hàm số)(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 4: Xác định các đại lượng chi phí 2(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 3: Tính toán các loại chi phí và sự biến thiên của các đại lượng chi phí tổng và chi phí đơn vị(25-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 2: Bài toán tối ưu sản xuất và đường phát triển(24-08-2013)

  Chương 4 - Bài tập số 1: Xác định năng suất trung bình và năng suất biên(24-08-2013)

Trang kế tiếp ... 1 2

Liên hệ: Trần Minh Trí Đc: Email:tmtri@hcmuaf.edu.vn; ĐT: 0908.357.636

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007